Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzedłużenie umowy o pracę i zatrudnienie innej osoby na stanowisko

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.07.2020

Przez cztery lata pracowałam jako nauczycielka. Umowę o pracę miałam przedłużaną z roku na rok. W lipcu urodziłam dziecko. Pani dyrektor mimo chęci mojego szybkiego powrotu do pracy nie przedłużyła mi umowy o pracę i zatrudniła inną osobę na moje miejsce. Czy zrobiła do zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieprzedłużenie umowy o pracę i zatrudnienie innej osoby na stanowisko

Zawarcie umowy z inną osobą

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że dyrektor nie musiał akurat z Panią zawierać kolejnej umowy. Zaś kwestia, czy poprzednie umowy były zawarte zgodnie z przepisami, zależy od okoliczności ich zawierania.

 

Do nauczycieli nie ma zastosowania art. 251 ustawy Kodeks pracy.  Zgodnie z art. 10 ustawy Karta Nauczyciela „w wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego z nauczycielem można zawrzeć umowę o pracę na czas określony”.

Zawieranie umowy na czas określony z nauczycielem

Przepisy Karty Nauczyciela nie definiują pojęcia „potrzeby wynikającej z organizacji nauczania”. Oznacza to, że w każdym przypadku dyrektor szkoły ustala, czy z organizacji nauczania wynika konieczność zatrudnienia nauczyciela na czas określony. Prawidłowość tych ustaleń podlega kontroli sądu pracy.

 

Ustalając, co można uznać za „potrzebę wynikającą z organizacji nauczania", można oprzeć się na orzecznictwie sądowym w tym zakresie. Pojęcie „organizacja pracy nauczyciela”, której potrzeby mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony, należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły (liczba klas, rodzaj przedmiotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba etatów, czas nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a nie wykształcenia czy umiejętności (wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 1997 r., sygn. akt I PKN 226/97).

 

Warunki organizacji nauczania, umożliwiające zawarcie z nauczycielem umowy terminowej, nie dotyczą organizacji szkoły. W tym wyjątkowym przepisie chodzi bowiem o organizację nauczania, a nie organizację szkoły.

Umowy czasowe i zatrudnienie innej osoby

Tak więc możliwość zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony musi wynikać albo z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, albo zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Brak jednej z tych przesłanek powoduje niemożność zatrudnienia nauczyciela zgodnie z prawem. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, niezgodnie z zasadami takiego zatrudnienia, powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony niezależnie od liczby umów. Tak samo nawet 4. umowa na czas określony – jeśli spełnia przesłanki określone w art. 10 ust. 7 KN – nie staje się umową na czas nieokreślony.

 

Jeśli była Pani zatrudniania na czas określony zgodnie z potrzebą wynikającą z organizacji nauczania, to wszystko jest w porządku. I wówczas dyrekcja może zatrudnić inną osobę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 9 =

»Podobne materiały

Nauczyciel w stanie nieczynnym a zwolnienie lekarskie

Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do zwolnienia lekarskiego? Jeśli tak, to jak to rozliczać?

 

Modyfikacja zakresu obowiązków a dodatek funkcyjny

Mam pracownika, który pełni funkcję kierownika administracyjnego w szkole z przysługującym dodatkiem funkcyjnym. Jest to osoba w wieku przedemerytalnym. Czy możliwe jest pozbawienie tej osoby dodatku funkcyjnego przy innym zrekompensowaniu różnicy wynagrodzenia i modyfikacji zakresu obowiązków?

 

Plan zajęć nauczyciela świetlicy szkolnej

Czy zgodne z prawem jest ułożenie planu zajęć nauczycielowi świetlicy szkolnej w godzinach od 8.00 do 11.30, potem 3-godzinna przerwa i następnie praca od 13.30 do 18.00? W całym tygodniu nauczyciel ma taką „przerwę” w pracy, czyli tak naprawdę cały dzień spędza w pracy.

 

Dwa tytuły z różnych uczelni - jakim tytułem się podpisywać?

Ukończyłam studia pierwszego stopnia – inżynier geodeta, po studiach pierwszego stopnia poszłam na studia II stopnia – zarządzanie inwestycjami. Studia II stopnia realizowałam na innej uczelni niż I stopnia. Jakim tytułem powinnam się podpisywać: mgr inż. czy mgr?

 

Nadgodziny dla pedagoga szkolnego

Mam pytanie dotyczące nadgodzin dla pedagoga szkolnego. W szkole pracuje dwóch pedagogów na pełnym etacie. Jeden z nich jest na 2-miesiecznym zwolnieniu lekarskim. Czy mogę drugiemu pedagogowi dać nadgodziny (maksymalnie 12 godzin w miesiącu)? Czy w ogóle mogę pedagogowi szkolnemu płacić za nadgodzi

 

Brak ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Jestem dyrektorem szkoły średniej od 14 lat. W lipcu kończy się moja kadencja, a organ prowadzący nie ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora. Czy ja mogę wystąpić do starostwa o ogłoszenie konkursu? Mam pozytywną opinię rady pedagogicznej i rady rodziców. Podejrzewam, że konkurs nie będzie ogłoszo

 

Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę niepubliczną

Czy osoba prowadząca niepubliczną szkołę średnia dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej możne w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zajmować stanowisko wicedyrektora szkoły i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie?

 

Czy osoba prowadząca działalność może zostać dyrektorem przedszkola publicznego?

Czy osoba prowadząca działalność (PKD 88.91.Z oraz PKD 85.10.Z) może zostać dyrektorem przedszkola publicznego (gminnego)? Dodam jeszcze, że działalność prowadzę w mieście, a stanowisko dyrektorskie mogę objąć na wsi.

 

Likwidacja szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe. W tym roku chcemy dokonać likwidacji jednej ze szkół. W związku z tym prosimy o poradę prawną, który z organów statutowych – walne zgromadzenie delegatów czy zarząd – jest upoważniony do podjęcia uchwały o likwidacji? K

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »