.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana właściciela budynku a zwrot nakładów na nieruchomość

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 15.03.2021 • Zaktualizowane: 15.03.2021

Od roku 1983 zajmujemy lokal mieszkalny, który był w całości własnością gminy. W latach 1997–1999 dokonaliśmy adaptacji części strychu w celu zwiększenia powierzchni mieszkalnej. Otrzymaliśmy zgodę z gminy i adaptacja ta została wykonana na podstawie umowy z gminą. Po dokonaniu odbioru prac przez gminę otrzymaliśmy nową umowę najmu obejmującą adaptowaną część lokalu i płaciliśmy za nią czynsz. Z końcem października 2015 r. budynek został zwrócony poprzednim właścicielom. Nie została podpisana z nami nowa umowa najmu i czynsz za adaptowaną powierzchnię płacimy nadal. Jeżeli chcielibyśmy sami opuścić zajmowany lokal, to czy mamy szansę na odzyskanie od nowego właściciela poniesionych nakładów? A co z poniesionymi nakładami w sytuacji, gdy właściciel chciałby rozwiązać z nami umowę najmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana właściciela budynku a zwrot nakładów na nieruchomość

Nakłady na mieszkanie

Zgodnie z art. 662 § 2 Kodeksu cywilnego: „drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę”.

 

Zgodnie z art. 681 Kodeksu cywilnego: „do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody”.

 

Zakładam jednak, że nakładów dokonanych przez Państwa nie sposób uznać za drobne nakłady. Zatem należy zwrócić uwagę na art. 676 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego”.

Zatrzymanie ulepszeń – zwrot nakładów od nowego właściciela budynku

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że dokonane przez Państwa nakłady stanowią ulepszenia objęte art. 676.

 

Wynajmujący mógłby zatem zatrzymać ulepszenia za zapłatą Państwu sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego przez Państwa.

Zapisy umowne a zwrot nakładów

Jednak zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rozliczeń z tytułu ulepszeń dokonywanych przez najemcę w lokalu w okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, strony dokonują zgodnie z treścią zawartej w tej sprawie umowy.

 

Co istotne, § 4 przesłanej przez Panią umowy przewiduje, że: „adaptujący podejmuje się wykonania zamierzonych robót własnym staraniem i na własny koszt”.

 

Taki zapis może skutecznie utrudniać Państwu dochodzenie zwrotu nakładów poczynionych w ramach takiej umowy. Zapis powyższy może być uznany przez sąd za uzgodnienie, iż Państwo są wyłącznie odpowiedzialni za koszty nakładów/ulepszeń i że zapisem tym najemca poniekąd zrzeka się roszczeń w tym zakresie.

 

Można jednak mimo to próbować uzgodnić z właścicielem kwestię zwrotu nakładów, licząc na pozytywną jego reakcję. Do rozważenia jest na początku wystosowanie do niego pisma z opisem sytuacji, a finalnie zawarcie z nim porozumienia rozliczającego nakłady.

 

Analiza powyższa jest niezależna od sposobu zakończenia najmu (czy to przez Państwa, czy przez wynajmującego).

 

Zgodnie z art. 677 Kodeksu cywilnego roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl