.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ułaskawienie przez prezydenta a zaświadczenie o niekaralności

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 10.05.2021 • Zaktualizowane: 10.05.2021

Około 4 lat temu po przesiedzeniu połowy z dwuletniego wyroku dostałam ułaskawienie od prezydenta. Nigdy nie byłam karana, to był pierwszy i ostatni raz. Teraz potrzebuję do pracy zaświadczenia z policji o niekaralności. Czy akta zostały wyczyszczone? Jak nie, tp co zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ułaskawienie przez prezydenta a zaświadczenie o niekaralności

Zatarcie skazania

Niestety nie wskazała Pani, na jaką karę została skazana, ale przedstawię ogólne warunki, na podstawie których następuje zatarcie skazania. Zgodnie bowiem z art. 106 Kodeksu karnego „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”.

 

Zgodnie także z art. 107:

 

„§ 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat”.

 

Zatarcie skazania z mocy prawa następuje po upływie określonego Kodeksem karnym czasu. Jest on zróżnicowany w zależności od rodzaju i wysokości kary orzeczonej w wyroku skazującym.

 

Najdłuższy okres potrzebny do zatarcia skazania przewidziany jest w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, zarówno terminową, przewidzianą w art. 32 pkt 3 Kodeksu karnego, jak i na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wynosi on 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

Ułaskawienie przez prezydenta – darowanie kary

Darowanie kary pozbawienia wolności lub kary 25 lat pozbawienia wolności może nastąpić w drodze amnestii lub aktu łaski Prezydenta RP. W takim przypadku, jeżeli brak wyraźnego wskazania daty, z którą następuje darowanie kary, wyznacza ją data wejścia w życie ustawy amnestyjnej lub data postanowienia Prezydenta RP o skorzystaniu wobec określonej osoby skazanej z prawa łaski. Z uwagi na powyższe, w przypadku aktu łaski, datę w Pani przypadku należy liczyć zazwyczaj od postanowienia Prezydenta RP i w przypadku kary pozbawienia wolności terminowej, okres wynosi 10 lat.

Zatarcie skazania po ułaskawieniu

Jednak, jak wskazuje § 2 powyższego przepisu, może Pani złożyć wniosek o zatarcie skazania po upływie 5 lat od powyższej daty aktu łaski. Warunkiem formalnym jest upływ 5 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym 3 lat.

 

Warunkiem o charakterze materialnym, od którego zależy możliwość zatarcia skazania na wniosek skazanego, jest przestrzeganie przez niego porządku prawnego w okresie niezbędnym do zatarcia skazania. Zasadnie podkreśla się w orzecznictwie, że „wcześniejsze zatarcie skazania, poza spełnieniem warunków w postaci wysokości kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 3 lat i upływu 5 lat od wykonania kary, jest możliwe tylko wtedy, gdy skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego. Tego warunku skazany nie spełnił, skoro został dwukrotnie skazany wyrokami sądowymi (…)” (postanowienie SN z 23.9.2004 r., sygn. akt WZ 57/04).

 

Zgodnie z art. 107 § 2 sąd może na Pani wniosek zarządzić zatarcie skazania. O zatarciu skazania na wniosek orzeka sąd w formie postanowienia. Sprawę rozpatruje sąd, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli spełnia Pani warunki formalne i materialne, w szczególności orzeczona kara wynosiła 2 lata, po upływie 5 lat od darowania kary aktem łaski proszę złożyć do sądu, który wydał wyrok w I Instancji, wniosek o zatarcie skazania. Wówczas Pani akta będą czyste i otrzyma Pani zaświadczenie o niekaralności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl