Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oskarżenie o kradzież w pracy

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 13.06.2013

Jestem kasjerem w sklepie. Kilka miesięcy temu księgowa odkryła nierozliczone zamówienia i pięć tysięcy złotych manka na moim koncie (nie ukradłem tych pieniędzy; każdy z pracowników miał własny kod z hasłem, jednak nie przywiązywaliśmy wagi do tego, z czyjego konta korzystamy, więc manko mógł zrobić każdy). Kiedy trafił się klient, który złożył zamówienie na kwotę pięciu tysięcy, niestety postanowiłem skorzystać z okazji: nie zaksięgowałem transakcji w systemie i w ten sposób wyrównałem manko. Zamierzałem jak najszybciej wziąć kredyt na pokrycie należności i wyrównać rachunek, jednak zanim zdążyłem to zrobić, klient przyszedł po fakturę i sprawa się wydała. Szef zobowiązał mnie wtedy do napisania oświadczenia, że pokryłem brak w kasie pieniędzmi wziętymi od klienta. Mam podejrzenie co do tego, kto ukradł pieniądze, ale żadnych dowodów. Chciałbym jak najszybciej odejść z tej pracy, nie narażając się jednocześnie na oskarżenie o kradzież w pracy. Czy oświadczenie, które podpisałem, ma moc prawną? Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli podjął Pan niezłomne postanowienie o odejściu z pracy, to może to Pan zrobić w każdej chwili, proponując szefowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takim wypadku strony umawiają się, kiedy ulega rozwiązaniu stosunek pracy i od kiedy pracownik – czyli Pan – nie musi świadczyć pracy.

 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany na mocy porozumienia stron, to gdyby chciał Pan zgłosić się do Urzędu Pracy jako bezrobotny, zasiłek będzie Panu przysługiwał dopiero po upływie trzech miesięcy od momentu rejestracji. Dlatego też w sytuacji, gdy bierze Pan pod uwagę możliwość zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, lepszym rozwiązaniem byłoby poczekanie na ewentualne wypowiedzenie stosunku pracy przez pracodawcę. Wtedy zasiłek przysługuje Panu od chwili rejestracji w Urzędzie Pracy.

 

Niestety w Pańskiej sytuacji nie jest wykluczone, że z uwagi na oskarżenie o kradzież w pracy może Pan otrzymać tzw. dyscyplinarkę. W myśl art. 52 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.) pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie takie nie może nastąpić po upływie miesiąca od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (nie pisze Pan, kiedy nastąpiła sytuacja, w której podpisał Pan oświadczenie).

 

Kwalifikacja naruszenia obowiązku pracowniczego jako ciężkiego należy do pracodawcy. To on ocenia, na ile określone naruszenie obowiązku pracowniczego (w Pańskim przypadku: podejrzenie o kradzież w pracy) jest istotne dla jego interesów. Jednak w razie odwołania się pracownika taką kwalifikację będzie oceniał sąd.

 

Naruszenie obowiązków pracowniczych w zależności od powagi tego naruszenia oraz jego konsekwencji dla pracodawcy może pociągać za sobą albo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo nałożenie kary porządkowej (upomnienie, nagana, kara pieniężna). Wybór sankcji należy do pracodawcy.

 

Niewykluczone więc, że cała historia mogłaby się zakończyć dla Pana nałożeniem kary porządkowej.

 

Co do złożonego przez Pana oświadczenia, oczywiście ma ono moc prawną. Może zostać wykorzystane przez pracodawcę przy dochodzeniu od Pana zwrotu kwoty, na którą wskazywał niedobór w kasie i byłoby to dla Pana w miarę łagodne rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że nie wykorzysta Pańskiego oświadczenia w celu złożenia do prokuratury zawiadomienia o dokonaniu kradzieży.

 

Rekomendowałabym Panu udanie się do przełożonego i spisanie innego oświadczenia, w którym zobowiązuje się Pan do zwrotu brakującej w kasie kwoty w obopólnie określonym terminie, pod rygorem egzekucji sądowej. Byłoby to na pewno lepsze rozwiązanie niż ewentualne zawiadomienie prokuratury o kradzieży w pracy. Jednocześnie może Pan zaproponować sposób rozwiązania umowy o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus jeden =

»Podobne materiały

Konsekwencje kradzieży dokonanej w miejscu pracy

Zostałem zwolniony z pracy z powodu kradzieży. Nagrania jednoznacznie wskazują sprawcę. Napisałem prośbę o rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jednak dyrektor unika kontaktu. Jestem gotów pokryć wszystkie straty finansowe pracodawcy, ale obawiam się, że ten planuje (lub już to zrobił) ski

 

Kontrola trzeźwości pracowników

Jestem kierownikiem ekipy budowlanej. Chciałbym się dowiedzieć, czy można przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – a jeśli tak, to na jakich zasadach. Czy pracownik ma prawo odmówić poddania się badaniu i czy w takim wypadku można go odsunąć od pracy? Czy może to być podstawa do ewentua

 

Kradzież dokonana przez pracownika

Mam firmę transportową. Jakiś czas temu zatrudniłem nowego kierowcę. Pojechał w pierwszą trasę i niestety okradł mnie (całe paliwo, gotówkę, wyposażenie samochodu itd. oraz wypis z licencji na transport międzynarodowy). Ciężarówkę porzucił na parkingu. Straty wyceniam na ok. 60 tys. zł. To

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »