Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgubione kasy fiskalne

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 11.02.2013

Nasza firma ma kilka siedzib. Między nimi czasami przenosiliśmy kasy fiskalne (zmiana miejsca była zgłaszana), które potem były kasami rezerwowymi. Wszystkie były rejestrowane, kupowane z ulgą i użytkowane zdecydowanie ponad 3 lata. Obecnie chcieliśmy uporządkować różne sprawy i okazało się, że znikły dwie kasy, prawdopodobnie są już zutylizowane. Nie wiemy, jak wyrejestrować zgubione kasy fiskalne (były naprawdę stare…), co zrobić, by nie mieć problemów z urzędem skarbowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisana przez Panią sytuacja nie jest co prawda bezpośrednio opisana w przepisach – nie ma zatem ustalonych procedur postępowania w podobnych przypadkach zgubienia kas fiskalnych.

 

Mimo braku stosownych regulacji należałoby zgłosić do właściwego urzędu fakt utraty (zgubienia) kas fiskalnych. Z uwagi na brak gotowych druków należy dokonać zgłoszenia w zwykłej formie pisemnej, wyjaśniając możliwie jak najdokładniej okoliczności zagubienia urządzeń (ewentualnie okoliczności wykrycia ich braku). Z oczywistych przyczyn odczytanie pamięci fiskalnej nie będzie w tym przypadku możliwe.

 

Przed poinformowaniem urzędu sugerowałabym zweryfikować, czy fakt zagubienia kas fiskalnych nie wiązał się dodatkowo z niedopełnieniem innych obowiązków, mogącym skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową. Jeżeli do jakiegoś rodzaju nieprawidłowości doszło, razem z pismem informującym o braku kas dobrze byłoby złożyć dodatkowe pismo – tzw. czynny żal (ewentualnie rozszerzyć pismo wyjaśniające o elementy pozwalające uznać je za „czynny żal” – pozwoli to na uniknięcie ewentualnych konsekwencji w postaci mandatu karnego.

 

Sytuacja jest o tyle korzystna, o ile w jednostce mającej w swym posiadaniu wiele urządzeń raczej nie doszło do naruszenia obowiązku ewidencjonowania (co byłoby wysoce prawdopodobne w przypadku posiadania jednej kasy) – zakładam, że sprzedaż we wszystkich punktach detalicznych była ewidencjonowana za pomocą innych kas i nie dokonywano sprzedaży detalicznej z ich pominięciem.

 

Jeżeli tak jak Pani pisze zmiany lokalizacji kas były do urzędu zgłaszane – w tym zakresie również nie doszłoby do wykroczenia.

 

Jest natomiast wysoce prawdopodobne, że – przynajmniej w odniesieniu do zagubionych urządzeń – nie dochowano obowiązku ich serwisowania. Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.), obowiązkowego przeglądu technicznego kas rejestrujących dokonuje się co 24 miesiące; również wcześniej obowiązujące rozporządzenia przewidywały podobny obowiązek.

Jeżeli rzeczywiście utratę urządzeń zauważono dopiero po kilku latach – najprawdopodobniej od dłuższego już czasu nie były one poddawane obowiązkowym przeglądom technicznym. Jeżeli oprócz samych urządzeń zaginęła również ich dokumentacja (książki serwisowe), terminowość przeglądów będzie praktycznie nie do zweryfikowania – należałoby zatem na wszelki wypadek w piśmie zaznaczyć, że najprawdopodobniej od dłuższego czasu nie dokonywano przeglądów technicznych zagubionych kas fiskalnych (jeżeli nieprawidłowości zdarzały się również w odniesieniu do innych urządzeń – również tę okoliczność należy ująć w piśmie i jak najszybciej dokonać zaległych przeglądów).

 

Aby czynny żal był skuteczny, musi spełniać warunki wskazane w przepisach. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

 

Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie (ewentualnie przekazane ustnie do protokołu).

 

Zawiadomienie jest przy tym bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 

„1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.


„Przepisów powyższych nie stosuje się wobec sprawcy, który:


1) kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;

2) wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;

3) zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;

4) nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony”.

Istotne jest zatem, aby wszelkie ewentualne nieprawidłowości, które mogłyby zostać wykryte w wyniku złożenia zawiadomienia, wskazać wcześniej w piśmie (spowoduje to całkowite wyłączenie ich karalności).

 

Dobrze byłoby również ustalić (w miarę możliwości) okoliczności zaprzestania użytkowania zagubionych urządzeń (do kiedy były użytkowane aktywnie; drukowano raporty; od kiedy zostały przeniesione jako urządzenia rezerwowe) – jeżeli istnieją dowody (raporty dobowe, rolki z kas etc.), które pozwalają na udowodnienie bez wątpliwości dłuższy niż trzyletni okres ich użytkowania, cała sprawa powinna mieć stosunkowo szybki przebieg (być może nawet samo złożenie pisma będzie wystarczające).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus II =

»Podobne materiały

Zgubienie aktu własności mieszkania

Zgubiłem akt własności mieszkania. W jaki sposób można odtworzyć taki dokument?  

 

Zaginięcie kas fiskalnych

W 2008 r. spółka nabyła kasy fiskalne, które zostały zarejestrowane w US. Na kasach rejestrowano sprzedaż przez mniej więcej jeden rok. Kasy nie były serwisowane. Następnie kasy fiskalne zaginęły, lecz nie zgłoszono tego faktu do US. Jakie będą konsekwencje, jeśli spółka zgłosi zaginięcie kas i je w

 

Praca w Chile a polski fiskus

W roku 2014 pracowałem w Polsce na umowę do sierpnia. Później dostałem propozycję pracy w Chile. Obecnie rozliczyłem się z podatków za zeszły rok – w Polsce. Pracuję i żyję w Chile, płacę tu podatki i składki. Czy nie będę miał problemów z polskim fiskusem, jeśli zacznę robić z tutejszego kont

 

Wezwanie przez US do uregulowania zaległości VAT małżonka

Od 2009 r. żona ma z mężem rozdzielność majątkową. Obecnie toczy się postępowanie US wobec męża, prowadzącego działalność gospodarczą, o zaległości z tytułu podatku VAT z 2007 i 2008 r. Urząd skarbowy przesłał pismo wzywające żonę do uregulowania zaległości z podatku VAT, jako że zobowiązania powsta

 

Zapłata podatku należnego szwedzkiemu fiskusowi

Kilka lat temu pracowałem „na czarno” w Szwecji. W tym tygodniu otrzymałem pismo ze szwedzkiego fiskusa wzywające mnie do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. Czy zaległość ta może być egzekwowana ode mnie w Polsce? Jak mogę uniknąć płacenia podatku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »