.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu drzwi na zamówienie

• Opublikowano: 23-04-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

W imieniu firmy zamówiłam u producenta drzwi ewakuacyjne do budynku. Na wstępie poinformowałam, że nie znam się na drzwiach i proszę o pomoc w doborze. Pracownik dobrał drzwi, specyfikacja została przeze mnie zatwierdzona. Za kilka dni drzwi zostaną do mnie wysłane, a od wykonawcy, który ma mi je montować, otrzymałam informację, że dobrana ościeżnica nie nadaje się do montażu w płycie warstwowej (budynek to hala magazynowa z płyty warstwowej). Ogólnie pracownicy firmy produkującej okna wiedzieli, z czego zbudowany jest budynek, ponieważ pytałam ich również o cenę montażu drzwi. Obecnie nie widzą możliwości zmiany ościeżnicy na inną, chyba że za dopłatą (1500 zł). Pracownik firmy od okien utrzymuje, że podpisałam zamówienie, więc potwierdziłam, że taka ościeżnica ma być. Na zamówieniu ościeżnica jest opisana symbolami, które nic mi nie mówią. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z opcji odstąpienia od umowy zawartej na odległość? Zamówienie złożyłam przez wiadomość e-mail.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu drzwi na zamówienie

Możliwość odstąpienia od umowy

Niestety nie będą tu miały zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta – a więc możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość – z uwagi na czynność prawną zawartą między podmiotami profesjonalnymi oraz wykonanie drzwi na zamówienie, ale w mojej ocenie może Pani skorzystać z dwóch możliwości próby odstąpienia od umowy lub korekty zamówienia. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż co do zasady mogło dojść do wprowadzenia Pani w błąd.

 

Z uwagi na to może Pani powołać się na wadę oświadczenia woli i wystosować do sprzedającego oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub podstępu. Może Pani także spróbować skorzystać z uprawnienia z tytułu rękojmi – drogi do odstąpienia od umowy lub unieważnienia umowy są więc dwie, a wybór należy do Pani.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 84 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ramach niniejszej sprzedaży sprzedający zapewniał o innych właściwościach drzwi, nie wskazując na brak możliwości ich montażu w konkretnym budynku, możemy mówić o przedmiotowej wadzie. W art. 84 K.c. chodzi o sytuację, gdy człowiek dokonuje czynności prawnej, żywiąc jakieś błędne wyobrażenie co do rzeczywistości. Dla oceny błędu miarodajna jest chwila składania przez błądzącego oświadczenia woli. Jak wskazano w wyroku WSA w Gliwicach z 25.09.2009 r. (sygn. akt III SA/Gl 631/09), hipotezą art. 84 § 1 K.c. objęte jest pozostawanie pod wpływem błędu w momencie składania oświadczenia woli, a nie wprowadzenie się dopiero w tym momencie w stan fałszywego wyobrażenia.

 

Przesądza o tym sformułowanie w art. 84 § 1 K.c. „w razie błędu”, co należy tłumaczyć jako „w razie istnienia błędu” w chwili składania oświadczenia woli. W konkretnej sytuacji mogą to być czas i miejsce zbieżne z podejmowaniem czynności prawnej, ale zbieżność tego rodzaju nie jest w art. 84 § 1 K.c. wymagana.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchylenie się od oświadczenia złożonego pod wpływem błędu

Z uwagi na powyższe powinna Pani złożyć sprzedającemu oświadczenie o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, a więc wadliwego przekonania o cechach drzwi, które nie są zgodne z rzeczywistością i przekonaniem sprzedającego. Zgodnie bowiem z art. 88 K.c.:

„§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał”.

 

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu lub groźby powoduje nieważność całej czynności prawnej, w której skład wchodzi wadliwe oświadczenie woli.

Uprawnienia z tytułu rękojmi

Pomijając powyższe, zasadne będzie także powołanie się na przepisy w zakresie uprawnień płynących z tytułu rękojmi. Zgodnie natomiast z art. 5561 K.c.:

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 560 § 1 K.c. „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

 

Z uwagi więc na powyższe, jeżeli drzwi dotknięte są powyższą wadą, może Pani złożyć w tym zakresie roszczenie o odstąpienie od umowy – zależne to jest od Pani woli. W mojej ocenie przedstawione powyżej możliwości powołania się na wadę oświadczenia woli lub na przysługujące uprawnienia z tytułu rękojmi są jak najbardziej zasadne. Powinna Pani rozpocząć drogę do dochodzenia powyższych roszczeń od pisemnego wezwania sprzedającego – stosownie powołując się na błąd, a alternatywnie na przepisy dotyczące rękojmi. Pismo proszę wysłać listem poleconym dla ewentualnych celów dowodowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu