.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dieta radnego po jego śmierci

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.08.2018

Czy dieta radnego rady powiatu po jego śmierci wchodzi do masy spadkowej, czy też należy ją wypłacić osobie uprawnionej do renty rodzinnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

Jak słusznie zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (27.01.2004, sygn. akt II SA/Kr 2603/03], „dieta radnego nie jest wynagrodzeniem pracowniczym, lecz zwrotem (części) wydatków ponoszonych przez radnych w związku z wykonywaniem mandatu”. Tym samym zastosowanie do diety art. 631 § 2 ustawy Kodeks pracy, który stanowi, że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (a dopiero w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku), jest moim zdaniem nieprawidłowe.

 

Wydaje się zatem, że zastosowanie znajdzie tu reguła ogólna z art. 922 § 1 ustawy Kodeks cywilny, iż prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej kodeksu. Nie należą jednak do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

Tym samym uznać należałoby, że roszczenie o wypłatę wchodzi w skład spadku, skoro brak jest przepisu szczególnego wyłączającego to roszczenie ze spadku.

 

Podobnie wskazuje się w doktrynie, np. M. Gumola („Vademecum Doradcy Podatkowego”, nr 249356, Czy świadczenie wypłacone żonie zmarłego radnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?) wskazuje: „Przysługujące spadkobiercom roszczenie o wypłatę wierzytelności wynikających z wykonanych przez spadkodawcę czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich stanowi prawo majątkowe wchodzące w skład spadku (…) efekcie, nabycie w analizowanym stanie faktycznym przez spadkobierców zmarłego radnego roszczenia o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez niego funkcji – jako nabycie w drodze dziedziczenia prawa majątkowego wykonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podlega przepisom u.p.s.d. Tym samym, kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji radnego nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, i to bez względu na to, czy nabycie prawa do tego wynagrodzenia zostanie faktycznie opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn, czy też zostanie objęte zwolnieniem od tego podatku na podstawie art. 4a u.p.s.d. Ewentualna wypłata omawianego wynagrodzenia na rzecz spadkobierców nie spowoduje zatem powstania po stronie Gminy (jako płatniku zaliczek na podatek) żadnych obowiązków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych”.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »