Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłacenie zaległości alimentacyjnych i wycofanie zarzutów o niepłaceniu alimentów

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.05.2020

Mam zasądzone alimenty na rzecz syna byłej żony. Z powodu straty płynności finansowej nie mogłem regularnie płacić alimentów, wskutek czego otrzymałem wezwanie na komendę policji w celu przedstawienia mi zarzutów. Część zaległości została pobrana z mojego konta za pośrednictwem komornika, jednak nie całość. Udało mi się wyprostować kłopoty finansowe i odzyskałem częściowo płynność finansową, w związku z tym mogę spłacić zaległości alimentacyjne. Chciałbym dowiedzieć się, z kim powinienem o tym rozmawiać, aby móc oddać dług i aby zarzuty zostały wycofane? Czy kierować prośby do prokuratury do byłej żony, czy jeszcze innej instytucji? Jak wyprostować sprawę alimentów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłacenie zaległości alimentacyjnych i wycofanie zarzutów o niepłaceniu alimentów

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

Zarzuty wobec dłużnika alimentacyjnego

Z treści Pana pytania wynika, że ma Pan zasądzone alimenty na rzecz syna byłej żony. Z powodów finansowych nie mógł Pan regularnie wywiązywać się z obowiązku. W miedzy czasie został Pan wezwany do prokuratury i postawiono Panu zarzut. Po postawieniu zarzutów udało się Panu uciec z problemów finansowych i spłacił Pan zaległość alimentacyjną. Zastanawia się Pan, czy możliwe jest wycofanie zarzutów wobec Pana.

 

W pierwszej kolejności zachodzi pytanie, ile czasu upłynęło od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego do nieopłacenia alimentów. Powyższe winno być bowiem oceniane z uwagi na treść art. 209 § 4 i 5 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi:

 

„§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

 

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary”.

Problemy finansowe i problemy z alimentami

Przyznam szczerze, że w ogóle dziwie się, że postawiono Panu zarzut, jeżeli borykał się Pan z problemami finansowymi. Ustawodawca posługuje się bowiem zwrotem „kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego”, który to zwrot wskazuje na negatywne nastawienie do tego rodzaju obowiązku. Zasadne jest wskazanie na przepis pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, zgodnie z którym w wyroku z 19 grudnia 1979 r. (V KRN 297/79, OSNPG 1980, nr 6, poz. 79): „uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonywania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. „Uporczywe„ uchylanie się oznacza długotrwałe postępowanie nacechowane nieustępliwością. W pojęciu uchylania się jest zawarty negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią obowiązku, sprawiający, że nie dopełnił on tego obowiązku, mimo że ma możliwości jego wykonania”.

Wyprostować sprawy alimentów

W chwili obecnej w mojej ocenie powinien Pan złożyć pismo do prokuratury, w którym wyjaśni Pan, że uchybienie terminowi zapłaty alimentów było konsekwencją utraty płynności finansowej, na którą nie miał Pan żadnego wpływu. Nadto wyjaśni Pan, że wszelkie zaległości zostały opłacone, co powoduje, że zasadne jest umorzenie postępowania. Dobrze byłoby, gdyby była żona poparła Pana wniosek, podpisując się pod nim z wyrazami akceptacji. To pomoże Panu wyprostować sprawę zaległych alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus III =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki