.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wycofanie się z zakupu samochodu po wpłacie zaliczki

Wpłaciłem zaliczkę na zakup samochodu w kwocie 16 000 zł i samochód został mi wydany przez właściciela do użytkowania na czas 2 miesięcy, gdyż samochód jest kupiony w leasingu. Przez ten okres właściciel zobowiązał się do spłaty tego leasingu, a ja zobowiązałem się do kupna tego auta, dopłacając 78 000 zł. Po miesięcznym użytkowaniu auta stwierdziłem, że chcę zrezygnować z zakupu i zwrócić auto, o czym telefonicznie powiadomiłem właściciela. Właściciel stwierdził, że w tym wypadku zaliczki mi nie zwróci. Czy ma takie prawo? Nadmieniam, że posiadam pisemnie potwierdzenie wpłaty zaliczki (nie zadatku) oraz protokół przekazania pojazdu w związku z zamiarem zawarcia umowy kupna pojazdu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie się z zakupu samochodu po wpłacie zaliczki

Umowa przedwstępna i zapłata zaliczki

Bez wątpienia zawarliście umowę przedwstępną sprzedaży auta. Umowa przedwstępna uregulowana jest w art. 389–390 Kodeksu cywilnego.

 

Art. 389 zobowiązuje strony jedynie do określenia w umowie przedwstępnej najważniejszych postanowień, jakie będzie zawierała umowa przyrzeczona sprzedaży, a także wskazania terminu jej zawarcia. Art. 390 wskazuje na konsekwencje wynikające z niedotrzymania umowy przedwstępnej.

 

„Zgodnie z art. 389 § 1 umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia umowy oznaczonej umowy (umowa przedwstępna) powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Obowiązek oznaczenia istotnych postanowień umowy przyrzeczonej sprowadza się do określenia przez strony w umowie tych elementów, które wyznaczają minimalny zakres treści zamierzonej w przyszłości czynności prawnej, nazywany także składnikami umowy. Bez ich określenia nie jest możliwe wskazanie świadczenia, które zobowiązuje się spełnić dłużnik, a tym samym nie można nałożyć na niego takiego obowiązku, a następnie dochodzić jego wykonania na drodze sądowej” (tak w komentarzu do art. 389 K.c., pkt 10, system informacji prawnej LEX). W myśl art. 535 § 1 przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić. Jednym z istotnych elementów przedwstępnej umowy sprzedaży stanowi zatem cena projektowanej transakcji.

Roszczenia i prawa sprzedającego

W myśl art. 390 sprzedający może dochodzić:

 

  1. żądania naprawienia szkody powstałej w wyniku uchylania się od zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży samochodu (np. wypłata odszkodowania),
  2. żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

 

Odszkodowanie za zerwanie umowy przedwstępnej powinno być adekwatne do wysokości strat, jakie poniosła strona sprzedająca

 

Na uwagę zasługuje fakt, że auto nie było własnością sprzedającego. Według Kodeksu cywilnego o ile umowa leasingu pozwala, dopuszczalne jest przeniesienie przez dotychczasowego użytkownika praw do użytkowania pojazdu na inną osobę.

Odstąpienie od umowy i oddanie samochodu

Jeśli nie chce Pani zawrzeć umowy, musi Pani od niej odstąpić najlepiej na piśmie, aby mieć dowód. W innym wypadku umowa przedwstępna po upływie okresu, kiedy miała Pani kupić pojazd, nie wygasa ipso iure.

 

Natomiast upływ terminu wyznaczonego do zawarcia umowy przyrzeczonej skutkuje wymagalnością roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, a w konsekwencji rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia określonego w art. 390 § 3, zgodnie z którym roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, natomiast jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne

 

Reasumując, może Pani odstąpić od umowy – zarwać ją. Może Pani żądać zwrotu zaliczki, ale musi Pani liczyć się z tym, że jeśli sprzedający jej Pani nie zwróci, będzie Pani musiała udać się z pozwem do sądu. Po stronie sprzedającego powstaje w momencie zerwania przez Panią umowy roszczenie o odszkodowanie. Jeśli sprzedający to podniesie w sprawie o zwrot zaliczki, udowodni tę kwotę, może to zostać potrącone z kwoty zaliczki.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl