.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odmowa przyjęcia mieszkania socjalnego a przywrócenie tytułu do lokalu komunalnego

• Autor: Grzegorz Partyka

Przed około 4 laty miałem sprawę w sądzie o eksmisję z mieszkania komunalnego bez prawa do tytułu prawnego z powodu zadłużenia. Wyrok gwarantował mi mieszkanie socjalne. Od tego czasu podpisałem już z gminą drugą ugodę o regularne spłacanie długu i uiszczanie opłat, z której się wywiązuję (umowa dwuletnia). Początkiem roku złożyłem wniosek wraz z dokumentami o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu komunalnego. Sprawa przywrócenia mi tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania komunalnego szła w dobrym kierunku, ale kilka dni temu jeden z urzędników wrócił do sprawy o eksmisję i właśnie otrzymałem od gminy ofertę na mieszkanie socjalne. Niestety jest to dość nieprzyjazna okolica i trudne sąsiedztwo – mieszkają tam ludzie patologiczni. Co mam w tej sytuacji zrobić? Jeżeli odmówię przyjęcia mieszkania socjalnego, to oferta przestaje wiązać oferenta. Nie ukrywam, że nie mam zamiaru się tam przeprowadzać. Czy takie postępowanie gminy jest zgodne z prawem? Czy moja odmowa przyjęcia mieszkania socjalnego będzie miała wpływ na przywrócenie tytułu do lokalu komunalnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odmowa przyjęcia mieszkania socjalnego a przywrócenie tytułu do lokalu komunalnego

Konsekwencje odrzucenia oferty lokalu socjalnego od gminy

Jak rozumiem, pierwotna umowa najmu lokalu komunalnego została rozwiązana z powodu zaległości w spłacie czynszu, co skutkowało postępowaniem sądowym oraz orzeczeniem eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. W obecnej chwili otrzymał Pan ofertę na tenże lokal socjalny – co stanowi realizację wyroku przez gminę.

 

Jak Pan słusznie zauważył, jeżeli Pan odrzuci ofertę lokalu socjalnego, wówczas gmina nie musi zapewniać innego lokalu w to miejsce. Warunkiem jest jedynie to, by oferowany lokal spełniał wymogi zawarte w definicji lokalu socjalnego. Znajdziemy ją w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a dokładnie w art. 22. Zgodnie z tym przepisem lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Gmina nie musi niestety brać pod uwagę sąsiedztwa ani okolicy, w której znajduje się oferowane mieszkanie.

 

Szanse na ponowny najem mieszkania komunalnego

Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy Pańska odmowa przyjęcia oferty lokalu socjalnego będzie miała wpływ na ponowny najem mieszkania komunalnego. Warunki „przywrócenia” prawa najmu, które wygasło wskutek zadłużenia lokalu, powinny być zawarte w odpowiedniej uchwale rady gminy, dotyczącej zasad wynajmowania lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy. Proszę sprawdzić treść tej uchwały, ewentualnie zapytać pracownika urzędu zajmującego się gminnym zasobem mieszkaniowym, na ile prawdopodobny i możliwy jest ponowny najem.

 

W mojej opinii zaoferowanie Panu lokalu socjalnego oraz ponowny najem lokalu komunalnego to dwie odrębne sprawy, które nie powinny na siebie rzutować. Gmina zaoferowała Panu lokal socjalny, by wykonać treść wyroku i w razie konieczności móc dokonać eksmisji. Natomiast jeżeli podpisał Pan ugodę z gminą na spłatę zadłużenia i Pan się z niej wywiązuje, a jednocześnie spełnia Pan wskazane w uchwale warunki do ponownego zawarcia umowy najmu, wówczas „przywrócenie” najmu powinno być możliwe bez względu na odrzucenie oferty lokalu socjalnego. Jednakże bez znajomości specyfiki danego prawa lokalnego nie sposób przewidzieć zamierzeń gminy. Mogę jedynie zasugerować udanie się do wydziału zajmującego się gminnym zasobem mieszkaniowym i rozmowę na temat Pana lokalu oraz tego, od kiedy będzie możliwe ponowne zawarcie umowy najmu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Partyka
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu