.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłamstwo przed sądem

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 30.01.2009

Jestem rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem oraz jego opiekunem prawnym. Po 2 latach matka dziecka postanowiła odzyskać prawa rodzicielskie. Mam taki problem: ubiegając się o status rodziny zastępczej skłamałam w sądzie odnośnie mojego prawdziwego wykształcenia. Teraz, na tej sprawie będę musiała powiedzieć prawdę. Nie chcę wyjść na kłamczuchę, ponieważ sąd może pomyśleć, że skoro kłamałam z wykształceniem, to mogę kłamać w innych sprawach. Skłamałam, ponieważ bałam się, że sąd nie przyzna mi dziecka. Głupio zrobiłam, jak mogę z tego wybrnąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kłamstwo przed sądem

Podanie nieprawdziwych informacji na przesłuchaniu w czasie postępowania nieprocesowego

Dowód z przesłuchania stron (a także uczestników postępowania nieprocesowego) następuje na podstawie przepisu art. 299 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Informacyjne przesłuchanie stron, mające na celu ustalenie stanu sprawy, następuje na podstawie przepisów art. 212 i 216 K.p.c.

 

Podczas przeprowadzania takich dowodów osoby występujące w charakterze strony lub uczestnika nie ponoszą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, tak jak ma to miejsce w sytuacji przesłuchania świadków. Świadek przed przystąpieniem do zeznawania jest pouczany o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na podstawie przepisu art. 266 § 1 K.p.c.

Zmiana treści podanych w postępowaniu nieprocesowym

Jeżeli zatem była Pani uczestnikiem postępowania nieprocesowego i w trakcie przesłuchania podała Pani nieprawdziwe informacje, to i tak nie będzie Pani ponosiła z tego tytułu odpowiedzialności karnej. Należy jednak mieć na uwadze, iż zmiana treści podanych przez Panią informacji będzie poddana ocenie sądu orzekającego w sprawie. Nie można zabezpieczyć się przed taką sytuacją, jednak ocena taka nie będzie miała wpływu na rozstrzygnięcie, gdyż Pani zachowanie nie jest przedmiotem tego postępowania. Może Pani jedynie wyrazić skruchę i wytłumaczyć, skąd rozbieżności w podawanych przez Panią informacjach (tj. wzgląd na dobro dziecka, gdyż obawiała się Pani, iż dziecko trafi do domu dziecka lub osoby obcej, jeśli Pani nie spełni pewnych kryteriów).

Kłamstwo przed sądem w kwestii wykształcenia 

Jeżeli ma już Pani przyznane prawo do opieki nad dzieckiem, a w chwili obecnej toczy się postępowanie o odzyskanie przez matkę dziecka władzy rodzicielskiej nad nim, to w postępowaniu tym sąd zajmuje się głównie oceną, czy matka zmieniła swoje postępowanie na tyle, iż można przywrócić jej władzę rodzicielską i tym samym osobistą pieczę nad dzieckiem. Przedmiotem tego postępowania nie jest zatem ocena Pani osoby. Sąd w tym postępowaniu nie bada, czy Pani wywiązuje się należycie z obowiązków opiekuna (tj. czy ma odpowiednie wykształcenie, zawód, pracę, aby móc zajmować się dzieckiem). Takie ustalenia były już poczynione wcześniej.

 

Gdyby sąd nabrał podejrzeń, iż nie sprawuje Pani opieki należycie, np. zaniedbuje Pani dziecko, to oczywiście mógłby przekazać dziecko innej osobie, jednak nieprawdziwe informacje dotyczące wykształcenia, jakie podała Pani w sądzie, nie będą stanowiły podstawy dla rozstrzygnięcia o przywróceniu władzy rodzicielskiej matce dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »