Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie po śmierci macochy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.01.2018

W związku ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia „zgon macochy” w ramach ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia odpowiedzialności i dokonania wypłaty świadczenia. Stwierdzono, że macocha po śmierci mojego ojca biologicznego wstąpiła ponownie w związek małżeński. Jej drugi mąż nie żyje od 12 lat, a ja do dnia śmierci opiekowałam się nią i pobierałam zasiłek opiekuńczy. Czy mam o co walczyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie po śmierci macochy

Fot. Fotolia

Przy umowach ubezpieczenia warunki wypłaty odszkodowania regulują OWU, a ich analiza wymaga czasu. Niekiedy udaje się znaleźć wyjście. Niestety tu definicje z OWU wykluczają wypłatę świadczenia.

 

Ani przepisy Kodeksu cywilnego, ani ustawy ubezpieczeniowej nie mogą szczegółowo regulować całokształtu zagadnień związanych z ubezpieczeniem w każdym z licznych jego rodzajów. Dlatego też szczegółowe postanowienia dotyczące konkretnego ubezpieczenia są ustalane w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Określają one, między innymi, przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób zawierania umów, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 805. § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

 

§ 2. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

§ 3. Do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje się przepisów kodeksu niniejszego o rencie.

§ 4. Przepisy art. 3851–3853 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Art. 806. § 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

§ 2. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

 

Art. 807. § 1. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki”.

 

Zgodnie z zapisami OWU „6) rodzic: (…)

c) naturalny ojciec lub matka ubezpieczonego lub

d) osoba, która dokonała przysposobienia ubezpieczonego lub

e) ojczym lub macocha ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio naturalny ojciec lub naturalna matka, przy czym przez ojczyma i macochę rozumie się:

 

a. osobę, nie będącą biologicznym rodzicem ubezpieczonego, która w dniu śmierci pozostawała w związku małżeńskim z odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem ubezpieczonego lub

b. wdowę/wdowca po naturalnym rodzicu ubezpieczonego, nie będącą biologicznym rodzicem ubezpieczonego, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński”.

 

Nie jest istotne, czy w dniu śmierci była znowu wdową, ale czy wstąpiła w związek małżeński.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus pięć =

»Podobne materiały

Pogryzienie przez psa a odpowiedzialność właściciela zwierzęcia

Dwa miesiące temu byłam u kuzynki, która ma psa (pół mieszaniec, pół rottweiler). Zwierzę zachowywało się spokojnie i przyjaźnie, więc podeszłam, by je pogłaskać. W tym momencie pies nieoczekiwanie mnie zaatakował i pogryzł mi twarz. W szpitalu założono mi szwy, na zwolnieniu byłam 3 tygodnie. Konie

 

Żądanie odszkodowania od radcy prawnego

Teściowie kilka lat temu podarowali krewnemu nieruchomość. Niedawno złożyli do sądu rejonowego pozew o zasądzenie alimentów od obdarowanego i zwrot darowizny. Wynajęli radcę prawnego, który jednak nie powiadomił ich o otrzymaniu wyroku sądowego, co przedłużyło sprawę, więc teściowie nie mogli wnieść

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »