Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w Hongkongu a podatki w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.03.2011

Od przyszłego miesiąca zaczynam pracę w Chinach, będę zatrudniony w Hongkongu. Do Polski będę przyjeżdżał tylko na dwutygodniowy urlop, więc będę poza krajem zdecydowanie więcej niż 180 dni w roku. Czy będę musiał płacić w Polsce jakieś podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) a za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Powyższe wynika z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Widać zatem wyraźnie, że nie wystarczy fakt przebywania na terytorium Polski krócej niż 183 dni w roku podatkowym, by uznać, że nieograniczony obowiązek podatkowy na Panu nie ciąży. Nawet jeśli nie będzie Pan w kraju przebywał ani jednego dnia w roku, a ma Pan w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), podatek dochodowym należy w Polsce rozliczać od wszystkich dochodów, niezależnie gdzie nie byłyby osiągane. Innymi słowy, np. pracując w Hongkongu i mając w Polsce np. żonę, dziecko itp. organy podatkowe uznają, że ma Pan w Polsce centrum interesów osobistych i że winien się Pan w Polsce rozliczać z dochodów osiągniętych w Hongkongu.

 

Jeśli nie można Panu przypisać centrum interesów osobistych ani gospodarczych i przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni w roku podatkowym – nie ma Pan w Polsce obowiązku podatkowego od dochodów osiągniętych w Hongkongu – winien Pan złożyć w urzędzie skarbowym aktualizacyjny NIP-3 i wskazać miejsce zamieszkania w Hongkongu (nawet wstecznie; za nieterminowe złożenie NIP-3 można zostać ukaranym grzywną, więc jeśli nie minął rok, NIP-3 należy złożyć wraz z czynnym żalem, o którym przeczytać może Pan tu: http://eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html).

 

Na ogół powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązuje umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Pekinie dnia 7 czerwca 1988 r. Niestety umowa to nie znajduje tu zastosowania, bowiem władze chińskie potwierdziły, że postanowienia umowy polsko-chińskiej nie mają zastosowania do Hongkongu, gdyż Hongkong ma własną niezależną jurysdykcję prawno-podatkową i system egzekucji prawa w sprawach podatkowych (pismo z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt 2007-10-IN-T04). Artykuł 3 ust. 1 lit. c) wymienionej umowy definiuje pojęcie „Chiny”, które oznacza Chińską Republikę Ludową; użyte w znaczeniu geograficznym oznacza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe – umowy tej nie stosuje się, bowiem w rozumieniu umowy Hongkong nie jest podatkową częścią Chin.

 

Zgodnie z prawem krajowym, w opisanym przypadku, gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody z Hongkongu łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

 

Dodam jeszcze, że jeśli nie mieszka Pan w Polsce ani nie ma tu centrum interesów życiowych, to rozliczać (PIT) będzie Pan tylko, gdy osiągnie Pan jako osoba niemająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania przychód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w szczególność z:

 

  1. „pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + osiem =

»Podobne materiały

Opodatkowanie marynarza pracującego w Arabii Saudyjskiej

Jestem marynarzem zatrudnionym na statku należącym do firmy z Arabii Saudyjskiej. Pracuję w tym kraju powyżej 8 miesięcy w roku, a w Polsce nie mam żadnych dochodów. Czy podlegam opodatkowaniu również w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »