Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje listu gończego wobec osoby poszukiwanej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.03.2010

Za moim bratem został rozesłany list gończy na mocy art. 279 Kodeksu postępowania karnego. Od kilku lat brat przebywa za granicą, nie stawiał się na sprawy sądowe, bo ma już jeden wyrok. Jak możemy sprawdzić, czy jest to list międzynarodowy? Czy dobrze byłoby się skontaktować z prokuraturą, czy przez telefon brat uzyska informacje, o co chodzi? Czy jeśli zgłosi się na komendę lub prokuraturę, to może zostać zatrzymany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje listu gończego wobec osoby poszukiwanej

Wydanie listu gończego 

Podstawą wydania listu gończego stanowi wskazywany przez Pana art. 279 § 1 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.), zgodnie z którym „jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym”.

 

Zgodnie więc z jego treścią list gończy może być rozesłany za osobą, którą uczyniono już podejrzaną, i tylko pod warunkiem, że wydano także postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Warunkiem sięgnięcia po tę instytucję jest istnienie danych wskazujących na ukrywanie się podejrzanego. W razie ujęcia podejrzanego pozostaje on w stanie tymczasowego aresztowania. Ujęty winien być doprowadzony do prokuratora w celu przesłuchania. Należy mu też doręczyć postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.

Czym jest list żelazny i co dzięki niemu zyskuje oskarżony?

Jeżeli więc Pana brat stawi się obecnie w kraju i np. zgłosi w prokuraturze, to zostanie zatrzymany. W celu uniknięcia takich konsekwencji może skorzystać z instytucji listu żelaznego.

 

Zgodnie bowiem z art. 281 K.p.k. „jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo sąd okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny”.

Stosownie do art. 282 § 1 K.p.k. „list żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

 

  1. będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora,
  2. nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju,
  3. nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo winny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne”.

 

„W razie nie usprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych powyżej, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego” (art. 282 § 2 K.p.k.).

 

Sąd może uzależnić wydanie listu żelaznego od złożenia poręczenia majątkowego.

 

Wydanie listu żelaznego zapewni więc Pana bratu możliwość odpowiadania z wolnej stopy, ale wiązać się będzie z koniecznością pobytu w Polsce w czasie trwania postępowania.

 

Na marginesie należy zaznaczyć, iż prokuratura może rozpocząć poszukiwania Pana brata także na terytorium Unii Europejskiej na mocy europejskiego nakazu aresztowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - dwa =

»Podobne materiały

Jak sobie zabezpieczyć miejsce zamieszkania w domu córki po darowiźnie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania?

Wraz z żoną sprzedaliśmy mieszkanie i uzyskane środki damy córce i zięciowi na spłatę kredytu za ich dom. Jesteśmy teraz zameldowani u córki i zięcia. Mamy nieco obaw o przyszłość. Jak sobie zabezpieczyć miejsce zamieszkania w domu córki? Może jakąś umową?

 

Zwrot zapłaconego zadośćuczynienia

Za spowodowanie wypadku samochodowego zostałam skazana na podstawie art. 177 § 2 K.k. Nie byłam pod wpływem alkoholu ani środków odurzających, posiadałam uprawnienia do kierowania pojazdem. Na podstawie art. 46 § 1 zasądzono na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienie, które zapłaciłam. Po op

 

Podatek od starego spadku

Ojciec mojego znajomego zmarł w czerwcu 1983 roku i do tej pory nie było przeprowadzonej sprawy spadkowej domu rodzinnego. Spadkobiercy to żona i dwóch synów. Czy powstał obowiązek podatkowy od najbliższej rodziny? Czy trzeba zawiadomić o tym US? Jak zabrać się do załatwienia tej sprawy?

 

Samowola budowlana sąsiada na wspólnym podwórku

Jestem współwłaścicielem domu i ogrodu, całość podzielna jest na 2 nieruchomości z osobnymi KW. Na wspólnym podwórzu stoi budynek gospodarczy (który prawie się już wali, jest ruiną) i garaż wybudowany bez zgłoszenia. Czy w chwili zgłoszenia tej sytuacji nadzorowi budowlanego grożą mi jakieś konsekwe

 

Żądanie zwrotu weksla

Kilka lat temu spółka, w której byłam jednym ze wspólników, zadłużyła się wobec firmy, z którą mieliśmy podpisaną umowę franchisingową. W związku z tym zażądano od nas podpisania weksli in blanco, niestety bez deklaracji wekslowej. Weksle podpisaliśmy w kancelarii notarialnej, a w zawartym akcie not

 

Cesja umowy na roboty budowlane bez wspominania inwestorowi o kłopotach finansowych spółki

Mamy podpisaną umowę na roboty budowlane z inwestorem. Posiadamy dwie spółki z o. o. i z powodu problemów finansowych chcielibyśmy zrobić cesję umowy z inwestorem na drugą spółkę. Jak można wskazać powód inwestorowi, by nie wspominać o kłopotach finansowych?

 

Kto decyduje o miejscu pochówku zmarłego?

Pytanie dotyczy grobu z lat 80-tych ubiegłego wieku, w którym spoczywają moi dziadkowie. Rok temu uiściłem zaległą opłatę za ten grób (żył mój ojciec i jego siostra – dzieci dziadków). Jeszcze tego samego roku za zgodą rodziny pochowaliśmy w tym grobie mojego kuzyna (siostrzeńca taty). Z racji

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »