.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zatrudnienie córki jako opiekunki

• Opublikowano: 21-03-2022 • Autor: Albert Białczyk

Od 4 lat opiekuję się moją 92-letnią mamą, która absolutnie nie jest samodzielna. Mama mieszka oddzielnie w tym samym mieście i prowadzi swoje gospodarstwo domowe, ale wszystkim zajmuję się ja. Ja jestem na emeryturze. Czy mama może mnie zatrudnić jako opiekunkę do osoby starszej na umowę-zlecenie, a ściślej umowę o świadczenie usług opiekuńczych? Jak ma wyglądać taka umowa? Czy jeśli od tej umowy będę odprowadzać składki na ZUS, to ZUS po kwartale na mój wniosek przeliczy mi emeryturę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrudnienie córki jako opiekunki

Zatrudnienie na umowę-zlecenie

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Pani stanem faktycznym w celu odpowiedzi na Pani pytanie w pierwszej kolejności sięgnąć należy do przepisów Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów prawa cywilnego. W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym nie ulega wątpliwości, że Pani matka może Pani zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia jako opiekunkę i płacić Pani za opiekę pod warunkiem, że będzie Pani faktycznie sprawować opiekę nad matką, a ponadto nie będzie Pani pobierać z tego tytułu zasiłków przysługujących przez prawo z tytułu opinii nad osobą blisko spokrewnioną.

Opieka córki nad matką

Ponadto należy zauważyć, że opieka nad Pani chorą matką może należeć do Pani obowiązku alimentacyjnego względem Pani matki. Ponadto co do zasady taka umowa nie wymaga żadnych szczególnych warunków ani formy. Z tytułu wykonywania usług w ramach umowy zlecenia podlegać będzie Pani ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, dlatego też będzie Pani mogła złożyć wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych lub nieskładkowych. Wniosek o doliczenie okresu ubezpieczenia może Pani złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Jeśli zakończy Pani wykonywać umowę-zlecenie w trakcie kwartału kalendarzowego, wniosek o doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych, przebytych po przyznaniu emerytury lub renty, będzie Pani mogła złożyć w każdym czasie, a więc także przed upływem kwartału kalendarzowego, w którym ustało zatrudnienie.

Przeliczenie emerytury przez ZUS

ZUS będzie mógł również przeliczyć Pani świadczenie, jeśli po jego przyznaniu nadal się pracuje i osiąga wynagrodzenie, które będzie miało wpływ na wysokość podstawy wymiaru emerytury lub renty. Do wniosku o przeliczenie musi Pani dołączyć dokumenty, których wcześniej nie złożyłeś, a które są konieczne do ponownego obliczenia wysokości emerytury lub renty (np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – druk Rp 7, legitymację ubezpieczeniową, świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika składek, potwierdzające przebyte okresy ubezpieczenia itd.).

 

Podsumowując, nie ma przeciwskazań, aby zawarła Pani umowę z Pani matką o świadczenie dla niej usług opiekuńczych, a po upływie kwartału będzie Pani mogła złożyć wniosek o przeliczenie emerytury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Albert Białczyk
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu