.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Usamodzielnienie się córki - zakończenie alimentów

Córka skończyła 24 lata, usamodzielniła się. Mieszka z mężczyzną i wychowuje dziecko. Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny wobec niej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Usamodzielnienie się córki - zakończenie alimentów

Zmiana obowiązku alimentacyjnego

Wskazuję już na wstępie, że ustalenia z wyroku w przedmiocie nałożenia na Pana względem dziecka obowiązku alimentacyjnego nie są ważne „na wieki” i mogą ulec zmianie.

 

Oczywiście można je uchylić, ale jako ojciec dziecka musi Pan w tym celu napisać do sądu odpowiedni wniosek, potem odbędzie się rozprawa, ale sąd będzie przede wszystkim zwracał uwagę na to, czy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Aby obowiązujące między stronami orzeczenie o alimentach mogło ulec zmianie w drodze powództwa wytoczonego przed sądem rodzinnym, konieczne jest bowiem zaistnienie zmiany stosunków. Warunek ten wprost wynika z brzmienia przepisu art 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Zgodnie z art. 133 rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą zatem uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli alimenty są dla tych rodziców/rodzica połączone z nadmiernym uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Usamodzielnienie się córki

Skoro córka utrzymuje się już samodzielnie, to proszę skierować do sądu wniosek o zmianę orzeczenia dotyczącą alimentów i wnosić o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, powołując się na art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. fakt, że córka jest dorosła, ma rodzinę (dziecko), ma partnera, nie uczy się i ma możliwość samodzielnego utrzymania się, bowiem jej dochody jej na to pozwalają. Jeśli sąd podzieli Pana zdania to uwzględni Pana wniosek. Jeśli zaś uzna, że córka nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie oddali powództwo. Oczywiście proszę załączyć jak najwięcej dowodów na to, aby wykazać, że córka ma się z czego utrzymać, a dla Pana dalsze płacenie alimentów wiąże się np. z uszczerbkiem / jest uciążliwe / moralnie naganne.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Konieczność uzyskania wyroku

Natomiast podkreślam, że do czasu uzyskania wyroku uchylającego obowiązek alimentacyjny nie może Pan sam zaprzestać płacenia alimentów. Przepisy jasno bowiem stanowią, że w razie zmiany sytuacji jest możliwość wystąpienia z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Jeśli sam by Pan zaprzestał płatności, to niestety, ale z uwagi na fakt, że córka zapewne dysponuje odpisem wyroku zasądzającego alimenty (prawdopodobnie z klauzulą prawomocności,) a prawomocne orzeczenie sądu jest swoiście symbolicznym tytułem egzekucyjnym w rozumieniu artykułu 777 Kodeksu postępowania cywilnego – taki dokument urzędowy może zostać załączony do wniosku o wszczęcie egzekucji przez komornika sądowego, czyli alimenty będzie można egzekwować z Pana dochodów, z konta itd.

Opłata od pozwu o uchylenie alimentów

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy opłacić. Do ustalenia wartości przedmiotu sporu w sprawie o alimenty zastosowanie będzie miał przepis art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, iż w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o alimenty to suma alimentów za jeden rok. Jeśli zatem np. alimenty miesięczne to 1000 złotych to wartość przedmiotu sporu to 12 000 zł, a opłata od pozwu to 100 zł. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu