.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zamknięcie działalności po skorzystaniu z tarczy antykryzysowej

Chciałbym zamknąć działalność gospodarczą, ponieważ noszę się z zamiarem otworzenia spółki z o.o. Czy w związku z tym, że korzystałem z tarczy antykryzysowej, nie poniosę żadnych konsekwencji? Konkretnie korzystałem z postojowego (w maju i czerwcu otrzymałem wypłatę na konto), a do tego jednocześnie skorzystałem ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Czy mogę bez ryzyka zamknąć działalność?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zamknięcie działalności po skorzystaniu z tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa - warunki zwolnienia ze składek ZUS

Analizując zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w jej brzmieniu na dzień 7 czerwca 2020 r. (dalej „ustawa”), należy dojść do wniosku, że z powodu zwolnienia ze składek ZUS nie powinien Pan ponieść negatywnych konsekwencji. Z całą pewnością w chwili uzyskania zwolnienia był Pan uprawniony do skorzystania z pomocy państwa. Natomiast, poza warunkiem prowadzenia działalności w czasie zwolnienia, nie ma w tym zakresie żadnych dodatkowych wymogów, zwłaszcza w postaci dalszego, określonego prowadzenia działalności. Zgodnie z art. 31 zq ustawy:

 

„Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.”

 

Jak widać, ustawa nie przewiduje dodatkowych czynności. Stąd nie ma możliwości cofnięcia decyzji o zwolnieniu i uznaniu składek za nieopłacone w późniejszym terminie tylko z tej przyczyny, że na skutek zakończenia działalności składki w dalszych okresach nie będą obowiązkowe (z tej działalności). W przypadku tzw. świadczenia postojowego, zgodnie z art. 15zq, przysługuje ono osobie:

 

„1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej »osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą«,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”
jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Świadczenie postojowe a zamknięcie działalności gospodarczej

Ponadto przepis wskazuje warunki dla bycia uprawnionym do świadczenia. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

 

Pośród warunków nie ma podobnego do tego, który obowiązuje w przypadku mikropożyczki. Dla umorzenia pożyczki takim warunkiem jest wymóg prowadzenia działalności przez 3 miesiące od daty jej otrzymania. Tu tego warunku nie ma. Co więcej, przepisy art. 15 zx wskazują sposób postępowania w przypadku świadczenia nienależnego. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Przepis wskazuje, kiedy świadczenie jest nienależne.

Nienależnie pobrane świadczenia postojowe

„Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”

 

W tej sytuacji, w mojej ocenie, nie ma Pan podstaw do obaw o zakończenie działalności z końcem czerwca, czyli okresu, kiedy uzyskał Pan świadczenia.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu