.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozwiązanie umowy po otrzymaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

• Opublikowano: 20-10-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Po zakończonym zasiłku rehabilitacyjnym uzyskałem rentę czasową do końca listopada z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Zakład pracy zaproponował mi ze względu na przejście na rentę rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (ma to nastąpić jutro), mam jeszcze 44 dni urlopu do wykorzystania. Renta rozpoczęła się po ustaniu zasiłku rehabilitacyjnego (czyli od 6 marca). Jaki jest dla mnie najkorzystniejszy sposób rozwiązania umowy o pracę i kiedy mam to zrobić? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozwiązanie umowy po otrzymaniu renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Przejście na rentę

Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia m.in. przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS. W przypadku niezdolności okresowej ubezpieczonemu przysługuje renta przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.

Przepisy prawa pracy przewidują kilka możliwości rozwiązania stosunku pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego i przejściu na rentę z tytułu niezdolności do pracy:

 

  • za porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy),
  • przez wypowiedzenie umowy (art. 30 § 1 pkt 2),
  • w trybie natychmiastowym bez winy pracownika (art. 53 § 1 pkt 1).

 

Żaden z ww. przepisów nie wymaga przy tym, aby pracodawca dokonał wskazanej czynności prawnej. Albowiem orzeczenie przez ZUS całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy i przyznanie z tego tytułu renty nie skutkuje zakazem pracy. Aby uzyskać prawo do pobierania renty, nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę (inaczej niż w przypadku emerytury). Można jednocześnie pracować i pobierać świadczenie i co do zasady decyzja w tym zakresie pozostawiona została stronom umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli jednak chce Pan rozwiązać umowę i uzyskać odprawę emerytalno-rentową, to jednym z warunków jej otrzymania jest zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę. Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem sądowym pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę powinien zachodzić związek przyczynowy. Przyjmuje się, że pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (jeżeli pomiędzy tymi dwoma faktami wystąpił okres chorobowej niezdolności do pracy rozpoczęty jeszcze w trakcie zatrudnienia, a zakończony przyznaniem renty) istnieje związek funkcjonalny. U Pana na pewno on wystąpił.

 

Natomiast proszę pamiętać, że nie tylko wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale także rozwiązanie umowy za porozumieniem stron przy wyłącznej inicjatywie pracodawcy będzie wymagało wypłaty odprawy przez pracodawcę. Zatem nie ma znaczenia, w jakiej formie nastąpi rozwiązanie umowy o pracę. Warto pamiętać, że staż pracy wpływa na wysokość odprawy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odprawa rentowa

Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę, w związku z ustaniem stosunku pracy, wskutek przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy, tj. zgodnie z brzmieniem ww. art. 921 Kodeksu pracy.

 

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Przepisy odrębne, zakładowe lub umowa o pracę mogą przewidywać wyższą wysokość tego świadczenia.

 

Jeśli spełnia Pan przesłanki do uzyskania renty, to pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy bez względu na to czy Pan się o nią upomniał, czy też nie. Co do zasady, pracownik nie ma bowiem obowiązku składać wniosku o taką odprawę.

 

Co do urlopu, proszę pomyśleć o ekwiwalencie za urlop w tej sytuacji. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje bowiem wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe, czyli np. przy rozwiązaniu umowy o pracę. Panu jako pracownikowi przysługuje więc ekwiwalent za niewykorzystany urlop i nie ma więc znaczenia w tym wypadku fakt, iż rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w trybie art. 53.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus dziesięć =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu