Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie kluczy do mieszkania należącego do zmarłej przyjaciółki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.02.2011

Opiekowałem się moją przyjaciółką, która ze względu na śmiertelną chorobę zmarła w zeszłym tygodniu. Była właścicielką mieszkania własnościowego. Obecnie posiadam klucze do tego mieszkania i nie wiem, jak zgodnie z prawem przekazać je komuś z rodziny. Zmarła była samotna, chciała, by mieszkanie odziedziczyła jej siostrzenica.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie proszę przyjąć wyrazy współczucia z powodu śmierci podopiecznej.

 

Proszę kwestię przekazania kluczy do mieszkania załatwiać bez zbędnego pośpiechu.

 

Zgodnie z art. 923 Kodeksu cywilnego „małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym”. Proszę pamiętać, że osoby bliskie spadkodawcy to osoby złączone z nim nie tylko stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa, ale także stosunkiem faktycznym. Osobom takim przysługuje uprawnienie do dalszego korzystania z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku.

 

Uprawnienie, o którym mowa w powyższym artykule, przysługuje niezależnie od tego, czy małżonek lub osoba bliska spadkodawcy prowadziła z nim wspólne gospodarstwo. Zamieszkiwanie musi mieć charakter trwały. Czasowe przebywanie w mieszkaniu spadkodawcy nie rodzi uprawnienia do korzystania z mieszkania po jego śmierci.

 

Przysługiwanie uprawnienia jest niezależne od tego, czy małżonek lub inna osoba bliska spadkodawcy dochodzi do dziedziczenia po nim. Ustawodawca, przewidując tego rodzaju uprawnienie, kierował się chęcią ochrony interesów osób bliskich spadkodawcy, które z uwagi na to, że nie doszły do dziedziczenia albo też w dziale spadku nie otrzymały mieszkania należącego do spadkodawcy, muszą to mieszkanie opuścić.

 

W międzyczasie proszę poinformować pisemnie siostrzenicę zmarłej o chęci przekazania jej kluczy do mieszkania. Sposobów na to jest kilka. Można je po prostu wysłać listem poleconym czy paczką, ale wydaje mi się, że najodpowiedniejszym sposobem będzie osobiste przekazanie kluczy oraz całego mieszkania.

 

Ze względu na ewentualne późniejsze zarzuty – jeśli siostrzenica miałaby jakieś roszczenia, najlepiej dokonać przekazania lokalu w formie protokołu, wymienić w nim elementy wyposażenia mieszkania, przynajmniej te bardziej wartościowe, a także zamieścić wzmiankę o przekazaniu jednego czy dwóch kompletów kluczy.

 

Jeśli zmarła podopieczna nie pozostawiła testamentu pisemnego – siostrzenica być może będzie potrzebowała potwierdzenia w sądzie woli rozporządzenia mieszkaniem. Jej ostatnią wolę można potraktować jako testament ustny.

 

Zgodnie z art. 952 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków”.

 

Rozporządzenie ustne wyrażone wyłącznie w Pana obecności nie będzie jednak spełniało tej formy testamentu. Dziedziczenie będzie się wówczas odbywać na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »