.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz

• Data: 16-05-2024 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Na jakiej podstawie wypłaca się wyrównanie dodatku stażowego w trakcie zatrudnienia? Mamy dwóch pracowników, którzy dostarczyli w trakcie zatrudnienia dokumenty świadczące o dłuższym stażu i pojawiły się wątpliwości, czy należy dodatek wypłacić, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Pierwszy pracownik jest u nas zatrudniony od 1 września 2011 r. z udokumentowanym stażem 7%. W marcu br. dostarczył zaświadczenia z PUP o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych oraz odbyciu stażu w latach 1995-1997 oraz 2004-2006. Jaki dodatek stażowego mu się należy?

Drugi pracownik zatrudniony od 1 maja 2021 r. złożył w marcu 2024 r. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w latach 2006-2007. Dodatek stażowy został mu na nowo przeliczony i wypłacony w wyższej wartości od 1 kwietnia 2023 r. Czy w jego wypadku należy wyrównywać dodatek stażowy? Na jakiej podstawie i czy na wniosek pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz

Wyrównanie dodatku stażowego do 3 lat wstecz

Proszę skupić się na wyjaśnieniach prawnych, a co do przeliczeń – oczywiście proszę jeszcze raz przeliczyć 3 lata wstecz wobec każdego pracownika.

Pracownik ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę świadczenia za długoletnią pracę stało się wymagalne (stosownie do art. 291 § 1 Kodeksu pracy). Mowa zatem o dniu, w którym dodatek stażowy powinien być wypłacony w prawidłowej wysokości, uwzględniającej okres udokumentowany z opóźnieniem. Wyrównanie dodatku liczymy jednak osobno dla każdego miesiąca.

W tym miejscu wskazuję, że w doktrynie spotykany jest także inny, ale niszowy pogląd, że zatrudniony ma prawo do wyższego dodatku stażowego dopiero od momentu faktycznego udokumentowania dłuższego stażu pracy. Należy jednak uznać ten pogląd za nieprawidłowy (nie bez powodu jest niszowy). Odbieranie bowiem pracownikowi możliwości występowania z roszczeniem o wyrównanie dodatku stażowego tylko z tego powodu, że nie przedstawił on wcześniej dokumentów, które mają wpływ na wysokość tegoż świadczenia, byłoby wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, a to dlatego, że częstokroć brak przedłożenia dokumentów w odpowiednim czasie jest zupełnie niezawiniony przez pracownika.

A zatem w opisanych przypadkach, gdy pracownik w marcu 2024 r. doniósł dokumenty, to wyrównanie należało się za okres 3 lat wstecz, czyli od marca 2021 do ostatniego dnia lutego 2024 r. 

Proszę pamiętać, że wyrównanie należy obliczyć odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo pracownika do wyrównania dodatku stażowego

Co do prawa zatrudnionego do otrzymania wyrównania w przypadku późniejszego dokumentowania swoich uprawnień wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 29 czerwca 2005 r., II PK 339/04, OSNP 2008, nr 6, poz. 62. I tak, zgodnie ze stanowiskiem Sądu „[...] Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie może – w konkretnych okolicznościach – oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonywania zobowiązania zgodnie z przepisami prawa pracy. Brak winy pracodawcy nie unicestwia samego prawa do wyrównania należności. Tak więc pracownikowi przysługuje wyrównanie dodatku stażowego za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przeciwnym przypadku, będzie ono świadczeniem przedawnionym. Podsumowując, późniejsze udokumentowanie przez obecnego lub byłego pracownika jego uprawnień rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wyrównania dodatku stażowego za 3 lata wstecz, licząc od dnia przedłożenia dokumentów”.

Pracownikowi przysługuje wyrównanie dodatku stażowego bez jego wniosku (automatycznie), o ile okresy pracy zostały prawidłowo udokumentowane i wówczas wyrównanie dodatku musi obejmować 3 lata wstecz, licząc od dnia przedłożenia nowych dokumentów.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1 - Proces dokumentacji stażu pracy i wyrównanie dodatku

Pani Anna, pracująca w firmie od stycznia 2010 roku, w marcu 2022 roku przyniosła dodatkowe dokumenty potwierdzające jej pracę w korporacji międzynarodowej w latach 2005-2009. Chociaż ten staż pracy nie był wcześniej uwzględniony w jej dodatku stażowym, po analizie dokumentów przez dział HR, stwierdzono, że dodatek stażowy powinien być wyższy. W efekcie, firma dokonała przeliczenia dodatku za ostatnie 3 lata, tj. od marca 2019 do lutego 2022, i wypłaciła Pani Annie odpowiednie wyrównanie.

 

Przykład 2 - Wnioskowanie o przeliczenie dodatku stażowego

Pan Marek, zatrudniony w firmie od 2008 roku, dowiedział się od kolegi o możliwości wyrównania dodatku stażowego i postanowił złożyć wniosek w HR z załączonymi dokumentami potwierdzającymi jego nieuwzględniony wcześniej staż pracy w latach 2001-2007. Po weryfikacji dokumentów, dział HR przeliczył dodatek za okres od marca 2018 do lutego 2021 roku. Wyrównanie zostało wypłacone Panu Markowi bez konieczności dalszego interweniowania.

 

Przykład 3 - Błędne przeliczenie i interwencja pracownika

Pani Karolina, pracująca w instytucji kulturalnej od 2013 roku, w marcu 2019 roku złożyła dokumenty potwierdzające jej wcześniejsze zatrudnienie w bibliotece w latach 2006-2012. Po pierwszym przeliczeniu, wypłacono jej nieprawidłowe wyrównanie. Pani Karolina zwróciła się do działu HR z prośbą o ponowne sprawdzenie przeliczeń. HR po przeglądzie stwierdził błąd w obliczeniach i dokonał korekty, wypłacając odpowiednie wyrównanie za okres od marca 2016 do lutego 2019 roku, zgodnie z obowiązującym prawem.

Podsumowanie

Podsumowując, pracownik ma prawo do wyrównania dodatku stażowego za okres do 3 lat wstecz, jeśli przyniesie nowe dokumenty potwierdzające jego dłuższy staż pracy. Proces ten jest automatyczny i nie wymaga wniosku pracownika, a obowiązek pracodawcy polega na prawidłowym przeliczeniu i wypłacie wyrównania według stawek obowiązujących w danym okresie. Prawo to jest chronione przez kodeks pracy i wspierane przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, co potwierdza ochronę praw pracowniczych w przypadku późniejszego dokumentowania stażu pracy.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących wyrównania dodatku stażowego lub innych kwestii prawnych związanych z zatrudnieniem, skorzystaj z naszych porad prawnych online. Oferujemy również profesjonalne przygotowanie pism, które pomogą Ci efektywnie bronić Twoich praw pracowniczych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. akr II PK 339/04

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu