Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 29.04.2010

Przebywam obecnie na zasiłku rehabilitacyjnym, który kończy się 15 maja. Wcześniej byłam 182 dni na zasiłku chorobowym. Zależy mi na tym, aby zwolnić się z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy w trakcie trwania tego zasiłku mogę wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (mam umowę na czas nieokreślony i pracuję u tego pracodawcy ponad 3 lata)? Po skończeniu zasiłku rehabilitacyjnego, w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, będę zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, ale czy powinnam stawić się po 15 maja jako osoba zdrowa? A może lepiej przerwać zasiłek rehabilitacyjny np. tydzień wcześniej, wrócić do pracy na kilka dni i wtedy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę (z okresem wypowiedzenia)? Czy potrzebne byłoby skierowanie od pracodawcy na badania stwierdzające zdolność do pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę w trakcie zasiłku rehabilitacyjnego

Czy zakaz wypowiadania umów o pracę w trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego dotyczy także pracowników?

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Jest Pani zatem, z uwagi na pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego, w tzw. okresie „ochronnym”.

 

Zakaz wypowiadania umów o pracę w trakcie trwającego zwolnienia lekarskiego nie dotyczy pracowników. Z tego też powodu pracownik może rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia zawartą przez siebie umowę o pracę (może to uczynić np. listem poleconym).

 

Z uwagi na rozwiązanie przez Panią umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie ma Pani obowiązku stawiać się w zakładzie pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności – w tym wypadku po pobraniu świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Stawienie się do pracy pracownika w związku z ustaniem przyczyny nieobecności ma znaczenie dla pracownika, który chce podjąć pracę, a tym samym nie dopuścić do rozwiązania z nim umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Stawienie się pracownika w związku z ustaniem przyczyny nieobecności a kontrolne badania lekarskie

Pracownik stawiający się do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 K.p.) nie ma obowiązku dostarczenia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy, o którym mowa w art. 229 § 2 K.p. Jeżeli pracownik stawi się do pracy i zgłosi gotowość jej wykonywania, obowiązek skierowania go na kontrolne badania lekarskie spoczywa na pracodawcy (§ 4 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Przerwanie okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

Jeśli chciałaby Pani przerwać pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego, proszę pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, tj. 360 dni. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę fakt, że gdyby Pani zechciała podjąć pracę, to musi Pani uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy.

 

Tutaj ważna uwaga: zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 K.p.) nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, najkorzystniejszym rozwiązaniem w Pani przypadku jest rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki