.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Oskarżenie o kradzież w pracy

Jestem kasjerem w sklepie. Kilka miesięcy temu księgowa odkryła nierozliczone zamówienia i pięć tysięcy złotych manka na moim koncie (nie ukradłem tych pieniędzy; każdy z pracowników miał własny kod z hasłem, jednak nie przywiązywaliśmy wagi do tego, z czyjego konta korzystamy, więc manko mógł zrobić każdy). Kiedy trafił się klient, który złożył zamówienie na kwotę pięciu tysięcy, niestety postanowiłem skorzystać z okazji: nie zaksięgowałem transakcji w systemie i w ten sposób wyrównałem manko. Zamierzałem jak najszybciej wziąć kredyt na pokrycie należności i wyrównać rachunek, jednak zanim zdążyłem to zrobić, klient przyszedł po fakturę i sprawa się wydała. Szef zobowiązał mnie wtedy do napisania oświadczenia, że pokryłem brak w kasie pieniędzmi wziętymi od klienta. Mam podejrzenie co do tego, kto ukradł pieniądze, ale żadnych dowodów. Chciałbym jak najszybciej odejść z tej pracy, nie narażając się jednocześnie na oskarżenie o kradzież w pracy. Czy oświadczenie, które podpisałem, ma moc prawną? Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Oskarżenie o kradzież w pracy

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jeżeli podjął Pan niezłomne postanowienie o odejściu z pracy, to może to Pan zrobić w każdej chwili, proponując szefowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku strony umawiają się, kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy i od kiedy pracownik – czyli Pan – nie musi świadczyć pracy.

 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany na mocy porozumienia stron, to gdyby chciał Pan zgłosić się do Urzędu Pracy jako bezrobotny, zasiłek będzie Panu przysługiwał dopiero po upływie trzech miesięcy od momentu rejestracji. Dlatego też w sytuacji, gdy bierze Pan pod uwagę możliwość zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, lepszym rozwiązaniem byłoby poczekanie na ewentualne wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę. Wtedy zasiłek przysługuje Panu od chwili rejestracji w Urzędzie Pracy.

Oskarżenie o kradzież w pracy i wypowiedzenie umowy z winy pracownika

Niestety w Pańskiej sytuacji nie jest wykluczone, że z uwagi na oskarżenie o kradzież w pracy może Pan otrzymać tzw. dyscyplinarkę. W myśl art. 52 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie takie nie może nastąpić po upływie miesiąca od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (nie pisze Pan, kiedy nastąpiła sytuacja, w której podpisał Pan oświadczenie).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ciężkie naruszenie obowiązku pracowniczego - kradzież w pracy

Kwalifikacja naruszenia obowiązku pracowniczego jako ciężkiego należy do pracodawcy. To on ocenia, na ile określone naruszenie obowiązku pracowniczego (w Pańskim przypadku: podejrzenie o kradzież w pracy) jest istotne dla jego interesów. Jednak w razie odwołania się pracownika taką kwalifikację będzie oceniał sąd.

 

Naruszenie obowiązków pracowniczych w zależności od powagi tego naruszenia oraz jego konsekwencji dla pracodawcy może pociągać za sobą albo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo nałożenie kary porządkowej (upomnienie, nagana, kara pieniężna). Wybór sankcji należy do pracodawcy.

 

Niewykluczone więc, że cała historia mogłaby się zakończyć dla Pana nałożeniem kary porządkowej.

 

Co do złożonego przez Pana oświadczenia, oczywiście ma ono moc prawną. Może zostać wykorzystane przez pracodawcę przy dochodzeniu od Pana zwrotu kwoty, na którą wskazywał niedobór w kasie i byłoby to dla Pana w miarę łagodne rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że nie wykorzysta Pańskiego oświadczenia w celu złożenia do prokuratury zawiadomienia o dokonaniu kradzieży.

 

Rekomendowałabym Panu udanie się do przełożonego i spisanie innego oświadczenia, w którym zobowiązuje się Pan do zwrotu brakującej w kasie kwoty w obopólnie określonym terminie, pod rygorem egzekucji sądowej. Byłoby to na pewno lepsze rozwiązanie niż ewentualne zawiadomienie prokuratury o kradzieży w pracy. Jednocześnie może Pan zaproponować sposób rozwiązania umowy o pracę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu