.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Formularz SD-3 złożony po latach

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 21.06.2021 • Zaktualizowane: 21.06.2021

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po naszych rodzicach w równych częściach po 50%. Posiadamy akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia i oświadczenia o prostym przejęciu spadku. Obydwa dokumenty są wystawione w 2014 r. Niestety nie złożyliśmy przez te lata zeznania podatkowego SD-3 o nabyciu praw majątkowych. Chcielibyśmy teraz uregulować te kwestie i złożyć formularz SD-3 po latach. Czy musimy liczyć się z karami za zwłokę? Czy zostaną nam naliczone karne odsetki? Czy powinniśmy do zeznania SD-3 dołączyć pisma o czynnym żalu z wyjaśnieniem zwłoki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Formularz SD-3 złożony po latach

Obowiązek podatkowy a formularz SD-3

Nie zapłaci Pan żadnych odsetek, ponieważ podatek powstaje dopiero na mocy decyzji US i dopiero jeżeli Pan nie dotrzyma terminu zapłaty wskazanego w decyzji, powstanie prawo do naliczenia odsetek.

 

Szerzej wyjaśniam, że istniejąca w ustawie o podatku od spadków i darowizn regulacja art. 6 ust. 4 ustawy określa sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstaje na nowo. Mianowicie, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie w drodze dziedziczenia nie zostało zgłoszone do opodatkowania w terminie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 października 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 475/18: „przepis art. 6 ust. 4 ustawy w sposób jednoznaczny reguluje sytuację, w której podatnik nie złożył stosownego zeznania i nawet wówczas, kiedy kompetencja organu podatkowego do ustalenia wysokości zobowiązania wygasła wskutek upływu terminów, o których stanowi art. 68 § 1 lub § 2 ordynacji podatkowej (odpowiednio 3 i 5 lat), obowiązek podatkowy zostaje odnowiony. Wówczas to organ, dysponując określonym pismem (orzeczeniem) – w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy – lub powołaniem się – w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 zdanie drugie, odzyskuje kompetencje do ustalenia zobowiązania w terminie 3 lat (art. 68 § 1 ordynacji podatkowej)”.

 

Dlatego też obowiązek podatkowy powstanie na nowo dopiero wówczas, gdy Pan się powoła na fakt dziedziczenia w składanym obecnie zeznaniu, stąd też nie będzie żadnych odsetek z tego tytułu.

Zeznanie SD-3 złożone po latach

Proszę obecnie złożyć zeznanie teraz z pismem przewodnim, że składane jest ono teraz z powodu niewiedzy co do obowiązku złożenia go w 2014 roku, że nie stało się to z powodu złej woli, a tylko braku poinformowania o obowiązku złożenia zeznania podatkowego. To powinno wystarczyć, bo tego rodzaju sprawy nie należą do rzadkości, wielu spadkobierców nie zgłasza nabycia spadku w terminie. Urząd musiałby być niezwykle złośliwy, aby po złożeniu zeznania wraz z wyjaśnieniem Pana karać jakąś grzywną. Do tej pory takich restrykcji nie było, jeżeli podatnik sam ujawniał fakt podlegający opodatkowaniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl