.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które prowadzi społeczną szkołę podstawową. Dzierżawimy od gminy budynek, w którym mieści się szkoła, i utrzymujemy się z dotacji otrzymywanej od gminy. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z rejestracją w KRS. Zostałam radną rady gminy, czy w tej sytuacji występuje konflikt interesów i muszę zrezygnować z funkcji prezesa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Fot. Fotolia

Zakaz prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji radnego sformułowane zostały m.in. w art. 24 f, który zacytuję:

 

„Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”

 

Jak z powyższego wynika, osoba spełniająca wymienione warunki, jeśli zostanie wybrana na radną na terenie danej gminy, powinna zrezygnować z jednej z funkcji. Na przykład: jeśli stowarzyszenie posiada lokal użyczony lub wynajmowany przez gminę i prowadzi w nim działalność gospodarczą, to prezes tego stowarzyszenia nie może być jednocześnie radnym.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stowarzyszenie OPP nieprowadzące działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Najczęściej przyjmuje się, że pojęcie to jest rozumiane wąsko i obejmuje wyłącznie aktywa, w tym różnego rodzaju wierzytelności, choć z wyłączeniem praw osobistych gminy (np. prawa do nazwy).

 

Niemniej jednak przepis art. 24f ustawy o samorządzie gminnym wspomina wyłącznie o działalności gospodarczej i jest to przepis, który wprowadza ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności przez radnego. Wobec zaś Pani deklaracji, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej – nie można przyjąć, że Pani jako osoba zarządzająca działalnością stowarzyszenia nie może pełnić funkcji radnego.

Konflikt interesów - łączenie działalności i mandatu radnego

Nie ulega jednak wątpliwości, że łączenie takiej działalności i mandatu radnego może w określonych przypadkach wywołać kontrowersje i podejrzenia o konflikt interesów. Należy zatem być ostrożnym i nie dopuścić do sytuacji, w której – z uwagi na przekroczenie warunków określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność odpłatna, mimo iż pożytku publicznego, automatycznie z mocy ustawy zostanie uznana za działalność gospodarczą. Niemniej jednak przepis art. 24f ustawy należy interpretować ściśle i nie obejmować jego zakresem innych rodzajów działalności, nawet jeżeli wiążą się one z uzyskiwaniem przychodu przez zarządzane przez radnego stowarzyszenie. Proszę też zwrócić uwagę na treść art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radni nie mogą:

 

  • podejmować dodatkowych zajęć,
  • otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1,
  • powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami, bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami (art. 24e ust. 2 u.s.g.).

 

Stosowanie tych przepisów nie jest obwarowane żadną sankcją, jednakże radni powinni się do tych reguł stosować, a ich naruszenie może wiązać się chociażby z odpowiedzialnością o charakterze etyczno-politycznym. W przypadku np. dofinansowania (dotacja) przez gminę działalności stowarzyszenia zarządzanego przez Panią – jako radna powinna się Pani powstrzymać od udziału w głosowaniu dotyczącym tej sprawy (art. 25a u.s.g.).

 

Reasumując: radny, będąc we władzach stowarzyszenia, powinien uważać, czy łącząc różne aktywności zawodowe i społeczne z wykonywaniem mandatu radnego nie stwarza sytuacji stanowiących konflikt interesów i naruszających zaufanie do niego jako radnego. Natomiast prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez organizację, w której działalność jest zaangażowany, ponieważ nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, nie powoduje wygaśnięcia mandatu na podstawie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu