.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozytywny test ciążowy a ochrona przed zwolnieniem

Z dniem dzisiejszym zostałam niespodziewanie poinformowana o wypowiedzeniu pracy z zachowaniem dwutygodniowego czasu wypowiedzenia, natomiast 4 dni temu wykonałam test ciążowy, który wyszedł pozytywny. Ginekologa mam umówionego za tydzień. Czy dotyczy mnie ochrona przed zwolnieniem? Umowa była na czas określony (pół roku).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozytywny test ciążowy a ochrona przed zwolnieniem

Ochrona pracownicy w ciąży

Odpowiedź na Pani pytanie, na gruncie prawa powszechnie obowiązującego i przedstawionego stanu faktycznego, jest negatywna.

 

Podstawowym przepisem jest art. 177 Kodeksu pracy:

 

„Art. 177 [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży]

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika–ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego”.

Przedłużenie umowy do dnia porodu

W Pani przypadku zastosowanie ma § 3 ww. przepisu, z którego wynika, iż byłaby Pani pod ochroną, gdyby w dniu rozwiązania umowy o pracę na czas określony ciąża miała ponad 3 miesiące, co, jak wynika z podanych dat, raczej nie ma miejsca. Wtedy Pani umowa przedłużyłaby się do dnia porodu z mocy prawa.

 

Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 konieczne jest ustalenie, że w dniu, w którym umowa o pracę na czas określony miała ulec rozwiązaniu, upłynęło już co najmniej 85 dni (3 miesiące księżycowe i dzień) od dnia poczęcia. Ochrona z art. 177 § 3 przysługuje bowiem dopiero po upływie 3. miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży (tak SN w wyroku z 15.1.2019 r., sygn. akt II PK 252/17). 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl