.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Najem krótkoterminowy i długoterminowy - różnice w VAT

• Autor: Marcin Sądej

Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakupiłem 4 mieszkania od dewelopera z 8% VAT. Chciałbym je teraz modernizować z przeznaczeniem na wynajem krótkoterminowy (do 30 dni), a jedno z mieszkań stałoby się siedzibę spółki. Nie wiem jednak, jak potoczą się sprawy w kolejnym roku, czy nadal taki najem będzie dla mnie korzystny. W związku z tym mam kilka pytań: Czy mogę odliczyć 8% VAT od zakupu mieszkań? Co z VAT-em od materiałów budowlanych na modernizację, remont mieszkań w celu ich dostosowania do potrzeb najmu? Gdybym zmienił zdanie i w przyszłym roku chciał wynajmować mieszkania studentom na 10 miesięcy, czyli najem długoterminowy, co wtedy z VAT-em? Czy należałoby doliczać 8% VAT, czy byłbym zwolniony i jednocześnie miałbym zwrócić VAT fiskusowi np. od 2 mieszkań, które przeznaczę na najem długoterminowy a nie krótkoterminowy? Proszę o wyjaśnienia!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Najem krótkoterminowy i długoterminowy - różnice w VAT

Najem krótkoterminowy jako czynność opodatkowana VAT

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 86 ust. 1 ustawy VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z tego płynie fundamentalna zasada, że jeśli podatnik wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, to zakupy związane z takimi czynnościami dają prawo do odliczenia podatku. W sytuacji natomiast gdy podatnik wykonuje czynności zwolnione od podatku, to nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

 

W konsekwencji, jeżeli zakup nieruchomości będzie miał związek z działalnością opodatkowaną, to przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego zarówno z wydatkami na zakup nieruchomości, jak i na ich ulepszenie.

 

Jeżeli natomiast chodzi o kwestie związane z wynajmowaniem lokali, to jedynie najem krótkoterminowy jest czynnością opodatkowaną. Natomiast najem na cele mieszkaniowe (długoterminowy) jest zwolniony od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT. W rezultacie, jeżeli wydatki na zakup oraz ulepszenie nieruchomości będą miały związek z najmem na cele mieszkaniowe, to w tym zakresie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Zmiana przeznaczenia nieruchomości po odliczeniu podatku VAT

Zastanówmy się teraz, co w przypadku, gdy początkowo odliczy Pan podatek VAT, a później zmieni Pan przeznaczenie nieruchomości na wynajem długoterminowy. Taki przypadek spowoduje konieczność skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT.

 

Jak bowiem stanowi art. 91 ust. 2 ustawy VAT – w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Korekta wcześniej odliczonego VAT

W myśl natomiast art. 91 ust. 6 ustawy VAT, jeśli towary zostaną zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

 

Jak natomiast stanowi art. 91 ust. 7 ustawy VAT – powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usług. Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy VAT – powyższej korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

 

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. Odsyłam na przykład do interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.05.2017 r., nr 0461-ITPP2.4512.79.2017.2.DM.

 

Reasumując: jeżeli odliczy Pan VAT od wydatków na zakup nieruchomości w celu wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych (wynajem krótkoterminowy), a następnie zmieni Pan przeznaczenie tych lokali na czynności zwolnione od podatku (wynajem na cele mieszkaniowe), to będzie Pan zobowiązany do skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT. Okres korekty wynosi 10 lat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus VI =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu