.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiedzenie sądu w sprawie wykroczenia - czego się spodziewać?

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 26.01.2009

Chciałbym się dowiedzieć, czego może dotyczyć posiedzenie sądu rejonowego w sprawie własnej. Sprawa dotyczy drobnego wykroczenia karnego, do którego się przyznałem i przystałem na karą w zawieszeniu. Zdarzenie miało miejsce około 3 miesięcy temu. Czy jest to tylko formalne potwierdzenie wyroku? Czego mogę się spodziewać po tym posiedzeniu i jaki ono może mieć charakter i przebieg? I czy stawienie się w podanym w zawiadomieniu terminie posiedzenia jest obowiązkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiedzenie sądu w sprawie wykroczenia - czego się spodziewać?

Czy jest obowiązkiem stawienie się na posiedzeniu sądu w sprawie wykroczenia?

Jeżeli sprawa dotyczy wykroczenia, do którego popełnienia się Pan przyznał i uzgodnił z oskarżycielem publicznym karę, to na mocy przepisu art. 58 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – oskarżyciel publiczny, kierując do sądu wniosek o ukaranie, umieścił w nim również wniosek o skazanie Pana za zarzucany czyn bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie Panu określonej kary.

 

Wniosek taki był możliwy jedynie za Pana zgodą. Co prawda Pana obecność na posiedzeniu nie jest obowiązkowa, jednak w Pańskim interesie jest stawić się na nim i bronić swoich spraw.

 

Procedura taka jest możliwa tylko wtedy, gdy w świetle zebranych dowodów Pańskie wyjaśnienia oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy.

Zastosowanie instytucji skazania bez rozprawy

Aby sąd mógł zastosować instytucję skazania bez rozprawy, obligatoryjnie potrzebna jest zgoda obwinionego, pokrzywdzonego i oskarżyciela publicznego. Jeśli choćby jeden z nich nie zgodzi się na skazanie bez rozprawy, to sąd rozpozna tę sprawę po przeprowadzeniu rozprawy na zasadach ogólnych.

 

Sąd dokona oceny przesłanek i jeśli uzna je za spełnione, a także jeśli uzna proponowaną we wniosku karę za wystarczającą, to bez przeprowadzania rozprawy skaże Pana zgodnie z treścią wniosku.

W jaki sposób przebiega posiedzenie sądu w sprawie wykroczenia?

Przebieg posiedzenia będzie więc następujący: Po wywołaniu sprawy sąd sprawdzi, kto się stawił na posiedzenie, oskarżyciel przedstawi zarzuty wobec Pana oraz wniosek o skazanie bez rozprawy. Sąd zapyta, czy przyznaje się Pan do popełnienia zarzucanego czynu oraz czy zgadza się Pan na skazanie bez rozprawy. Następnie zapyta pokrzywdzonego, czy zgadza się na skazanie Pana bez rozprawy. Jeśli wszystkie przesłanki zostaną spełnione oraz wszyscy uprawnieni zgodzą się na zastosowanie tej instytucji, to sąd przychyli się do wniosku oskarżyciela o skazanie bez rozprawy. W takim przypadku sprawa zakończy się na pierwszym posiedzeniu. Jeśli zaś choćby jedna z przesłanek nie zostanie spełniona, sąd wyznaczy termin rozprawy i postępowanie będzie się toczyło w zwykłym trybie.

 

Podstawę porady stanowią przepisy art. 58-64 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton