.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd na świadectwie szkolnym

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.07.2016

Jestem nauczycielem. Przy wypisywaniu świadectw popełniłam błędy i dwa świadectwa wyrzuciłam do śmieci (zamiast zwrócić je szkole). Co zrobić w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) świadectwa, dyplomy, suplementy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

 

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.

 

Z powyższego wynika, że drukiem ścisłego zarachowania są świadectwa, dyplomy, suplementy, legitymacje, zaświadczenia, indeksy i tym podobne druki szkolne, które są drukowane na papierze z giloszem w odpowiednim kolorze. Jednakże przepisy prawa nie stanowią, iż sam papier jest drukiem ścisłego zarachowania.

 

Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych:

– świadectw ukończenia szkoły,

– indeksów i legitymacji szkolnych,

– świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

– aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów i zaświadczeń, przekazywanych szkole przez komisję okręgową.

 

Imienna ewidencja druków ścisłego zarachowania zawiera:

– imię (imiona) i nazwisko,

– numer PESEL ucznia albo absolwenta,

– numer wydanego dokumentu,

– datę odbioru dokumentu,

– podpis ucznia albo absolwenta.

 

Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na białym papierze pokrytym siatką ozdobną – giloszem (poddrukiem).

 

Giloszami zdobione są:

– pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, wydawanych przez szkoły oraz świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości – gilosz z literami RP;

– druga, trzecia i czwarta strona świadectwa – gilosz bez liter RP.

 

Gilosze nie są drukami ścisłego zarachowania, czyli nie dotyczy ich protokolarne niszczenie.

 

Natomiast błędnie wypełnione świadectwa powinny zostać komisyjnie zniszczone. Jeśli Pani je wyrzuciła – dyrektor powinien zdecydować, co w takiej sytuacji zrobić. Prawo nie przewiduje bowiem takiej sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »