.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dyżur medyczny – jak liczyć wynagrodzenie?

• Autor: Łukasz Poczyński

Jaka jest płaca za dyżur medyczny, zgodnie z Kodeksem pracy – 100% czy 50%? Co jest podstawą naliczania tej płacy – faktyczne wynagrodzenie (pensja plus stałe dodatki, np. premia, wysługa lat itp.) czy pensja podstawowa? Do jakiego dnia, według zasad ogólnych, musi być wypłacana pensja za dyżur medyczny, a do jakiego normalna pensja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dyżur medyczny – jak liczyć wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, za czas dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie przewidziane w art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 03.06.2008 r., sygn. akt I PZP 10/07 oraz uchwała SN z 13.05.2008 r., sygn. akt III PZP 3/07).

 

Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w art. 32j ust. 4 wskazuje, że do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1511 § 1-3 Kodeksu pracy. Oznacza to, że stosujemy w tym przypadku reguły dotyczące wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Zgodnie z regulacjami kodeksowymi pracownikowi przysługuje więc oprócz normalnego wynagrodzenia odpowiedni dodatek jak za pracę w nadgodzinach.

 

Kwestię, co należy rozumieć pod pojęciem normalnego wynagrodzenia, wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 03.06.1986 r. (sygn. akt I PRN 40/86), w którym stwierdził: „przez normalne wynagrodzenie należy rozumieć takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Obejmuje więc ono zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki o charakterze stałym, jeżeli według obowiązujących w zakładzie przepisów płacowych [np. układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania] pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników”. Wynagrodzenie to może więc obejmować dodatek stażowy czy funkcyjny, a także dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, za pracę przy komputerze oraz inne dodatki. Pamiętać jednak trzeba o tym, że niedawno Sąd Najwyższy na nowo zinterpretował pojęcie stawki osobistego zaszeregowania. Uznał, że obejmuje ona wynagrodzenie zasadnicze bez dodatku funkcyjnego (uchwała z 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PZP 4/07).

 

Zatem pojęcie „normalne wynagrodzenie” nie powinno być zawężane tylko do stawek przysługujących za pracę wykonaną, ale trzeba je rozumieć szerzej jako wszystkie składniki przysługujące pracownikowi w sposób stały.

 

Za czas pełnionego dyżuru należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100% w zależności od tego, w jakim dniu pełniony jest dyżur.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy za czas dyżuru medycznego przysługuje 100% wynagrodzenia a kiedy 50% wynagrodzenia?

100% wynagrodzenia za pracę przysługuje za dyżur pełniony:

 

  1. w nocy,
  2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (niedziela to kolejne 24 godziny, od godziny 6.00 w tym dniu do godziny 6.00 dnia następnego (poniedziałek), chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina),
  3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

50% wynagrodzenia – za pracę w ramach dyżuru w każdym innym dniu.

Dodatek do wynagrodzenia za wykonywanie pracy w porze nocnej

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 151.8 K.p. pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Jeśli natomiast chodzi o termin zapłaty wynagrodzenia, to zgodnie z art. 85 K.p., „wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego”. Wynagrodzenie wypłaca się „z dołu”, a zatem po wykonaniu pracy. Jeśli termin ustalony jako dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym.

 

Jeśli chodzi o termin, w jakim powinna nastąpić zapłata wynagrodzenia za dyżur, to w mojej opinii wynagrodzenie to przysługuje pracownikowi w tzw. normalnych terminach płatności, to jest każdego miesiąca, a nie dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego (tak jak w przypadku przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy). Nie dochodzi bowiem w tej sytuacji do pracy w godzinach nadliczbowych i ustalenie prawa do takiego wynagrodzenia może nastąpić w każdym miesiącu, w którym taki dyżur został zrealizowany, zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 85 K.p.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu