Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot pieniędzy z funduszu remontowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.07.2013

Czy w przypadku zmiany przez wspólnotę mieszkaniową zarządcy spółdzielnia mieszkaniowa, dotychczas zarządzająca nią, ma obowiązek zwrotu pieniędzy zgromadzonych przez wspólnotę na funduszu remontowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej przedstawiam Panu wątpliwości związane ze zwrotem środków pieniężnych zgromadzonych w funduszu remontowym.

 

Po pierwsze należy wskazać, że kwestia funduszu remontowego nie jest regulowana przez ustawę o własności lokali. Właściciele mogą taki fundusz ustanowić, ale nie muszą. Do jego utworzenia niezbędne jest podjęcie przez wspólnotę stosownej uchwały. Co do zasady rolą środków zgromadzonych w funduszu remontowym jest zapewnienie utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

 

Wprawdzie wpłacone przez właściciela na konto wspólnoty mieszkaniowej środki stanowią własność właściciela aż do czasu ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem, jednak nie oznacza to, że właściciel ma prawo żądać ich zwrotu w każdym czasie – np. w chwili sprzedaży lokalu. Zaliczki służą bowiem gromadzeniu środków na określony cel, a właściciel zgodnie z uchwałą i ustawą o własności lokali jest zobowiązany do ich wnoszenia. Zwrot dotyczy tylko ewentualnej nadpłaty, czyli środków pozostałych po realizacji określonego celu.

 

Jeśli chodzi o zwrot kwot zgromadzonych w funduszu remontowym, orzecznictwo sądowe, a także poglądy judykatury są rozbieżne. Właściciele wpłacają kwoty na fundusz remontowy stosownie do udziałów, stąd też stanowią one ich własność zarządzaną przez wspólnotę. Wspólnota corocznie powinna przedstawiać rozliczenia funduszu remontowego.

 

Jak wynika z powyższego oraz z Pana pytania, środki niewydatkowane przez poprzedniego zarządcę (spółdzielnię) pozostają nadal własnością wpłacających je członków wspólnoty, dlatego powinny one zostać w pierwszej kolejności udostępnione nowemu zarządcy, a w razie braku potrzeby ich wydatkowania – zwrócone członkom wspólnoty stosownie do ich wpłat.

 

Zauważyć należy jednak, że spółdzielnia może stać na innym stanowisku, a mianowicie zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: „Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali”.

 

W świetle wyroku Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2007 r. (III CSK 412/2006) art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że spółdzielnia tworzy obligatoryjny fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Wobec braku normatywnej podstawy wyłączenia tego funduszu z ogólnego pojęcia funduszy własnych spółdzielni nie można zasadnie podnosić, że fundusz remontowy nie jest funduszem własnym spółdzielni. Oznacza to z kolei, że środki zgromadzone na tym funduszu, jako „innym funduszu spółdzielni” w rozumieniu art. 78 § 1 i 2 art. 90 § 1 Prawa spółdzielczego, mogły służyć do pokrycia strat bilansowych spółdzielni.

 

Jak wynika z tego art., spółdzielnia może sądzić, że środki gromadzone na funduszu remontowym stanowią własność spółdzielni i nie jest ona zobowiązana do ich zwrotu.

 

W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie skierowanie sprawy na drogę sądową o zwrot tych środków pieniężnych na podstawie np. bezpodstawnego wzbogacenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - VIII =

»Podobne materiały

Spółdzielnia mieszkaniowa a fundusz remontowy

Spółdzielnia mieszkaniowa, która zarządza naszym blokiem, pobiera od każdego lokalu określoną kwotę na tzw. fundusz remontowy. Komitet Domowy zwrócił się niedawno do spółdzielni z prośbą o informację o stanie tego funduszu. Otrzymaliśmy pismo, w którym wykazano wydatek 30 tys. zł, który nie był

 

Kapitalizacja odsetek i niedopuszczenie do ich przedawnienia

Sąd wydał na moją rzecz nakaz zapłaty, zasądzając od pozwanego kwotę należności i odsetki za zwłokę od tej kwoty. Ponieważ odsetki przedawniają się po trzech latach, zastanawiam się nad sposobem niedopuszczenia do ich przedawnienia w przypadku braku skuteczności egzekucji. Czy możliwe jest wniesieni

 

Problem z rodzeństwem po odziedziczeniu gospodarstwa rolnego po rodzicach

Sprawa dotyczy problemu z rodzeństwem po odziedziczeniu gospodarstwa rolnego po rodzicach. Moi rodzice zmarli w odstępie kilku lat, najpierw tata, później mama. Mam 3 rodzeństwa. Mama przed śmiercią zrobiła testament, w którym powołała mnie do całości spadku po niej. Przeprowadziłem sprawę o stwierd

 

Zgoda wspólnoty na działalność gastronomiczną w kamienicy

Jestem właścicielem lokalu użytkowego na parterze kamienicy. Pozostałe nieruchomości są w niej prywatne, a mieszkańcy tworzą wspólnotę mieszkaniową. Do tej pory prowadzony był w lokalu sklep, ale planuję rozpocząć działalność gastronomiczną (w umowie mam zapis, który dopuszcza ten typ usług). Czy po

 

Rezygnacja z funkcji likwidatora

Sąd okręgowy ustanowił mnie likwidatorem spółki z o.o. na podstawie wyroku w sprawie o rozwiązanie spółki. Chcę zrezygnować z funkcji likwidatora. Komu powinnam wręczyć rezygnację? Dodam, że w spółce nie działają zarząd i rada nadzorcza. Do sądu z wnioskiem o powołanie likwidatora wystąpił kura

 

Wypłata wygranej w kasynie internetowym znajdującym się na Malcie

Tydzień temu wygrałem znaczną sumę w kasynie internetowym znajdującym się na Malcie. Chciałbym wypłacić te pieniądze legalnie do Polski. Dowiedziałem się, że w świetle polskich przepisów złamałem prawo, natomiast prawo EU dopuszcza tego typu gry. W jaki sposób mogę zrealizować wygraną, skoro przelew

 

Fundusz remontowy we wspólnocie

Wykupiliśmy mieszkanie TBS z bonifikatą. Nie zalegaliśmy z czynszem i innymi opłatami. Na spotkaniu wspólnoty dowiedziałem się o planowanym remoncie, ponoć środki były już zgromadzone. Kilka dni później dostałem wezwanie do zapłaty kilku tysięcy złotych na fundusz remontowy we wspólnocie. TBS w

 

Sprzeciw na likwidację zsypu

Mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym w bloku (niektóre mieszkania w budynku są wykupione, inne – w tym moje – jeszcze nie; cały blok jest zarządzany przez spółdzielnię). Niedawno otrzymałam pismo ze spółdzielni, z którego wynika, że grupa mieszkańców pisemnie wnioskuje o likwidację zsypu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »