Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ślub w Niemczech czy ślub w Polsce – gdzie lepiej zawrzeć związek małżeński?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 14.02.2011

Jestem Polakiem, ale mam pytanie o ślub w Niemczech. W najbliższym czasie chciałbym zawrzeć związek małżeński z Polką mającą obywatelstwo niemieckie. Czy ze względu na formalności prawne i dalsze pożycie lepiej wziąć ślub w Niemczech czy w Polsce? Chciałbym pracować w Niemczech, ale mieszkać w Polsce. Moja narzeczona jest ponadto w ciąży i mam obawy co do prawa niemieckiego i tego, że w razie sytuacji spornych dotyczących dzieci zawarcie małżeństwa w Polsce uniemożliwi mi dochodzenie praw w Niemczech. Czy lepszy będzie zatem ślub w Niemczech?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Miejsce zawarcia związku małżeńskiego (a więc czy będzie to ślub w Niemczech czy w Polsce) w Pana sytuacji nie ma większego znaczenia. Również same procedury w prawie niemieckim i polskim nie różnią się w sposób znaczący.

 

Zgodnie z art. 19 EGBGB* kwestie pochodzenia dziecka podlegają w pierwszej kolejności prawu państwa, w którym dziecko ma swoje zwykłe miejsce pobytu. Nie ma tu znaczenia fakt, czy dziecko urodziło się w związku małżeńskim, czy poza nim. Ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa może również odbyć się na podstawie prawa ojczystego rodzica. Jeżeli matka jest zamężna, również prawo rodzinne, któremu podlegała w chwili urodzenia dziecka, może w pewnych okolicznościach mieć znaczenie dla ostatecznego ustalenia pochodzenia dziecka. Odrębne reguły mają zastosowanie do dzieci urodzonych przed 1 lipca 1998 r.

 

Zgodnie z art. 20 EGBGB w przypadku zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa z zasady stosuje się prawo obowiązujące w miejscu, w którym doszło do ich ustalenia, a jeżeli wniosek taki wnoszony jest przez dziecko – prawo jego zwykłego miejsca pobytu.

 

Zgodnie z art. 21 EGBGB władza rodzicielska jest ustalana zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zwykłego pobytu dziecka, co nie dotyczy zakresu uregulowanego w Konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich. Zgodnie z powyższą konwencją w niektórych przypadkach należy zastosować prawo ojczyste dziecka.

 

Zgodnie z art. 22 EGBGB skuteczność przysposobienia oceniana jest zgodnie z prawem ojczystym przysposabiającego w momencie przysposobienia. Przysposobienie przez małżonków (lub jedno z małżonków) podlega prawu regulującemu ogólne skutki małżeństwa. Małżonkowie posiadający obywatelstwo różnych krajów mogą zatem także przysposobić dziecko zgodnie z prawem państwa, w którym mają zwykłe miejsce pobytu. W odniesieniu do zgody dziecka i jego biologicznych rodziców na adopcję zasadniczo stosuje się – zgodnie z art. 23 EGBGB – prawo ojczyste dziecka.

 

W przypadku posiadania przez małżonka (małżonków) podwójnego lub nawet wielorakiego obywatelstwa obywatel polski podlega prawu polskiemu, pomimo że prawo innego państwa również uznawało go za obywatela tego państwa.

 

Jeżeli obywatel polski wstępuje w związek małżeński z cudzoziemcem mającym obywatelstwo dwóch lub więcej państw, to cudzoziemiec ten podlega, jako prawu ojczystemu, prawu tego państwa, z którym jest najściślej związany.

 

Jak więc wynika z powyższych przepisów, decydujące znaczenia dla przyszłych ewentualnych sytuacji spornych będzie miało faktyczne miejsce Państwa zamieszkiwania oraz miejsce zamieszkiwania dzieci. Kwestią drugorzędną będzie miejsce zawarcia związku małżeńskiego, czyli to, czy wezmą Państwo ślub w Niemczech czy w Polsce.

 

 

 

 * EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 10 =

»Podobne materiały

Co zrobić z alkoholikiem - współwłaścicielem domu?

Mam problem z ojcem pijakiem, z którym jestem współwłaścicielem domu. Jestem już tym bardzo znerwicowany, to trwa już wiele lat. Kiedyś już nawet była policja, ale spokój trwał krótko. Podział działki raczej nie wchodzi w grę , jest mała i wąska, poza tym w domu dźwięk tak się niesie, że nawet przy

 

Zaciąganie dużych zobowiązań bez zgody zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Jeżeli umowa spółki z o.o. zawiera informację, iż zaciąganie zobowiązań przekraczających 2-krotność kapitału zakładowego wymaga zgody zgromadzenia wspólników, to czy zobowiązania zaciągnięte są prawnie dopuszczalne?

 

Darowizna dla wnuka mieszkającego za granicą a podatek w Polsce

Zamierzam podarować wnukowi, który na stale mieszka za granicą, w Wielkiej Brytanii, kilka tysięcy funtów (darowizna w GBP) przelewem na jego konto w banku londyńskim. Wnuk jest obywatelem polskim. Czy darowizna ta będzie wolna od podatku w Polsce?

 

Pobieranie emerytury polskiej i amerykańskiej

Moje pytanie dotyczy kwestii pobierania emerytury polskiej i amerykańskiej. Dawno temu mój mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne i ubezpieczył się w KRUS-ie. Prawie 20 lat temu mąż wyjechał do pracy w USA, gdzie pracował legalnie (ponad 15 lat), uzyskał obywatelstwo i nabył uprawnienia do emer

 

Zmiana obywatelstwa na niemieckie, by polepszyć sytuację materialną

Od 15 lat mieszkam w Niemczech, mam jednak polskie obywatelstwo i pobieram rentę z ZUS. Urzędnik niedawno poradził mi, bym zmieniła obywatelstwo na niemieckie i starała się o rentę niemiecką. W Niemczech nigdy jednak nie pracowałam (choć chciałam), otrzymywałam natomiast zasiłek socjalny. W Polsce p

 

Renta wdowia z Niemiec

Mój mąż, obywatel niemiecki, zmarł. Był na emeryturze. Ja mam 67 lat i jestem na polskiej emeryturze. Otrzymuję małą rentę wdowią z Niemiec. Mieszkam w Polsce. Czy moja emerytura ulegnie zmniejszeniu? Czy powinnam zgłosić do ZUS to, że otrzymuję rentę?

 

Odszkodowanie za roboty przymusowe na terenie III Rzeszy

Czy jest możliwość uzyskania dla mojej mamy, jako jedynej spadkobierczyni, odszkodowania za pobyt jej ojca w czasie wojny na robotach przymusowych w Niemczech? Już w pierwszych dniach wojny został zabrany jako jeniec wojenny i cały okres wojenny był zmuszony do robót na terenie Rzeszy. Wszystkie dok

 

Naruszenie praw autorskich w Niemczech

Rok temu zupełnie nieświadomie „ściągnęłam” kilka utworów w Niemczech. Niedawno przez przypadek dowiedziałam się, że jest to karalne w tym kraju, że naruszyłam prawa autorskie. Do dzisiaj nie otrzymałam żadnej kary, nawet dokładnie nie wiem, czy program, z którego „ściągałam”

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »