.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Orzeczenie zakazu zbliżania się

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.10.2013

Czy zakaz zbliżania się może zostać orzeczony w przypadku skazania za groźby karalne? Art. 41a K.k. nie wskazuje jednoznacznie na ten rodzaj przestępstwa.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że interesuje Pana to, czy zakaz zbliżania się, o którym mowa w art. 41a K.k., może dotyczyć także skazanego za groźby karalne.

 

Pozwoli Pan, że mimo Pana wiedzy w tym zakresie przytoczę treść przepisu. Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 41a K.k., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

 

§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu.

 

§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2.

 

§ 4. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować”.

 

Mając na uwadze powyższe, ustawodawca wprowadził możliwość orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zbliżania się do określonych osób w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności. Z treści pytania wynika, że interesuje Pana, czy środek taki może być orzeczony wobec skazanego za groźby karalne. Istotne jest zatem wskazanie, że groźby karalne są czynem zabronionym przez ustawę pod groźbą kary w art. 190 § 1 K.k. Przepis ten umiejscowiony został w części szczególnej K.k. w rozdziale XXIII Przestępstwa przeciwko wolności. Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że środek karny w postaci zakazu zbliżania się do określonej osoby może być orzeczony w razie skazania za „inne przestępstwo przeciwko wolności”. Tym innym przestępstwem przeciwko wolności jest m.in. groźba popełnienia przestępstwa oraz przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego zachowania. Przestępstwa te są bowiem przestępstwami przeciwko wolności i jako takie będą traktowane w rozumieniu art. 41a § 1 K.k. Innymi słowy sąd może, ale wcale nie musi, orzec taki zakaz. Proszę bowiem zwrócić uwagę na to, że ustawodawca posługuje się zwrotem „może orzec”, co rodzi po stronie sądu możliwość, a nie obowiązek.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl