.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozliczenie z US właściciela spółki typu LLC

• Autor: Wioleta Biel

Jestem osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Podlegam w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy). Jestem jedynym właścicielem spółki typu LLC (Limited Liability Company), która została zarejestrowana w stanie Nevada w USA. Spółka jest jednoosobowa i transparentna podatkowo. Spółka posiada swój rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych i z tego rachunku realizuje wszystkie płatności. Spółka LLC nie posiada obowiązku prowadzenia księgowości. Sprzedaję towary bezpośrednio do amerykańskich konsumentów poprzez serwis Amazon. Korzystam z ich magazynów. Nie posiadam zakładu i pracowników. (magazyny Amazona według konwencji o podwójnym opodatkowaniu nie są traktowane jako zakład). W Polsce nie nam żadnych dochodów. W Polsce nie mam oddziału spółki. Nie prowadzę tu żadnej działalności. Czy złożenie w Polsce raz w roku PIT-36 + załącznik PIT-ZG jest prawidłowe? Czy wypełniając wymieniony powyżej PIT-36, mam wykazać sam dochód, czy przychód? Czy w rubryce przychód (D pozycja 3) mogę wpisać już wyliczony dochód (wówczas przychód i dochód byłby taki sam, czy to jest dopuszczalne?) Czy jednak należy wpisać przychód – pomniejszyć o koszty i dopiero dochód? Zaznaczę jeszcze, że do Polski (na polski rachunek bankowy) została sprowadzona tylko niewielka część mojego dochodu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczenie z US właściciela spółki typu LLC

Fot. Fotolia

Skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną

Stosownie do treści art. 8 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Przepis ten wyraża zasadę transparentności spółek osobowych, która oznacza, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, dlatego dochód osiągany przez spółkę osobową podlega opodatkowaniu na poziomie każdego wspólnika tej spółki.

 

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do spółek niemających osobowości prawnej. Jednocześnie, stosownie do art. 1 ust. 3 ww. ustawy przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

 

Spółka, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego nie ma obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych – nie dokonuje tym samym rozliczeń podatkowych związanych z uzyskiwaniem przychodów, ponoszeniem kosztów, osiąganiem dochodów (zysków).

 

Zgodnie z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę w zakresie podatków dochodowych, skutki podatkowe zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną są przypisywane jej wspólnikom jako skutki podatkowe posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną. W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi, skutki te należy oceniać na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w spółce na terytorium Stanów Zjednoczonych będzie doliczany do dochodów osiągniętych w Polsce?

Przy założeniu, że działalność w Stanach Zjednoczonych nie stanowi zakładu firmy prowadzonej w Polsce, lecz odrębne, samodzielnie przedsiębiorstwo, opodatkowuje dochody osiągnięte z tego tytułu wyłącznie w Stanach Zjednoczonych zgodnie z art. 8 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października 1974.

 

W myśl art. 27 ust. 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

Reasumując, stwierdzić należy, iż dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w spółce na terytorium Stanów Zjednoczonych będzie doliczany do dochodów osiągniętych w Polsce.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów położonego za granicą

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów położonego za granicą, będzie miała zastosowanie tzw. metoda odliczenia (zaliczenia) proporcjonalnego (art. 20 ust. 1 umowy) – co oznacza, że podatek zapłacony za granicą będzie podlegać odliczeniu od podatku należnego w państwie będącym miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

 

Powyższe oznacza, iż należy założyć PIT 36 wraz załącznikiem PIT-ZG. Pan deklaruje kwotę podlegającą opodatkowaniu – ta kwotę stanowi podstawę opodatkowania podatkiem PIT. Teoretycznie to, co zostało wygenerowane poprzez spółkę osobową w USA, podlega na pana poziomie opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Wioleta Biel

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12310). Od 6 lat związana z doradztwem biznesowym dla największych spółek w Polsce. Doradza w zakresie prawa podatkowego, prawa spółek handlowych oraz prawa gospodarczego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego. Na swoim koncie ma liczne publikacje z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego. Pracuje w języku polskim i angielskim.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu