.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym z powodu likwidacji stanowiska pracy

• Autor: Michał Kibil

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Urodziłem się w styczniu 1948 roku. W moim zakładzie pracy planowane są zwolnienia. Czy przysługuje mi ochrona ze względu na wiek? Co będzie w przypadku likwidacji mojego stanowiska, przejęcia moich obowiązków przez innych pracowników lub firmę zewnętrzną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym z powodu likwidacji stanowiska pracy

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem który osiągnął wiek emerytalny

Za podstawę prawną do analizy przysługujących Panu praw należy przyjąć tekst Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) i ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Zgodnie ze stanem faktycznym, w styczniu 2008 r. osiągnął Pan wiek emerytalny.

 

Podstawą opinii są ograniczenia możliwości rozwiązania stosunku pracy z Panem jako pracownikiem, który osiągnął wiek emerytalny.

 

Kodeks pracy wskazuje szereg kategorii pracowników, którym przysługuje specjalna ochrona przed wypowiedzeniem, m.in. pracownikom w okresie przedemerytalnym (art. 29). Zgodnie z art. 39 K.p. „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”. Nie jest jednak ten okres rozciągnięty na pracowników po osiągnięciu wieku uprawniającego do emerytury. Z chwilą osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury pracownik traci ochronę przewidzianą w Kodeksie pracy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przyjęcie przez ustawodawcę założenia, że po uzyskaniu wieku emerytalnego pracownik po utracie pracy powinien dać radę się utrzymać z otrzymywanej emerytury.

 

Wobec pracowników w wieku emerytalnym należy więc stosować wszystkie przepisy o rozwiązywania umów z pracownikami bez ograniczeń związanych ze specjalną ochroną.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie stosunku pracy w związku z likwidacją stanowiska

W razie rozwiązania z Panem stosunku pracy w związku z likwidacją stanowiska należy rozpatrzyć dwa odmienne stany faktyczne.

 

Jeżeli Pana pracodawca zatrudnia poniżej 20 osób, rozwiązanie ze względu na likwidację stanowiska nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Tym samym ze względu na przyczynę rozwiązania nie będą przysługiwały Panu żadne profity.

 

Jeżeli w Pana zakładzie pracy jest zatrudnione powyżej 20 osób, wobec rozwiązania z Panem umowy o pracę ze względu na likwidację stanowiska będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wysokość odprawy pieniężnej

W tym przypadku ustawa przewiduje odrębny sposób postępowania zależny od liczby zwalnianych pracowników. Niezależnie od liczby zwalnianych pracowników ze względu na przyczynę rozwiązania stosunku pracy przysługiwać będzie Panu odprawa pieniężna w wysokości:

 

  1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był Pan zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata;
  2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był Pan zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat;
  3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był Pan zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.

Zwolnienie z pracy pod pretekstem likwidacji stanowiska a następnie zatrudnienie na to miejsce innego pracownika

Oczywiście rozwiązanie stosunku pracy z podaniem przyczyny „likwidacji stanowiska” nie może następować w pełni dowolnie. Likwidacja Pana stanowiska musi być faktyczna. Jeżeli okaże się ona jedynie pretekstem do rozwiązania z Panem stosunku pracy, a następnie pracodawca zatrudni na Pana miejsce innego pracownika, przysługiwać będzie Panu roszczenie o odszkodowanie bądź przywrócenia do pracy ze względu na rozwiązanie umowy wbrew przepisom prawa pracy.

 

Pozostałe przypadki, które Pan wymienia, zależą od wielu czynników, m.in. od treści wypowiedzenia czy też zakresu czynności przekazanych po rozwiązaniu z Panem stosunku pracy osobie fizycznej lub prawnej.

Jeżeli podstawą rozwiązania stosunku pracy będzie restrukturyzacja przedsiębiorstwa mająca wprowadzić oszczędności, rozwiązanie z Panem stosunku pracy oraz przekazanie Pana obowiązków osobie trzeciej bądź osobom trzecim, tak że faktycznie po rozwiązaniu z Panem stosunku pracy nie zostanie zatrudniony nowy pracownik na Pana stanowisko, w mojej opinii nie będzie stanowiło naruszenia prawa pracy. Analogicznie w razie przejęcia Pana obowiązków przez firmę zewnętrzną, jeżeli przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa, w mojej opinii brak jest również podstaw do podważania dokonania rozwiązania w tej formie. Jeżeli jednak po rozwiązaniu z Panem stosunku pracy z tytułu likwidacji stanowiska zostanie przykładowo zatrudnionych dwóch nowych pracowników, których zakres obowiązków będzie kompensował Pana dotychczasowy zakres obowiązków, możemy domniemywać naruszenia prawa pracy poprzez rozwiązanie z Panem stosunku pracy bez likwidacji stanowiska pracy.

 

Finalna ocena, czy czynność dokonana przez pracodawcę stanowi naruszenie prawa pracy, czy też nie, leży w gestii sądów pracy.

 

Jeżeli faktycznie zgodnie z Pana przewidywaniami nastąpi rozwiązanie z Panem stosunku pracy, to przy całokształcie następujących po tym okoliczności będzie można dokonać oceny, czy w tym konkretnym indywidualnym przypadku można mówić o naruszeniu prawa pracy, a tym samym – czy istnieją podstawy do przywrócenia Pana jako pracownika do pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Kibil

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 4 lat specjalizujący się w prawie pracy - prowadzi szkolenia z tej gałęzi prawa oraz jest autorem licznych artykułów i porad, w szczególności dotyczących problematyki wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy i leasingu pracowniczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu