.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wymiar urlopu nauczyciela zerówki

Jestem nauczycielem zerówki w szkole podstawowej. Do tej pory obowiązywał mnie wymiar urlopu taki, jak pozostałych nauczycieli (ferie, wakacje i przerwy międzyświąteczne). Kilka tygodni temu dyrektor poinformował mnie, że od tej pory przysługuje mi 35 dni wolnego (tyle, ile należy się nauczycielom pracującym w przedszkolach). Ile wynosi wymiar urlopu nauczyciela zerówki w szkole? Czy dyrektor może zmienić go w trakcie roku szkolnego?

 

Moje drugie pytanie dotyczy zmiany stanowiska pracy. Wcześniej pracowałem przez wiele lat na stanowisku nauczyciela historii (jestem nauczycielem mianowanym). Dyrektor wymógł na mnie zgodę na przeniesienie do zerówki, obiecując, że za rok wrócę na poprzednie stanowisko. Później jednak zatrudnił innego historyka, a ja wciąż pracuję w oddziale zerowym. Czy miał prawo tak zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymiar urlopu nauczyciela zerówki

Ile wynosi wymiar urlopu nauczyciela zerówki ?

Odpowiadając na Pańskie pytanie dotyczące wymiaru urlopu dla nauczyciela zerówki, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Według stanu prawnego aktualnego w dniu 1 września 2012 r. polska ustawa zawiera powszechny obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich (tzw. zerówka), który może być realizowany także w oddziale zorganizowanym w szkole podstawowej.

 

Przedszkola są pierwszym typem jednostek organizacyjnych, które zostały wymienione jako element systemu oświaty. Jak wynika z ustawy, świadczą one usługi opieki nad dziećmi i wychowania dzieci zasadniczo w wieku od lat 3 do 6; od dnia 1 września 2004 r. w tych jednostkach może być organizowane (alternatywnie dla formy szkolnej) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówka.

 

Zerówka w szkole podstawowej jest zorganizowana tak jak praca przedszkola, co oznacza, że zachowuje ona swoje odrębności programowe. Zerówka nie jest klasą – jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle odpowiedniej ustawy nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej, która obejmuje klasy I-III (I etap edukacyjny) i IV- VI (II etap edukacyjny).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy nauczyciel zerówki powinien mieć taki sam wymiar urlopu co nauczyciel w szkole podstawowej?

Dlatego też nigdy nie powinien Pan, jako nauczyciel zerówki, mieć wymiaru urlopu takiego jak nauczyciele szkoły, gdyż de facto zerówka jako jednostka nieferyjna ma urlop w wymiarze 35 dni dla zatrudnionych w niej nauczycieli. To, że wcześniej urlop był Panu udzielany nieprawidłowo, nie oznacza, że teraz pracodawca naruszył w jakikolwiek sposób prawo, dostosowując się do wymogów, jakie stawia mu Karta Nauczyciela.

Zmiana miejsca pracy nauczyciela mianowanego

Jeśli zaś chodzi o zmianę stanowiska, to w przypadku nauczyciela mianowanego zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. W tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, lecz także takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości. ?

 

Zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę (za zgodą lub z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a więc jest stosunkiem pracy z mianowania. W związku z tym nauczyciel zachowuje nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze związane z ogólnym stażem pracy, lecz także te, które związane są z zakładowym stażem pracy.

 

Ponieważ przeniesienie jest zmianą warunków pracy dotyczących miejsca świadczenia pracy lub stanowiska, to konsekwencją powyższego założenia jest, że zmianie nie mogą ulegać inne elementy stosunku pracy (pozostałe warunki pracy i płacy) – a zwłaszcza wynagrodzenie. Przeniesienie nie może więc zmieniać na niekorzyść warunków wynagradzania nauczycieli, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze szkołą poprzednią.

 

Pojęcie „stanowisko pracy", o którym mowa w art. 18 ust. 1 KN, należy interpretować zgodnie z art. 42 KN. Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi się do poszczególnych stanowisk pracy. Wyróżnia się w nim poszczególne kategorie stanowisk nauczycielskich w różnych typach (rodzajach) szkół, np. nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, kolegiów nauczycielskich, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w świetlicach i internatach itp. Przeniesienie z jednej do drugiej z kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN. Znaczenie pojęcia stanowisko pracy z art. 18 ust. 1 KN nie może być więc wyprowadzone z art. 11 i art. 14 KN.

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko a zmiana obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy

Należy zwrócić uwagę, że przeniesienie nauczyciela na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko w określonych sytuacjach może spowodować zmianę obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy. Może się wiązać ze zmianą wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w oparciu o inne pensum (w ramach określonych w art. 42 ust. 3 KN) lub też oprócz zmiany tego wymiaru – także ze zmianą zasad jego określania (na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 3 KN).

 

Wobec powyższego dyrektor mógł Pana przenieść na inne stanowisko pracy i nie ma obowiązku przywrócenia Pana na stanowisko poprzednie. Oczywiście nadal pozostaje Pan zatrudniony na podstawie poprzedniej umowy, jednakże na nowym stanowisku (na zmianę którego wyraził Pan zgodę). W tej sytuacji nie ma podstaw, aby uznać, że dyrektor naruszył w jakikolwiek sposób przepisy prawa oświatowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu