.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wgląd do protokołu z zebrania sprawozdawczego ROD

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 29.05.2022 • Zaktualizowane: 29.05.2022

Na walnym zebraniu sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego, w którym moja żona (członek zwyczajny tego ROD-u) nie uczestniczyła, została podjęta m.in. uchwała o „elektryfikacji” tego ROD-u. Uchwała ta zobowiązuje członków do partycypacji finansowej w łącznej kwocie 2000 zł (w dwóch ratach). Żona chciałaby zapoznać się z protokołem z tego walnego zebrania sprawozdawczego, żeby zobaczyć m.in., jaka była frekwencja, ponieważ z codziennych rozmów wśród działkowców wynika, że wiele osób jest przeciwko tej inwestycji. Natomiast na prośbę „zapoznania się z tym protokołem” przesłaną zarządowi ROD-u przez żonę otrzymała ona informacje że „protokół z walnego zebrania sprawozdawczego w ROD nie podlega kontroli przez działkowców”. Żonie nie chodzi o „kontrolę”, tylko o zapoznanie się. Czy ma prawo do takiego wglądu? Jaka jest podstawa prawna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wgląd do protokołu z zebrania sprawozdawczego ROD

Prawo wglądu w treść protokołu

Prawo wglądu w treść protokołu statuuje wprost statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku. W swym § 14 wskazuje bowiem, że:

 

„§ 14 [Prawa członka zwyczajnego]

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) brać udział w walnym zebraniu ROD,

2) wybierać i być wybieranym do organów PZD,

3) uzyskiwać informacje o działalności PZD,

4) zwracać się do organów PZD o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w PZD i prawa do działki,

5) występować z wnioskami i postulatami do organów PZD,

6) składać odwołania od uchwał organów PZD bezpośrednio dotyczących jego osoby,

7) brać udział w posiedzeniu organu PZD, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego członkostwa w PZD w pierwszej instancji, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu,

8) korzystać z poradnictwa związkowego w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych,

9) wglądu w dokumentację dotyczącą jego członkostwa.

2. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście”.

 

Skoro żona jest członkiem zwyczajnym, to ww. przepis statutu w związku z art. 68 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który jest odstawą jego obowiązywania, daje jej podstawę ubiegania się o wgląd w wszelką dokumentację związaną z członkostwem.

Skarga na działania ROD-u

Jeśli zarząd nadal będzie odmawiał żonie realizacji jej praw, ma ona prawo wnieść skargę do okręgowego zarządu, który z mocy § 110 statutu jest organem kompetentnym do rozpatrywania i załatwiania skarg dotyczących działalności zarządów ROD-u.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl