Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Abonament RTV – egzekucja

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.12.2013

Dostałam informację o zajęciu wynagrodzenia przez urząd skarbowy za niepłacenie abonamentu RTV. Zobowiązanie wraz z odsetkami wynosi ponad tysiąc złotych. Pracuję na podstawie umowy o pracę, mój szef otrzymał podobne pismo o egzekucji z mojego wynagrodzenia. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Abonament RTV – egzekucja

Egzekucja należności powstałych przez zaległości w opłacie abonamentu RTV

Zaległości w abonamencie RTV mogą być egzekwowane przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Oznacza to, iż należności są egzekwowane na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską.

Zaległe zobowiązania z tytułu abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania podatkowe, tzn. po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności.

 

Jak stanowi art. 15 wspomnianej już ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 

„Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

 

§ 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

 

§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji”.

 

Tak więc, jeśli abonament RTV dochodzony jest za dłuższy okres – wówczas są powody do zaskarżenia tytułu wykonawczego.

 

Jeśli nie otrzymała Pani wcześniej wezwania – są powody do zaskarżenia czynności egzekucyjnych.

 

Jednakże zasadniczo, jeśli posiada Pani zarejestrowany radioodbiornik, a nie uiszczała Pani opłat – są one wymagalne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 2 =

»Podobne materiały

Środki zaskarżenia w egzekucji administracyjnej

Jeśli dla egzekucji administracyjnej nie ma podstawy prawnej, to czy jedyną drogą jest złożenie pozwu do sądu powszechnego przeciwko wierzycielowi? Moje pytanie wynika z takiej oto sytuacji: Otrzymałem upomnienie za nieopłacone parkowanie tzw. opłaty dodatkowe (do zapłaty ok. 1000 zł) za okres ponad

 

Abonament RTV a zmiana miejsca zamieszkania

Otrzymałam upomnienie z poczty o zaległy abonament RTV za okres, w którym nie mieszkałam już pod wskazanym adresem. Zapomniałam niestety wyrejestrować odbiornik po zmianie miejsca zamieszkania. Czy mogę odmówić zapłaty? Jakie dokumenty powinnam załączyć do odwołania?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »