Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup 51% udziałów we własności samochodu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28.03.2011

Chciałbym kupić samochód, a właściwie 51% udziałów w nim, z licytacji. Zastanawiam się jednak, czy taki zakup ma sens. Czy będę mógł korzystać z pojazdu i go ewentualnie kiedyś sprzedać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zasadzie odpowiedź uzależniona jest od tego, kto jest drugim współwłaścicielem. Jeśli bank, to w zasadzie poniżej przedstawione rozważania nie będą miały zastosowania z praktycznego punktu widzenia.

 

W Pańskiej sprawie do własności samochodu zastosowanie mają przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, regulowane przepisami Kodeksu cywilnego, tj. art. 199 i następnymi:

 

„Art. 199. [Przekroczenie zwykłego zarządu]

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Art. 200. [Współdziałanie]

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

 

Art. 201. [Zarząd zwykły]

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności”.

 

Zgodnie z powyższym w zasadzie do korzystania i posiadania samochodu niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli. W przeciwnym razie każdy może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sporu.

 

Oczywiście rozporządzenie samochodem jest bez zgody drugiego współwłaściciela niemożliwe.

 

Może Pan żądać zniesienia współwłasności poprzez przyznanie samochodu Panu ze spłatą na rzecz drugiego współwłaściciela. Przedmiotową kwestię można uregulować w drodze umowy (wymóg formy pisemnej) bądź w drodze orzeczenia sądowego.

 

Jeżeli współwłaścicielem jest bank powyższe ma zastosowanie od strony formalnej. Co do zasady bank nie uczestniczy we współposiadaniu i użytkowaniu samochodu. Oczywiście ograniczenia jego zbycia pozostają nadal aktualne – w tym wypadku niezbędna jest także zgoda banku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus II =

»Podobne materiały

Porzucenie pracy – możliwe konsekwencje

Jakie są konsekwencje porzucenia pracy u dotychczasowego pracodawcy przez pracownika? Czy ma on prawo żądać odszkodowania? Dostałem znacznie lepszą ofertę pracy i z obecnym pracodawcą chciałbym się jak najszybciej rozstać.

 

Jak odebrać dzieci matce, która jest alkoholiczką?

Mój mąż ma trzy córki z pierwszego małżeństwa. Istnieje podejrzenie, że najstarsza z nich została zgwałcona. Matka dzieci jest alkoholiczką. Cała patologiczna rodzina, w której żyją dzieci, objęta jest nadzorem kuratora. Pół roku temu ja i mój mąż wyprowadziliśmy się za granicę. Jak odebrać dzieci m

 

Dożywocie a egzekucja z nieruchomości

Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypadku sprzedaży nier

 

Utrudnianie wjazdu do garażu przez zaparkowane samochody

Wzdłuż mojej posesji biegnie droga miejska. Po drugiej stronie ulicy nie ma domów, jest łąka (a raczej chaszcze). Sąsiedzi często goszczą swoją rodzinę, a ich goście zwykle stają wzdłuż drogi w taki sposób, że uniemożliwiają mi wjazd do mojego garażu. Nie mogę też zaparkować wzdłuż ulicy (

 

Jak zabezpieczyć się przed nieuzasadnionymi roszczeniami klientów

Jestem producentem mebli na zamówienie. Niestety zdarza mi się od czasu do czasu, że klienci nie są zadowoleni z usługi i straszą mnie rzecznikiem praw konsumenta. U większość z nich roszczenia załatwiamy bez problemu, czyli jest do wymiany front, ponieważ ma zarysowanie, to go wymieniam, nie robiąc

 

Zwolnienie z długu kredytowego

Kilka lat temu mój syn i jego konkubina wzięli kredyt hipoteczny (50/50) na zakup mieszkania. Niedawno zdecydowali się rozstać i ustalili, że:   konkubina wyprowadzi się, biorąc jakieś meble, sprzęty itd., konkubina nie będzie miała roszczeń odnośnie mieszkania, syn zatrzyma nieruchomość

 

Jak uzasadnić wniosek o zatarcie skazania?

Zostałam skazana na karę grzywny za czyn z art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Zapłaciłam należną kwotę. Chcę wystąpić z wnioskiem o zatarcie skazania (upłynęły 3 lata). Jak uzasadnić wniosek o zatarcie skazania? Przez adnotację w KRK mam problemy w pracy. Nigdy wcześniej nie byłam karana. Od wyroku

 

Pominięcie strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Moja posesja graniczy bezpośrednio ze stacją paliw. Zgłosiłem jej nielegalną przebudowę. Następnego dnia inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę pawilonu i przebudowę zbiorników i jeszcze tego samego dnia otrzymał pozytywną decyzję starosty. Obiekt ten według mnie nie spełnia wymogów określonych dl

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »