.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Konsekwencje nielegalnego poboru wody

Jestem właścicielem pietra domku jednorodzinnego, a właścicielem parteru jest inna osoba. Koszty ogrzewania domku, zimnej wody i kanalizacji pokrywaliśmy po równo, bo jest tylko jeden licznik zimnej wody (nigdy nie płaciłem faktury za zimną wodę, tylko pokrywałem połowę kwoty). Od ponad 10 lat mieszkam i pracuję na stałe za granicą. Przyjeżdżam do Polski dwa, trzy razy w roku na kilka dni. Od kiedy wyjechałem, właściciel parteru pokrywa tylko swoje koszty za media. Przyjmijmy, że istnieje nielegalne przyłącze wodne, oprócz istniejącego legalnie przyłącza. Jakie mogą być konsekwencje nielegalnego poboru wody? Czy to jest wykroczenie czy przestępstwo? Kiedy się przedawnia? Czy można to jakoś zalegalizować i z jakimi konsekwencjami? Jak poradzić sobie z tym problemem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje nielegalnego poboru wody

Karalność nielegalnego poboru wody

Nielegalne podłączenie do sieci wodociągowej jest karalne; jest to bowiem wykroczenie. Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. Ustęp 5 wskazuje zaś, że w razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. Orzekanie w sprawach o wskazane wyżej czyny następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Legalizacja nielegalnego przyłącza wody

Oczywiście można się „przyznać” do nielegalnego poboru i zgłosić sprawę w Dziale Obsługi Klienta MPWiK po to, aby dokonać legalizacji przyłącza wodociągowego. Należy wówczas złożyć wniosek o legalizację, a do niego załączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości i pozostałe dokumenty, których wymaga dany zakład wodociągowy. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów spółka wezwie właściciela do stawienia się do Działu Obsługi Klienta, aby podpisać protokół w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody. W protokole wystawiana jest nota obciążeniowa za okres nielegalnego poboru wody, jaki wskaże właściciel. Po uregulowaniu opłat zostanie przygotowana umowa na dostarczanie wody. Oczywiście procedura legalizacyjna też wiąże się z opłatami. Nota obciążeniowa wystawiana jest za czas bezumownego poboru wody na podstawie art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego. Opłata z tytułu wykonania przez MPWiK prac związanych z weryfikacją istnienia nielegalnego przyłącza wynosi około 1500 zł. Nie mniej jednak tutaj każde MPWiK ma swoje cenniki. Nie mniej jednak wejście na taką drogę spowoduje, że nie zostanie wszczęte postępowanie o popełnienie wykroczenia.

 

Na marginesie dodam, że dla zarzucenia i skazania za wykroczenie nie ma znaczenia, czy właściciel nieruchomości ponosi winę, czy nie. Odpowiada ten, kto pobiera wodę bez zawarcia umowy. Jeśli wykaże Pan, że wody nie pobiera, bo mieszka za granicą (przedłoży umowę o pracę, umowę najmu zza granicy), to wówczas tylko właściciel mieszkający na owej nieruchomości zostanie obciążony karą. Zgodnie bowiem z art. 1 § 2 Kodeksu wykroczeń – nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu