.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nawiezienie ziemi na działkę przez sąsiada i podtapianie działki

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 14.12.2021 • Zaktualizowane: 14.12.2021

Sąsiad ostatnio nawiózł ok. 20 ciężarówek ziemi, aby podnieść poziom swojej działki. Spływające wody podtapiają moje ogrodzenie i trawnik. Boję się, że przy większej ulewie podtopi się budynek znajdujący się nieopodal granicy działki. Rozmowa z sąsiadem nie przynosi rezultatów, ponieważ on upiera się przy swoim, uważa, że on musi podnieść poziom działki i może to robić. Czy sąsiad może podnosić swój grunt, a spływające wody podtapiać moją posesję? Jak wygląda to prawnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nawiezienie ziemi na działkę przez sąsiada i podtapianie działki

Podnoszenie gruntu przez sąsiada

Najpierw zajmę się kwestią podnoszenia gruntu przez sąsiada. Co do zasady podniesienie gruntu nie wymaga ani zezwolenia, ani pozwolenia ze strony organów budowlanych. Nie znaczy to jednak, że można takich czynności dokonywać z zupełnym pominięciem ich wpływu na tereny sąsiednie. Jeżeli bowiem skutkiem podwyższenia terenu przez sąsiada jest zaburzenie stosunków wodnych na działkach i woda opadowa spływa teraz na Pana działkę z działki sąsiada, to działanie, jakie może Pan podjąć, reguluje ustawa Prawo wodne. Proszę zwrócić uwagę na jej art. 234, który stanowi:

 

„1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

(…)

5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt”.

Przywrócenie stanu poprzedniego – obniżenie poziomu działki

Ma zatem prawo wystąpić z umotywowanym wnioskiem do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, by nakazali właścicielowi przywrócić stan poprzedni, tj. sprzed podnoszenia gruntu, a jeśli to jest niecelowe/niemożliwe w ocenie organu, to aby wykonał takie urządzenia, które spowodują, że Pana działka nie będzie „podtapiana”.

 

Jeśli jednak podnoszenie gruntu przez sąsiada nie naruszyło stosunków wodnych, to niestety, ale nie można nic wskórać wobec działań sąsiada. Skoro jednak wcześniej Pana działka nie była podtapiana, a teraz jest, wnioskuję, że do naruszenia stosunków wodnych doszło.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl