Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie postanowienia o rozbiórce budynku i grzywnie

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 26.03.2010

Czy postanowienie o egzekucji rozbiórki wraz z ustanowieniem wysokości grzywny z 1993 r. ulega przedawnieniu? Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miał prawo umorzyć to postępowanie nowym postanowieniem z 2004 r. (kiedy nowym właścicielem budynku została moja żona), a nie ze względu na czas, jaki upłynął od poprzedniej decyzji? Czy zgodne z prawem jest trzecie postanowienie z kwietnia 2006 r., w którym nałożono na nowego właściciela grzywnę wyższą niż poprzednio?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od tego, że reguły postępowania administracyjnego niestety nie przewidują możliwości przedawnienia decyzji administracyjnej, a to ona w przedmiotowej sprawie jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego w obu przypadkach. Brak także w przepisach prawa budowlanego regulacji przewidującej przedawnienie wykonania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.06.2007 r., sygn. akt II SA/Po 168/07). Dopóki zatem decyzja ta znajduje się w obrocie prawnym, dopóty obowiązek z niej wynikający jest wymagalny i może być egzekwowany. Dlatego też przy braku zastosowania się do decyzji administracyjnej (w Pana przypadku był to nakaz rozbiórki), organ może wszcząć postępowanie egzekucyjne w celu doprowadzenia do tejże rozbiórki.

 

Postępowanie egzekucyjne może ulec natomiast umorzeniu, ale dzieje się to tylko w ściśle określonych przypadkach i nie ma wśród nich umorzenia ze względu na przedawnienie. W myśl art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „postępowanie egzekucyjne umarza się:

 

 1. jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania;
 2. jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał;
 3. jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa;
 4. gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego;
 5. jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny;
 6. w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego;
 7. jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu;
 8. jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania;
 9. na żądanie wierzyciela;
 10. w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

 

Postępowanie egzekucyjne może być umorzone również w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne”.


W związku z tym, iż zmianie uległ właściciel przedmiotowej nieruchomości, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na błąd co do osoby zobowiązanego.

 

Niemniej obowiązek administracyjny przechodzi z mocy prawa na następcę prawnego zobowiązanego, w tym przypadku na nowego właściciela, Pana żonę (art. 28a ustawy), i z tej przyczyny organ miał prawo w kwietniu 2006 r. wszcząć postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej sprawie.

 

Podsumowując: podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego, którego adresatem była Pana żona, była prawomocna decyzja administracyjna, która nie ulega przedawnieniu. W związku ze zmianą właściciela przedmiotowej nieruchomości obowiązek administracyjny z mocy prawa przeszedł na Pana żonę, natomiast wszczęte uprzednio postępowanie egzekucyjne z racji na błąd co do osoby zobowiązanej należało umorzyć. Zgodnie bowiem z art. 52 Prawa budowlanego osobą zobowiązaną do dokonania rozbiórki jest właściciel, inwestor lub zarządca obiektu. Odnośnie zaś ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, to z racji istnienia podstawy do takiego wszczęcia, a więc prawomocnej decyzji, jest ono zgodne z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 + X =

»Podobne materiały

Rozbiórka domku letniskowego

Pewien domek stoi na ramie bez fundamentów. Jeśli zamontujemy hamulce i światła, nadal będzie to budynek tymczasowy, a nie pojazd – tak orzekł sąd i podtrzymał decyzję o rozbiórce domku letniskowego. Zaczęła się już egzekucja tej rozbiórki. Czy jeśli postawimy domek na zarejestrowanej przyczep

 

Nakaz rozbiórki

Rok temu PINB wydał decyzję nakazującą zasypanie zbiornika wodnego naszego sąsiada, jednak do tej pory sąsiad się do niej nie zastosował. Woda z tego zbiornika zalewa nam dom. Jak można wyegzekwować nakaz rozbiórki? Oprócz tego przed zasypaniem stawu sąsiad będzie musiał go opróżnić. Jesteśmy przek

 

Rozbiórka obiektu budowlanego

Śnieg naruszył dach stodoły tak, że grozi jej zawalenie. Chcę ją rozebrać, bo boję się, że komuś może stać się krzywda. Czy muszę uzyskać pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego? Jakie mogę ponieść konsekwencje, jeśli rozbiorę stodołę bez niego?

 

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »