Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dyspozycja pracownika

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.11.2012

Czy wykonanie obowiązujących czynności służbowych w miejscowości zamieszkania (obowiązkowa wpłata pieniędzy do banku i ustalenie harmonogramu dalszej pracy poza siedzibą pracodawcy) oznacza rozpoczęcie pracy i tym samym pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy? Czy przejazd z miejscowości, gdzie dokonałem tych czynności służbowych, do miejscowości, gdzie będę realizował harmonogram, zaliczany jest do czasu pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy przez czas pracy należy rozumieć „czas, w którym zatrudniony pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy”. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy oznacza, że zatrudniony oczekuje na możliwość podjęcia pracy na terenie zakładu pracy albo w innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, ewentualnie w miejscu wskazanym przez siebie i podanym do wiadomości pracodawcy (np. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt I PK 149/07). To by oznaczało, że „pozostawanie w dyspozycji” należy rozumieć, jako stan, w którym pracownik może niezwłocznie, na wezwanie pracodawcy podjąć pracę. W niektórych jednak sytuacjach pozostawania do dyspozycji pracodawcy nie oznacza, że polecenia są wydawane na bieżąco. Np. w systemie zadaniowym liczy się to, aby pracodawca ustalił zawodowe obowiązki tak, aby zatrudniony mógł je wykonać w trakcie swojej dniówki. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego czas pracy w rozumieniu art. 128 Kodeksu pracy ma w systemie zadaniowo-wynikowym doniosłość jedynie na etapie prawidłowego ustalenia zadań, gdyż następnie pracownik zobowiązany jest już pozostawać nie tyle do dyspozycji pracodawcy, ile do „dyspozycji zadań”, które powinien wykonać.

 

Czasem pracy jest również każda sytuacja, w której zatrudniony – działając w interesie pracodawcy – realizuje cel stosunku pracy. Bez znaczenia jest to, że podejmowane przez pracownika działania nie następują z inicjatywy zwierzchnika.

 

Generalnie jednak, aby dany okres można było uznać za czas pracy, muszą zostać spełnione dwie przesłanki:

 

  1. pracownik musi pozostawać w dyspozycji pracodawcy – przez dyspozycję należy tu rozumieć gotowość do wykonywania poleceń,
  2. dla wykonywania tychże poleceń pracownik musi przebywać w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

Powyższego oznacza, że faktyczne wykonywanie pracy nie jest konieczne do tego, aby dany okres był do czasu pracy wliczony. Wystarczy, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy, czyli oczekuje na polecenia pracodawcy będąc gotowym do ich wykonania.

 

Odwiecznym problemem czasu pracy jest dojazd do miejsca, w którym ma być ona wykonywana. Część ekspertów prawa pracy stoi na stanowisku, że dojazd taki nie jest czasem pracy, ponieważ ich zdaniem dyspozycyjność pracownika i gotowość do podjęcia pracy występuje tylko wtedy, gdy są warunki do tego, aby przełożony zlecił pracę zgodną umową o pracę. Jeżeli pracownika w tym czasie przebywa w samochodzie, to zlecenie takiej czynności nie jest możliwe, zatem ten czas dojazdu nie jest tez czasem pracy Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na godziny wynikające z harmonogramu, a także miejsce wykonywania służbowych obowiązków. Ważne jest bowiem, w którym miejscu zatrudniony się „melduje”. Jeżeli pracownik miał obowiązek zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy w siedzibie firmy, to należy przyjąć, że rozpoczął ją właśnie w tym miejscu, mimo że faktycznie wykonuje ją gdzie indziej. Wówczas dojazd takiego pracownika do pracy należy traktować jako podróż służbową, a jej okres zaliczyć do czasu pracy. Jeżeli natomiast harmonogram określa inne miejsce świadczenia pracy, bez obowiązku zgłaszania się w siedzibie pracodawcy, to gotowość pracownika rozpoczyna się w z chwilą dotarcia do niestałego miejsca pracy. Od tej chwili pozostaje on do dyspozycji pracodawcy i rozpoczyna się jego czas pracy.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt zadanego przez Pana pytania, przypuszcza, że pracodawca nie jest skłonny uznawać czasu poświęconego w miejscowości zamieszkania na wpłatę do banku i innych czynności oraz dojazdu za czas pracy. Nie jest to podejście, które można określić jako prawidłowe, ponieważ istotna tu jest dyspozycja pracownika i działanie na rzecz pracodawcy. Czynność wpłaty pieniędzy i dojazd pracownik podejmuje w związku z takim zorganizowaniem czasu pracy przez pracodawcę, które tych czynności wymaga. Zatem czynności np. przygotowawcze pracownika przed pracą zasadniczą stanowią bez wątpienia działanie na rzecz pracodawcy, które w mojej opinii bezwzględnie należy zaliczyć do czasu pracy zatrudnionego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - II =

»Podobne materiały

Dyspozycyjność pracownika

Pracodawca wręczył mi telefon służbowy, zakładając, że dyspozycyjność pracownika trwa całą dobę. Do tej pory mieliśmy dyżury telefoniczne, teraz zupełnie nie wiem, co myśleć o nowych zasadach. Co się stanie, jeśli się nie stawię w pracy natychmiast? Czy taka dyspozycyjność w ogóle jest zgodna z praw

 

Wliczenie do czasu pracy mycia i przebierania się

Czy mycie i przebieranie się po pracy powinno być wliczone do czasu pracy?

 

Kiedy rozszerzanie obowiązków pracownika jest bezprawne?

Jestem zatrudniona na stanowisku kierowniczym w urzędzie gminy, oprócz swego zakresu obowiązków mam zastępstwo za inspektora do spraw ewidencji i dowodów. Stażysta, który ma mi pomagać, nie może jeszcze wykonywać w pełnym zakresie koniecznych czynności ze względu m.in. na ochronę danych osobowych, w

 

Zwrot służbowego sprzętu pracodawcy

Mam pytanie dotyczące zwrotu służbowego sprzętu pracodawcy. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które trwa już kilka dni, a umowa kończy mi się dzisiaj. Czy muszę jeszcze dzisiaj rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego sprzętu (laptop i telefon)?

 

Zbyt duże zużycie paliwa przez pracowników

Jesteśmy obciążani jako pracownicy za zbyt duże zużycie paliwa w samochodach firmowych. Pracodawca jednak zaniża normy, nie biorąc pod uwagę spalania w mieście czy zimą. Jak się bronić?

 

zwolnienie lekarskie od psychiatry a żądanie zaświadczenia o zdolności wykonywania pracy

Jak ma postąpić pracodawca, jeżeli pracownik przynosi zwolnienie lekarskie od psychiatry na 28 dni? Zatrudniona jest w aptece na etacie pomocy aptecznej i ma dostęp też do środków psychotropowych i w związku z tym żądam od niej dostarczenia zaświadczenia od lekarza psychiatry, że jest zdolna do wyko

 

Szkolenia a umowy lojalnościowe

Pracuję w ASO w Warszawie, naprawiam samochody. Byłem na jednym szkoleniu (podpisałem umowę lojalnościową 3-letnią miesiąc temu). Teraz pracodawca wysyła mnie na nowe szkolenie, ale ja odmawiam podpisania lojalki (informacja przekazana przez mistrza:jeżeli nie podpiszę, to mnie zwolnią). Odpowiedzia

 

Odpowiedzialność pracownika za uszkodzenie samochodu

Zatrudniam na razie bez rejestracji przyszłego zięcia, prowadzi handel obwoźny wędlinami. Jeździ on 3 moimi autami po kraju na rynki. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi szkodami, gdy np. z jego winy uszkodzi on auto, doprowadzi do wypadku, a w konsekwencji je zniszczy? Czy potrzebna jest jakaś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »