Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana wodomierzy z budżetu funduszu remontowego

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 08.11.2014

Czy z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej można sfinansować wymianę wodomierzy w mieszkaniach członków spółdzielni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tworzenie funduszu remontowego w spółdzielni przewiduje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) zmieniona ustawą z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa w tym zakresie obowiązuje od 31 lipca 2007 r. W wyżej wymienionym zakresie zarząd spółdzielni mieszkaniowej w ramach swoich obowiązków wykonuje postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zawarte w art. 41 pkt 1) i pkt 2). Zarząd prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

 

  1. ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ewidencję kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni;
  2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na ten fundusz dotyczy tak członków spółdzielni, jak i właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali. Uregulowanie to dotyczy, zatem również osób posiadających odrębną własność lokalu”.

 

Kwestię zasad gospodarowania i wydatkowania środkami znajdującymi się na funduszu remontowym określa regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego oparty na postanowieniach statutu spółdzielni. Rada Nadzorcza spółdzielni w drodze uchwały zatwierdza regulamin tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego.

 

Generalnie więc środki finansowe zgromadzone w ramach funduszu remontowego, winny być wydatkowane w ramach rocznego planu wydatków remontowych uchwalonego przez Radę Nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej. Natomiast na co dzień środkami zgromadzonymi w funduszu remontowym dysponuje zarząd spółdzielni w ramach uprawnień określonych w regulaminie remontowym. A zatem jeżeli roczny plan wydatków remontowych przewidywał zakup wodomierzy dla członków spółdzielni, to zarząd wykonując tę dyspozycję śmiało mógł takiego wydatkowania dokonać. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymane przez spółdzielnię wpłaty członków dokonywane na rzecz funduszu remontowego stanowią przychód podatkowy, który może stanowić źródło finansowania m.in. zakupu i montażu wodomierzy.

 

Wymiana wodomierzy, jako sfinansowana z funduszu remontowego, którego środki były zasilane wpłatami osób legitymujących się odrębną własnością lokalu mieszkalnego, nie powoduje również dla tych osób przychodu do opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus VI =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki