.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Formularz SD-3 złożony po latach

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 21.06.2021 • Zaktualizowane: 21.06.2021

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po naszych rodzicach w równych częściach po 50%. Posiadamy akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia i oświadczenia o prostym przejęciu spadku. Obydwa dokumenty są wystawione w 2014 r. Niestety nie złożyliśmy przez te lata zeznania podatkowego SD-3 o nabyciu praw majątkowych. Chcielibyśmy teraz uregulować te kwestie i złożyć formularz SD-3 po latach. Czy musimy liczyć się z karami za zwłokę? Czy zostaną nam naliczone karne odsetki? Czy powinniśmy do zeznania SD-3 dołączyć pisma o czynnym żalu z wyjaśnieniem zwłoki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Formularz SD-3 złożony po latach

Obowiązek podatkowy a formularz SD-3

Nie zapłaci Pan żadnych odsetek, ponieważ podatek powstaje dopiero na mocy decyzji US i dopiero jeżeli Pan nie dotrzyma terminu zapłaty wskazanego w decyzji, powstanie prawo do naliczenia odsetek.

 

Szerzej wyjaśniam, że istniejąca w ustawie o podatku od spadków i darowizn regulacja art. 6 ust. 4 ustawy określa sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstaje na nowo. Mianowicie, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie w drodze dziedziczenia nie zostało zgłoszone do opodatkowania w terminie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

 

Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 18 października 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 475/18: „przepis art. 6 ust. 4 ustawy w sposób jednoznaczny reguluje sytuację, w której podatnik nie złożył stosownego zeznania i nawet wówczas, kiedy kompetencja organu podatkowego do ustalenia wysokości zobowiązania wygasła wskutek upływu terminów, o których stanowi art. 68 § 1 lub § 2 ordynacji podatkowej (odpowiednio 3 i 5 lat), obowiązek podatkowy zostaje odnowiony. Wówczas to organ, dysponując określonym pismem (orzeczeniem) – w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy – lub powołaniem się – w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 4 zdanie drugie, odzyskuje kompetencje do ustalenia zobowiązania w terminie 3 lat (art. 68 § 1 ordynacji podatkowej)”.

 

Dlatego też obowiązek podatkowy powstanie na nowo dopiero wówczas, gdy Pan się powoła na fakt dziedziczenia w składanym obecnie zeznaniu, stąd też nie będzie żadnych odsetek z tego tytułu.

Zeznanie SD-3 złożone po latach

Proszę obecnie złożyć zeznanie teraz z pismem przewodnim, że składane jest ono teraz z powodu niewiedzy co do obowiązku złożenia go w 2014 roku, że nie stało się to z powodu złej woli, a tylko braku poinformowania o obowiązku złożenia zeznania podatkowego. To powinno wystarczyć, bo tego rodzaju sprawy nie należą do rzadkości, wielu spadkobierców nie zgłasza nabycia spadku w terminie. Urząd musiałby być niezwykle złośliwy, aby po złożeniu zeznania wraz z wyjaśnieniem Pana karać jakąś grzywną. Do tej pory takich restrykcji nie było, jeżeli podatnik sam ujawniał fakt podlegający opodatkowaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »