.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Działalność związana z czyszczeniem samochodów - pozwolenia i zgody prawne

• Data: 18-02-2024 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Planujemy z kolegą otworzyć działalność zajmującą się czyszczeniem samochodów, tzw. autodetailingi, autospa. Chcielibyśmy, aby nasza oferta obejmowała zarówno czyszczenie na zewnątrz, jak i wewnątrz auta. Nurtuje nas kwestia formalności – jakich pozwoleń i zgód potrzebujemy, żeby taką działalność otworzyć? Problem może dotyczyć pozwolenia wodnoprawnego, gdyż prawdopodobnie musielibyśmy mieć przygotowane w danym miejscu odprowadzenie ścieków, które będą przepływać przez osadnik i separator, a nie mamy w tym punkcie możliwości takiego montażu. Słyszeliśmy jednak o innych rozwiązaniach. Pierwsze to myjnia parowa, podobno wtedy nie są wymagane jakiekolwiek pozwolenia, ponieważ jest ona bardziej eko. Drugie to korzystanie z mat do mycia samochodów – ustawia się auto na macie, przeprowadza proces mycia z zewnątrz, a następnie wszystkie nieczystości są zbierane do pojemnika i wywożone do oczyszczalni ścieków. Czy wymienione rozwiązania faktycznie są realne od strony przepisów? Jak te sprawy wyglądają od strony prawnej? Chcemy założyć działalność zgodnie ze wszystkimi przepisami, żeby nie narazić się na jakiekolwiek kary.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Działalność związana z czyszczeniem samochodów - pozwolenia i zgody prawne

Działalność gospodarcza PKD 45.20.Z – autodetailing

Na wstępie wskazuję, że definicja ustawowa autodetailingu nie jest zawarta w żadnych przepisach rangi ustawowej. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności polegającej na kompleksowej renowacji czyszczeniu czy podnoszeniu w inny sposób walorów estetycznych pojazdów.

 

Aby spełnić wszystkie, niezbędne wymagania związane z prowadzeniem takiej działalności gospodarczej, przede wszystkim należy taką działalność zarejestrować (w zależności czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka prawa handlowego, rejestracja odbywa się w CEIDG lub KRS). Należy oczywiście wybrać odpowiedni kod PKD dla takiej działalności – tu proponuję 45.20.Z, jako kod główny, oraz ewentualnie można dobrać dodatkowe kody, jeśli w zakres działalności będą wchodziły jeszcze inne usługi niż konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Generalnie im więcej kodów PKD, tym lepiej, ważne, aby wykonywać działalność tylko w takim zakresie, w jakim dopuszczają to kody PKD wskazane w rejestrze.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wymogi z zakresu prawa ochrony środowiska

Bardzo istotna jest specyfika wskazanej branży, która wymaga uzyskania wielu zgód z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa wodnego, w tym należy:

 

1) uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa),

2) uzyskać pozwolenie wodnoprawne,

3) wpisać się do bazy BDO (wytwórców odpadów),

4) zabezpieczyć wywóz nieczystości, w szczególności tych płynnych.

 

Omówię po kolei najważniejsze zagadnienia związane z uzyskiwaniem wymienionych pozwoleń i zgód.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Decyzja środowiskowa

Wskazuję, że może być wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, jeśli obiekt będzie wyposażony w podczyszczalnię ścieków technologicznych, a w odprowadzonych ściekach będą znajdować się substancje zaliczane do szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, np. węglowodory ropopochodne.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – „do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: (…) instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)”.

 

W tym miejscu zgodzę się, że myjnia parowa lub zastosowanie specjalnych mat może być rozwiązaniem, które pozwoli na ominięcie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

 

Aby mieć pewność co do konieczności (braku konieczności) uzyskiwania decyzji środowiskowej, zalecam złożenie dla planowanej inwestycji wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i innymi niezbędnymi załącznikami, w tym mapą z lokalizacją przedsięwzięcia i obszarem jego oddziaływania.

 

Jeżeli organ stwierdzi, że nie potrzebne jest uzyskanie takiej decyzji, wówczas umorzy postępowanie, a Państwo będą mieli pewność, że decyzja nie jest wymagana. W przeciwnym razie organ będzie procedował wniosek i wyda decyzję określając warunki, jakie należy spełnić przy realizacji przedsięwzięcia.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Pozwolenie wodnoprawne

Podczas eksploatacji obiektu, jeśli powstawać będą szkodliwe dla środowiska ścieki przemysłowe, inwestor musi ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne na:

 

  1. odprowadzanie ścieków do gruntu lub wód, jeśli zamierza je odprowadzać do środowiska, lub
  2. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – ścieki przemysłowe

W przypadku obiektu wyposażonego w osadnik z separatorem serwisowany przez prowadzącego obiekt, wymagane jest również pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Chyba że urządzenie wytwarzałoby mniej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub za ich wytworzenie odpowiedzialny byłby serwisant. Wówczas wskazane pozwolenie nie jest konieczne.

 

Ścieki przemysłowe to ścieki, które nie są ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

 

Nadto należy zauważyć, że niewątpliwie ścieki powstające w trakcie pracy myjni samochodowej są ściekami przemysłowymi, powstają bowiem w związku z działalnością usługową prowadzącego myjnię i nie są ściekami bytowymi ani wodami opadowymi lub roztopowymi.

 

Do rozważenia pozostają hipotetyczne przypadki, w których, mimo wytwarzania ścieków przemysłowych w trakcie pracy myjni, nie mamy do czynienia z przypadkami określonymi w art. 34 pkt 3 Prawa wodnego, albowiem ścieki przemysłowe nie są wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (chociażby przypadki sporu co do statusu prawnego takich urządzeń czy przypadki braku kanalizacji na danym terenie), albo gdy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to ścieki przemysłowe nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Prawa wodnego.

 

Jeśli myjnia będzie wyposażona w urządzenie do oczyszczania ścieków i będzie ono serwisowane przez inwestora, to w przypadku generowania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg (odpady ropopochodne) wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

 

Na zakończenie dodam jeszcze, że inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli takiego nie ma, należy uzyskać dla przedsięwzięcia warunki zabudowy. Bowiem obiekt musi być zgodny z zapisami dot. planowania przestrzennego i musi być przeznaczony np. pod usługi.

Podsumowanie

Otwierając działalność związaną z czyszczeniem samochodów, ważne jest zwrócenie uwagi na wymagane pozwolenia i zgody prawne, w tym decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne. Rozważenie ekologicznych alternatyw, takich jak myjnie parowe czy maty do mycia, może znacząco ułatwić spełnienie wymogów prawnych i zminimalizować wpływ działalności na środowisko. Kluczowe jest dostosowanie się do przepisów, by prowadzić działalność legalnie i unikać potencjalnych kar, przy jednoczesnym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść dodatkowe korzyści biznesowe.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu wymogów prawnych dotyczących Twojej myjni samochodowej? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism i wniosków. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, aby Twoja działalność była w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami, bez zbędnych formalności.

Źródła:

1. Wyszukiwarka kodów PKD - https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.. - Dz.U. 2019 poz. 1311
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - Dz.U. 2017 poz. 1566

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu