.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy wymagać od dyrektora zatrudnienia przez mianowanie?

W roku 2011 uzyskałam tytuł nauczyciela mianowanego, jednak moja umowa o pracę nie została przekształcona w umowę na podstawie mianowania, mimo że w roku 2011/12 miałam cały etat i spełnione wszystkie warunki wynikające z KN. W następnych dwóch latach byłam już zatrudniona na część etatu. W roku szkolnym 2014/15 nastąpiła zmiana dyrekcji i dostałam cały etat, w tym roku szkolnym (2015/16) również mam cały etat. Etat ten jest łączony i dopełniany w 3 innych placówkach. Dyrektor twierdzi, że nie może zatrudnić mnie przez mianowanie, ponieważ nie wiadomo, ile godzin będę mieć w przyszłym roku. Mówi, że są odgórne plany, aby godziny dodatkowe, np. logopedia, nie były wliczane w etat. Czy w takiej sytuacji powinnam wymagać od dyrektora zatrudnienia przez mianowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;

6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

 

Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:

1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5”.

 

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

 

Podsumowując, jeśli w chwili otrzymania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego była Pani zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy i w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Pani otrzymała ten stopień nauczyciela mianowanego także była Pani tak zatrudniona, przekształcenie nastąpiło z mocy prawa i decyzja dyrektora nie ma tu żadnego znaczenia. Obecnie musi on zapewnić Pani etat albo wręczyć wypowiedzenie na podstawie art. 20 KN.

 

Oczywiście jeśli dyrektor neguje fakt zatrudnienia na podstawie mianowania, powinna Pani skierować sprawę do sądu o ustalenia zatrudnienia na podstawie mianowania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu