.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, piszę w imieniu swojej jednostki. Naszą remizę wybudowali na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku strażacy, dzięki własnym środkom i własnej pracy. Grunt pod budowę przekazał mieszkaniec właśnie na ten cel. Chociaż gmina wykonała tylko prace wykończeniowe, jeszcze w trakcie budowy doszło do skomunalizowania remizy. Interweniowaliśmy w tej sprawie i wtedy zostało podpisane porozumienie pomiędzy ówczesnymi władzami a naszą jednostką, że remiza zostanie przekazana jednostce po zakończeniu budowy. Jednak gdy remiza była gotowa, przekazano nam ją w użytkowanie i tak jest do dziś.

W tym roku wójt nakazał opracować nowy regulamin korzystania z remizy przez mieszkańców i nowy cennik za wynajem, według którego strażacy mają zająć się wynajmowaniem i szukaniem klientów, a pieniądze wpływać będą na konto urzędu gminy. Wójt uważa, że jest to świetlica wiejska i strażacy nie mogą czerpać z niej korzyści. Sugeruje wręcz, że przeznaczamy pieniądze na niewiadome cele, a przecież rozliczamy się każdego roku z ludźmi i z urzędem skarbowym. W związku z tą sytuacją mam pytanie: czy postępowanie wójta jest zgodne z prawem? Czy istnieją jakieś przepisy, które pozwalają nam na swobodne dysponowanie przekazanym mieniem wybudowanym przez starszych kolegów i pieniędzmi wypracowanymi i pozyskanymi z różnych źródeł? Nie trzeba chyba dodawać, że my pracujemy społecznie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dysponowanie mieniem w Ochotniczej Straży Pożarnej

Zadania Ochotniczej Straży Pożarnej

Nie będę wnikała w mojej odpowiedzi w kwestie przejęcia budynku wybudowanego przez strażaków na własność gminy, a właściwie w pierwotnej wersji przejęcia gruntu darowanego strażakom. Jeśli grunt stanowi własność gminy, to zgodnie z przepisami budynki na gruncie posadowione stanowią własność właściciela gruntu. W wielkim skrócie.

 

Natomiast przyjrzeć się należy żądaniom wójta, by to właściwie ochotnicza straż pożarna utrzymywała i wspierała budżet gminy. Tymczasem jest zupełnie na odwrót. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut. Zasadniczo więc ochotnicza straż pożarna przeznaczona jest do akcji ratowniczych, jednak z uwagi na fakt, że działa też w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach, a ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie wprowadza zakazu prowadzenia innej działalności, możliwe jest, by podejmowała także inne działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Obowiązki gminy względem OSP

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Co więcej, gmina ma również obowiązek:

 

1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej;

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne;

3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

 

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

 

Z przepisów tych nie wynika, by gmina, poza rozliczeniem udzielonej dotacji, mogła oczekiwać jakichkolwiek wpłat na rzecz budżetu od ochotniczych straży pożarnych.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpłatne wykorzystywanie nieruchomości, środków transportu, urządzeń i sprzętu OSP

Bardzo istotny z punktu widzenia działalności ochotniczych straży pożarnych jest art. 37 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z tym przepisem nieruchomości, środki transportu, urządzenia i sprzęt pozostający w dyspozycji ochotniczej straży pożarnej lub ich związku mogą być odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie użytecznych celów, określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej lub ich związku. Środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich związku.

 

Tu właśnie znajduje się odpowiedź na Pana wątpliwości. Skoro gmina przekazała Państwu do dyspozycji nieruchomość, to właśnie z umowy przekazującej może wynikać, że w budynku będzie prowadzona także dodatkowa działalność. Podkreślam, musi to wynikać z umowy, którą mienie przekazano do dysponowania. Jednak nawet jeśli taka remiza ma służyć jako świetlica wiejska, ale to Państwo jesteście jej dysponentami, to obowiązywać będzie bezwzględnie brzmiący ust. 2 art. 37 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Środki uzyskane z płatnego korzystania z tego mienia, którym dysponujecie, stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich związku. Tej zasady zmienić nie wolno.

 

Dysponowanie świetlicą wiejską

Mogę sobie jednak wyobrazić sytuację, w której wójt przekazuje OSP część budynku do dysponowania na remizę, a część ustala jako świetlicę. Jeśli przekaże ją do prowadzenia sołectwu, to sołectwo uzyska dochody z działalności świetlicy. Natomiast w takim przypadku OSP nie może być zobowiązana do zarządzania tą częścią, która nie jest w jej dyspozycji.

 

Nie wiem, w jakiej formie w Państwa przypadku nastąpiły zmiany i nowe zasady, zatem nie jestem w stanie tak szczegółowo określić prawidłowości działania wójta. Z całą pewnością, jeśli nawet będziecie wynajmować pomieszczenia remizy, jako mienia przekazanego OSP do dysponowania, to dochody w ten sposób uzyskane będą dochodami OSP.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu