Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak określić warunki wyjścia ze współwłasności mieszkania?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 25.10.2018

Aktem darowizny mam 7/8 mieszkania o pow. 48 m2. Moja siostra ma 1/8. Po śmierci ojca część mieszkania chciałam odkupić od mojej siostry. Ona nie chce sprzedać, ale kupić to mieszkanie (moją część). Za moją część 7/8 daje 50 000 zł. Ja powiedziałam za całe mieszkanie cenę 120 000 zł. (jej cześć 1/8 wynosi 15.000,00 zł). Mieszkanie jest do remontu. Za jej proponowaną cenę ja nie kupię mieszkania. Jak mogę załatwić tę sprawę, bo nie chcę, aby ono stało puste, a czynsz trzeba płacić? Gdy powiedziałam siostrze, że zamieszkam w nim (jestem tam zameldowana razem z córką), ona odpowiedziała, że też w nim zamieszka. Będziemy się tak bawić w kotka i myszkę, bo trudno z nią będzie się dogadać co do sprzedaży i ceny jej części mieszkania. Czy są inne możliwości załatwienia tej sprawy? Jak określić warunki wyjścia ze współwłasności mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Teoretycznie wyjścia w opisanej przez Panią sytuacji są 2, jeśli nie mogą Pani dojść do porozumienia. Pierwsze rozwiązanie to wystąpienie do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności, który niejako za Panie dokona podziału mieszkania. Zgodnie z art. 212 Kodeksu cywilnego, który poniżej zacytuję, są w zasadzie 3 możliwości w jaki sposób można znieść łączącą Panie współwłasność:

 

  1. przyznanie nieruchomości jednemu współwłaścicielowi z obowiązkiem spłaty drugiego,
  2. podział nieruchomości na części pomiędzy współwłaścicieli,
  3. sprzedaż w drodze licytacji publicznej i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

 

„Art. 212. § 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Nie wynika to wprost z treści tego przepisu, ale generalnie większą dużo szansę na uzyskanie własności mieszkania ma Pani, bo ma Pani w nim 7-krotnie większy udział i absurdalne byłoby przyznawanie Pani siostrze mieszkania na własności, gdy ma ona tylko 1/8 udziału. Poza nielicznymi wyjątkami, kiedy np. współwłaściciel, który ma większość udziałów w nieruchomości, ale nie posiada spłaty współwłaściciela mieszkaniowego, sądy przyznają zwykle nieruchomość współwłaścicielowi większościowemu.

 

Jeśli nie dojdą Panie do porozumienia co do wartości mieszkania, to sąd będzie musiał dopuścić wniosek dowodowy z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości na okoliczność wartości tego mieszkania. Biegły ustali tę wartość według cen rynkowych. Jeśli nieruchomość zostanie przyznana Pani na własność, będzie Pani musiała spłacić udział siostry w wysokości 1/8 wartości ustalonej przez biegłego. W ten sposób rozwiąże się spór pomiędzy Paniami co do wartości mieszkania.

 

Wniosek taki składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

 

Drugie wyjście – ale, jak sądzę, w ogóle Pani nie interesujące – to sprzedaż osobie trzeciej udziałów w nieruchomości. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, konkretnie art. 198 każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że bez zgody siostry może Pani swoje udziały sprzedać, gdyby oczywiście miała Pani taką wolę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki