Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak dowodu opłacenia akcyzy za samochód

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.01.2018

Kupiłem samochód w komisie 2 miesiące temu. Otrzymałem fakturę od sprzedawcy oraz inne dokumenty pozwalające na tymczasową rejestrację. Niedługo kończy się ważność pozwolenia czasowego, wydział komunikacji wymaga zaświadczenia opłacenia akcyzy. Sprzedawca twierdzi, że akcyzę zapłacił, jednak do dziś nie przesłał mi takiego zaświadczenia (po wielu rozmowach telefonicznych). Co zrobić przy braku dowodu opłacenia akcyzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak dowodu opłacenia akcyzy za samochód

Zaświadczenie opłacenia akcyzy

Kwestie związane z podatkiem akcyzowym uregulowane zostały w ustawie o podatku akcyzowym. Opodatkowaniu podlegają m.in. czynności obejmujące swoim zakresem samochody osobowe. Jak stanowi art. 100 ustawy, „w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2”.

 

Jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

Kto jest podatnikiem akcyzy?

Jak zatem widać, sama czynność zakupu samochodu na terytorium kraju nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu dla nabywcy. Jednak, jak wynika z treści art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, „podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony”.

Podatek akcyzowy z tytułu pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju

Jak zatem widać w świetle przedstawionych przepisów, ważne jest, aby upewnić się, że sprzedawca dopełnił ciążącego na nim obowiązku i zapłacił podatek akcyzowy z tytułu pierwszej sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju.

 

W opisie problemu wskazał Pan, że pomimo licznych próśb nie otrzymał Pan od sprzedawcy zaświadczenia, że podatek akcyzowy został przez niego zapłacony. Jak rozumiem, dokument ten potrzebny jest Panu do przeprowadzenia procedury rejestracji samochodu.

 

W tym miejscu chcę wskazać, że organy skarbowe umożliwiły dokonanie sprawdzenia, czy podatek akcyzowy został zapłacony. Odbywa się to w formie elektronicznej poprzez portal e-Zefir. Portal ten umożliwia dostęp do informacji podatkowych, w tym również baz danych dotyczących zapłaty podatku akcyzowego. Usługa e-Zefir dostępną jest po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki