.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Do kogo złożyć wniosek o rozłożenie zaległości alimentacyjnych na raty?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 30.07.2016

Mam zasądzone alimenty. Dotychczas ich nie płaciłem, ale wreszcie podjąłem pracę i płacę na bieżąco. Chcę też spłacić dług w funduszu alimentacyjnym. Do kogo złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty? MOPS i wójt twierdzą, że nie są właściwymi organami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozłożenie czy umorzenie zaliczki alimentacyjnej wypłacanej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r., nr 86, poz. 732 z późn. zm.) możliwe jest wyłącznie w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 207 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

 

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, a więc m.in. zaliczkę alimentacyjną, w łącznej wysokości:

 

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów”.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „organem właściwym dłużnika jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego”.

 

Z kolei ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej utraciła swoją moc – na podstawie art. 47 w zw. z art. 48 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – z dniem 1.10.2008 r.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów „egzekucję należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych prowadzi się w dalszym ciągu, aż do zaspokojenia na podstawie dotychczasowych przepisów. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody organu właściwego wierzyciela”.

 

W niniejszej sprawie przedmiotem jest wniosek o umorzenie należności powstałych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym zaliczek alimentacyjnych. Z uwagi na fakt, iż ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie zawiera przepisów przejściowych pozwalających na stosowanie przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w sprawach dotyczących umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy stosować przepisy aktualnie obowiązujące, tj. ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Organem właściwym do załatwienia sprawy dotyczącej umorzenia należności lub rozłożenia na raty wynikających z wypłaconej osobie uprawnionej zaliczki alimentacyjnej jest Wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego, Pana, pomimo tego, iż nie dokonywał on wypłaty zaliczki alimentacyjnej.

 

Na marginesie należy dodać, iż w przypadku, gdy ten sam dłużnik wystąpiłby z wnioskiem o umorzenie należności wynikających z wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym z uwagi na skuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego (nie ze względu na trudną sytuację osobistą), właściwy byłby również organ właściwy dłużnika w chwili wydawania decyzji o umorzeniu (obecne miejsce zamieszkania dłużnika).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »