.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Doniesienie po latach na policję o pobicie

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 02.02.2019 • Zaktualizowane: 12.02.2021

W 1993 roku mieszkałam w domu siostry mojego męża, ponieważ poprosiła mnie o pomoc w opiece nad trójką swoich dzieci. W tym czasie jej mąż był chory psychicznie, często przebywał w szpitalu, jak był w domu, dochodziło do awantur i przemocy. W trakcie jednej z awantur próbował udusić moją szwagierkę. Ja próbowałam go odciągnąć, ale nie dałam rady, uderzyłam go w głowę mosiężną łyżką do butów, opamiętał się i puścił ją. Nie odniósł większych obciążeń, nie leciała mu nawet krew. Po tylu latach złożył na mnie doniesie na policję o pobicie. Czy coś mi grozi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doniesienie po latach na policję o pobicie

Instytucja przedawnienia ścigania przestępstwa

Nie sadzę, aby groziła Pani odpowiedzialność za czyn popełniony kilka lat temu, z kilku względów, o których poniżej.

 

Po pierwsze, należałby spojrzeć na kwestię przedawnienia karalności czynu. Nie napisała Pani, jakiego okresu czasu dotyczyło zdarzenie – roku 1993 czy późniejszego. Przedawnienie ścigania przestępstwa to instytucja uregulowana w art. 101 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim „karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

 

Jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

 

Zgodnie natomiast z art. 102 jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych powyżej ustaje z upływem 10 lat  od zakończenia tego okresu.

Czy można być oskarżonym o czyn popełniony kilkanaście lat wcześniej?

Po upływie terminu przedawnienia nie można sprawcy przestępstwa pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Podstawą ustalenia długości okresu przedawnienia jest czyn, który sprawca w rzeczywistości popełnił, a nie czyn, o którego popełnienie sprawca był oskarżony. Jak trafnie stwierdził to SN w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt III KK 322/08, „z punktu widzenia biegu okresu przedawnienia karalności decyduje to, jakie przestępstwo oskarżony w rzeczywistości popełnił, a więc czyn przypisany, a nie o jakie przestępstwo został oskarżony - czyn zarzucany. Przedawnienie karalności dotyczy bowiem przestępstwa, a nie jego kwalifikacji prawnej” (por. również wyrok SN z dnia 9 listopada 2011 r., sygn. akt IV KK 338/11).

Przedawnienie karalności za spowodowanie średniego bądź lekkiego uszczerbku na zdrowiu

O długości terminów przedawnienia karalności (30, 20, 10 lub 5 lat) decyduje ustawowe zagrożenie określone w części szczególnej. Pani czyn należałoby rozpatrywać z punktu widzenia art. 157 – spowodowanie średniego bądź lekkiego uszczerbku na zdrowiu:

 

„§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 2 lub 3, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą.

§ 5 .Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek”.

 

Tak więc należy brać pod uwagę zapis § 3. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do roku, zatem przedawnia się po upływie 5 lat od czasu popełnienia czynu. Jeżeli czyn zostałby popełniony w 1993 r., to przedawnienie mogło nastąpić w 1998 r. Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 102, czyli przedłużenie przedawnienia karalności czynu. Wystarczy, że w tym okresie 5 lat wszczęto postępowanie karne – wydano postanowienie  o wszczęciu dochodzenia (bądź śledztwa). Przedawnienie nastąpi wtedy po 15 latach od czasu popełnienia czynu.

 

Po drugie, mąż Pani szwagierki zapewne nie dokonał obdukcji lekarskiej, co bardzo utrudni uprawdopodobnienie popełnienia czynu w obecnym czasie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl