Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 09.11.2020

Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, piszę w imieniu swojej jednostki. Naszą remizę wybudowali na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku strażacy, dzięki własnym środkom i własnej pracy. Grunt pod budowę przekazał mieszkaniec właśnie na ten cel. Chociaż gmina wykonała tylko prace wykończeniowe, jeszcze w trakcie budowy doszło do skomunalizowania remizy. Interweniowaliśmy w tej sprawie i wtedy zostało podpisane porozumienie pomiędzy ówczesnymi władzami a naszą jednostką, że remiza zostanie przekazana jednostce po zakończeniu budowy. Jednak gdy remiza była gotowa, przekazano nam ją w użytkowanie i tak jest do dziś.

W tym roku wójt nakazał opracować nowy regulamin korzystania z remizy przez mieszkańców i nowy cennik za wynajem, według którego strażacy mają zająć się wynajmowaniem i szukaniem klientów, a pieniądze wpływać będą na konto urzędu gminy. Wójt uważa, że jest to świetlica wiejska i strażacy nie mogą czerpać z niej korzyści. Sugeruje wręcz, że przeznaczamy pieniądze na niewiadome cele, a przecież rozliczamy się każdego roku z ludźmi i z urzędem skarbowym. W związku z tą sytuacją mam pytanie: czy postępowanie wójta jest zgodne z prawem? Czy istnieją jakieś przepisy, które pozwalają nam na swobodne dysponowanie przekazanym mieniem wybudowanym przez starszych kolegów i pieniędzmi wypracowanymi i pozyskanymi z różnych źródeł? Nie trzeba chyba dodawać, że my pracujemy społecznie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Zadania Ochotniczej Straży Pożarnej

Nie będę wnikała w mojej odpowiedzi w kwestie przejęcia budynku wybudowanego przez strażaków na własność gminy, a właściwie w pierwotnej wersji przejęcia gruntu darowanego strażakom. Jeśli grunt stanowi własność gminy, to zgodnie z przepisami budynki na gruncie posadowione stanowią własność właściciela gruntu. W wielkim skrócie.

 

Natomiast przyjrzeć się należy żądaniom wójta, by to właściwie ochotnicza straż pożarna utrzymywała i wspierała budżet gminy. Tymczasem jest zupełnie na odwrót. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut. Zasadniczo więc ochotnicza straż pożarna przeznaczona jest do akcji ratowniczych, jednak z uwagi na fakt, że działa też w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach, a ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie wprowadza zakazu prowadzenia innej działalności, możliwe jest, by podejmowała także inne działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Obowiązki gminy względem OSP

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Co więcej, gmina ma również obowiązek:

 

1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

 

Z przepisów tych nie wynika, by gmina, poza rozliczeniem udzielonej dotacji, mogła oczekiwać jakichkolwiek wpłat na rzecz budżetu od ochotniczych straży pożarnych.

 

Odpłatne wykorzystywanie nieruchomości, środków transportu, urządzeń i sprzętu OSP

Bardzo istotny z punktu widzenia działalności ochotniczych straży pożarnych jest art. 37 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z tym przepisem nieruchomości, środki transportu, urządzenia i sprzęt pozostający w dyspozycji ochotniczej straży pożarnej lub ich związku mogą być odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie użytecznych celów, określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej lub ich związku. Środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich związku.

 

Tu właśnie znajduje się odpowiedź na Pana wątpliwości. Skoro gmina przekazała Państwu do dyspozycji nieruchomość, to właśnie z umowy przekazującej może wynikać, że w budynku będzie prowadzona także dodatkowa działalność. Podkreślam, musi to wynikać z umowy, którą mienie przekazano do dysponowania. Jednak nawet jeśli taka remiza ma służyć jako świetlica wiejska, ale to Państwo jesteście jej dysponentami, to obowiązywać będzie bezwzględnie brzmiący ust. 2 art. 37 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Środki uzyskane z płatnego korzystania z tego mienia, którym dysponujecie, stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich związku. Tej zasady zmienić nie wolno.

 

Dysponowanie świetlicą wiejską

Mogę sobie jednak wyobrazić sytuację, w której wójt przekazuje OSP część budynku do dysponowania na remizę, a część ustala jako świetlicę. Jeśli przekaże ją do prowadzenia sołectwu, to sołectwo uzyska dochody z działalności świetlicy. Natomiast w takim przypadku OSP nie może być zobowiązana do zarządzania tą częścią, która nie jest w jej dyspozycji.

 

Nie wiem, w jakiej formie w Państwa przypadku nastąpiły zmiany i nowe zasady, zatem nie jestem w stanie tak szczegółowo określić prawidłowości działania wójta. Z całą pewnością, jeśli nawet będziecie wynajmować pomieszczenia remizy, jako mienia przekazanego OSP do dysponowania, to dochody w ten sposób uzyskane będą dochodami OSP.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + IV =

»Podobne materiały

Działanie na szkodę pracodawcy i finansowe konsekwencje

Od kilku miesięcy prowadzę własną działalność gospodarczą w tajemnicy przed pracodawcą. Przełożony jednak zainstalował na moim komputerze w pracy specjalne oprogramowanie, które wykryło moje działania – prywatne korespondencje, dane z rachunku bankowego itp. Przyznaję, że zawarłem umowę z klie

 

Usunięcie obraźliwego wpisu z forum

Jestem nauczycielem akademickim. Jakiś czas temu na różnych forach internetowych pojawiły się wulgarne wpisy dotyczące mnie i mojej pracy. Dodam, że nie były to opinie studentów, lecz złośliwych kolegów z pracy. Wszystkie portale usunęły wpisy na moją prośbę – poza jednym, który nie odpowiada

 

Czym grozi niespłacanie kredytu w kraju, gdy mieszka się za granicą?

Mieszkając w Irlandii, uzyskałam kredyt w polskim banku na zakup domu. Kredyt jest we frankach szwajcarskich, więc miesięczne raty wzrosły, dom pozostaje niewynajęty i mam problemy ze spłatą kredytu. Próba jakiegokolwiek porozumienia się z bankiem nic nie dała –nie zaoferowali żadnej opcji i n

 

Zwrot kosztów podróży z OC sprawcy

Jako poszkodowany w wypadku otrzymałem samochód zastępczy z PZU. Wypadek miał miejsce w Poznaniu na dzień przed moim wyjazdem do Niemiec, gdzie podjąłem pracę (przedstawiłem w PZU umowę o pracę). Mój samochód został naprawiony w trybie bezgotówkowym w warsztacie w Poznaniu. Aby go odebrać, zmuszony

 

Konsekwencje listu gończego wobec osoby poszukiwanej

Za moim bratem został rozesłany list gończy na mocy art. 279 Kodeksu postępowania karnego. Od kilku lat brat przebywa za granicą, nie stawiał się na sprawy sądowe, bo ma już jeden wyrok. Jak możemy sprawdzić, czy jest to list międzynarodowy? Czy dobrze byłoby się skontaktować z prokuraturą

 

Gminna osoba prawna

Czy radny rady gminy może zasiadać w radzie nadzorczej spółki należącej do międzygminnego związku? Czy spółka z o.o. należąca do międzygminnego związku stworzonego przez 3 gminy jest gminną osobą prawną w kontekście art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym? W jaki sposób m

 

Utworzenie publicznego przedszkola przez gminę a obowiązek informowania rodziców

Gmina chce utworzyć publiczne przedszkole. Czy jest obowiązek informowania o takim zamiarze rodziców?

 

Wykreślenie z KW przedawnionych egzekucji

Nabyłem działkę w spadku. W dziele III są dwa ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji – z 1978 i 81 roku. Znalazłem następcę komornika, który to prowadził. Wiem, że sprawa jest przedawniona, a wszystkie dokumenty zostały zniszczone. Nie wiem, kto i jakie pismo ma napisać do sądu o wykreślenie z KW p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »