Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbyt duże zużycie paliwa przez pracowników

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.06.2012

Jesteśmy obciążani jako pracownicy za zbyt duże zużycie paliwa w samochodach firmowych. Pracodawca jednak zaniża normy, nie biorąc pod uwagę spalania w mieście czy zimą. Jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zasadzie pracodawca ma bardzo ograniczone możliwości obciążenia pracownika kosztami „rzekomo przepalonego paliwa” (za zbyt duże zużycie paliwa).

 

W art. 114 i art. 115 Kodeksu pracy wskazane zostały przesłanki odpowiedzialności materialnej pracownika. Tymi przesłankami są:

 

  • powstanie szkody w majątku pracodawcy,
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych,
  • wina pracownika,
  • normalny (adekwatny) związek przyczynowy między działaniem pracownika a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych (zgodnie z art. 115 pracownik odpowiada tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania).

 

Przesłanką odpowiedzialności materialnej jest ponadto bezprawność działania lub zaniechania pracownika.

 

Nie wymienia wprawdzie tej przesłanki, ale wynika ona z przesłanki winy. Zawinione może być bowiem tylko takie działanie lub zaniechanie, które jest bezprawne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych nie może być utożsamiane z bezprawnością zachowania pracownika. Może ono być zarówno skutkiem zachowania się pracownika, jak i wynikać z przyczyn od niego niezależnych, np. siły wyższej, działania osoby trzeciej, przypadku. Ponadto w pewnych sytuacjach, w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych jest skutkiem zachowania się pracownika, bezprawność ulega wyłączeniu. W art. 117 § 2 została wyłączona bezprawność zachowania się pracownika działającego w granicach dopuszczalnego ryzyka. W prawie pracy ma też odpowiednie zastosowanie art. 424 Kodeksu cywilnego, który wyłącza bezprawność działania podjętego w stanie wyższej konieczności. Działanie w stanie wyższej konieczności obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy albo zabicie lub zranienie cudzego zwierzęcia w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, jeżeli działający sam niebezpieczeństwa nie wywołał i niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec, a ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze od dobra naruszonego. W zobowiązaniach umownych działanie w stanie wyższej konieczności może więc wystąpić tylko wyjątkowo. Bezprawność działania uchyla także zgoda poszkodowanego na podjęcie przez sprawcę szkody określonego działania.

 

Bezprawność działania lub zaniechania pracownika należy rozumieć jako naruszenie obiektywnych reguł staranności wymaganej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

 

Muszą więc zaistnieć wyżej określone przesłanki, aby pracodawca mógł obciążyć pracownika kosztami paliwa. Wiem z doświadczenia, że wiele firm wykorzystuje niewiedzę pracowników i potrąca im z wynagrodzenia te fikcyjnie wygenerowane należności za teoretycznie zbyt duże zużycie paliwa.

 

Jest oczywiste dla laika, że samochód w lato spala inną ilość paliwa niż w zimę, inną w korkach, inna w trasie, inną na mieście. Każde obciążenie, niedopompowanie opon i inne czynniki (np. jakość paliwa) wpływają na spalanie (na duże zużycie paliwa).

 

Pracodawca mógłby podpisać z pracownikami umowy, na mocy których zobowiązaliby się do pokrywania różnić w paliwie, ale obawiam, się – i słusznie – że nikt tego nie podpisze.

 

Generalną zasadą jest, że pracodawca, aby mógł obciążyć pracownika jakąkolwiek odpowiedzialnością materialną, musi mieć zgodę tego pracownika na potrącenie z pensji ewentualnie lub posiadać wyrok sądowy określający wysokość zobowiązania.

 

Jakiekolwiek niewypłacenie w terminie pensji pracownikowi czy też jej części stanowi ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę i może skutkować nawet odpowiedzialnością za wykroczenie.

 

Reasumując – pracodawca nie może odciąć z wynagrodzenia pracownika dobrowolnie żadnych należności za paliwo, chyba że pracownik wyrazi zgodę. W przeciwnym wypadku pracodawca ma obowiązek skierować sprawę do sądu, aby uzyskać stosowne zobowiązanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - IV =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność byłego pracownika za popełnione błędy

Przez kilka lat pracowałam jako księgowa. Trzy miesiące temu odeszłam z pracy za wypowiedzeniem. Obecnie otrzymałam informację od byłego przełożonego, że wykryto błędy w bilansach (księgach rachunkowych) z lat 2006 i 2007. Czy mogę być obciążona kosztami sporządzenia korekt? Jakie mogę pon

 

Fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu u innego pracodawcy

Zatrudniam pracownika na umowę-zlecenie. Do każdej takiej umowy (odnawianej co roku) pracownik dołączał pisemne oświadczenie, że jest zatrudniony u innego pracodawcy i osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie z tego tytułu, w związku z czym wnosi o niedokonywanie potrąceń z tytułu ubezpi

 

Kontrola trzeźwości pracowników

Jestem kierownikiem ekipy budowlanej. Chciałbym się dowiedzieć, czy można przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – a jeśli tak, to na jakich zasadach. Czy pracownik ma prawo odmówić poddania się badaniu i czy w takim wypadku można go odsunąć od pracy? Czy może to być podstawa do ewentua

 

Odmowa pracownika przyjęcia tymczasowych obowiązków kierownika

Czy pracodawca może mnie zmusić do przyjęcia tymczasowych obowiązków kierownika? Pracodawca chciał mnie awansować na to stanowisko, ale odmówiłem, więc teraz chce, abym objął tę funkcję okresowo – na 3 miesiące. Jakie mogę ponieść konsekwencje, jeśli odmówię pełnienia obowiązków na tym stanowi

 

Zakres obowiązków pracownika szkolnej kuchni

Pracuję w szkole na stanowisku pomoc kuchenna. Półtora roku temu zlikwidowano etat intendenta i zostałam poproszona o przejęcie tych obowiązków, zgodziłam się. Intendent pracował w wymiarze ośmiogodzinnym, a ja cztery godziny na kuchni, a cztery godziny wykonywałam obowiązki intendenta. Żadnych zmia

 

Przeniesienie na inne stanowisko po urlopie macierzyńskim

Jestem urzędnikiem z długoletnim doświadczeniem na samodzielnym stanowisku. Obecnie przebywam na 2-miesięcznym urlopie wychowawczym. Przed uzyskaniem zgody na urlop odbyłam rozmowę z dyrektorem urzędu, uzgadniając z nim moje nowe miejsce pracy w innym departamencie. Proponowane mi stanowisko zaakcep

 

Zmiana grafiku i stanowiska pracy bez zgody pracownika

Pracuję w zakładzie w systemie 3-zmianowym – od 6 lat na jednej zmianie. To znaczy chodzę na rano, popołudnie i noc, ale cały czas z tą samą ekipą na jednej zmianie. Czy pracodawca może nakazać mi chodzić na inną zmianę i pracować na innym stanowisku bez mojej zgody? Nie chcę zmieniać zmiany a

 

Zwrot służbowego sprzętu pracodawcy

Mam pytanie dotyczące zwrotu służbowego sprzętu pracodawcy. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które trwa już kilka dni, a umowa kończy mi się dzisiaj. Czy muszę jeszcze dzisiaj rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego sprzętu (laptop i telefon)?

 

Szkolenia a umowy lojalnościowe

Pracuję w ASO w Warszawie, naprawiam samochody. Byłem na jednym szkoleniu (podpisałem umowę lojalnościową 3-letnią miesiąc temu). Teraz pracodawca wysyła mnie na nowe szkolenie, ale ja odmawiam podpisania lojalki (informacja przekazana przez mistrza:jeżeli nie podpiszę, to mnie zwolnią). Odpowiedzia

 

Przesunięcie pracownika na niższe stanowisko i zmiana zakresu obowiązków

Mąż posiada udziały w firmie, w której jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mamy wspólność ustawową, posiadamy dorosłe dzieci. Pracuję w tej firmie już prawie 10 lat. Od pewnego czasu, od ok. 2 lat, mam problemy w pracy, zostałam przesunięta z kierownika na niższe stanowisko (bez zmiany wynagrodzeni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »